Pályázatok archivuma
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

 

Tisztelt Pályázók!

A MIE Elnöksége 2019. október 29-én megtartott   Ülésen a következő határozatot hozta:

16/2019. sz. Elnökségi Határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a beérkezett  mind a 15 színvonalas pályázatot benyújtó pályázó részére biztosítani szeretné a  térítésmentes részvételi lehetőséget a Mezőkövesd-Zsórifürdőn, 2019. november 21–22. között megrendezésre kerülő konferencián.

A GVH pályázatán elnyert  737.410 Ft támogatás mind a 15 fő térítésmentes  részvételét teszi lehetővé.

A nyertes pályázók a következők:

Dr.

ÁDÁM Flóra Julianna

BMSK Zrt.

Dr.

BARTA Nándor

Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda

Dr.

BENDES Ákos László

Pécsi Tudományegyetem

Dr.

BÉRES Evelin Erzsébet

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Dr.

BIHARY Dániel

Szecskay Ügyvédi Iroda

 

BUDAI Mihály Egon

Eötvös Lorand Tudományegyetem

Dr.

FICSOR Dániel Mihály

SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Dr.

KISS Dóra Bernadett

SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Dr.

KOVÁCS Alíz

DANUBIA Legal

Dr.

PAKU Dorottya Irén

Szegedi Tudományegyetem

Dr.

PETRIK Bence Ferenc

Sár és Társai Ügyvédi Társulás

 

SHAKENOVA Ainur

Kaposvári Egyetem

 

SZILÁGYI Gábor

Debreceni Egyetem

 

TÓTH Patrícia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr.

VARGA Norbert

Károli Gáspár Református Egyetem

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető Elnök

 

A határozat letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Felhívás szellemi tulajdoni PhD szemináriumra

BALNEO Zsóri Thermál**** Zsórifürdő – 2019. november 21(-22.)

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) céljai közé tartozik a szellemi tulajdonvédelem tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, valamint az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolása és terjesztése. Ezért a MIE a 2019 őszi kétnapos szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal kívánja fiatal kutatók számára lehetővé tenni eddigi kutatási eredményeik ismertetését.

A konferencia helyszíne:
BALNEO Zsóri Thermál**** Zsórifürdő (Mezőkövesd)

A PhD szeminárium időpontja:
2019. november 21. csütörtök délelőtt

A jelentkezés feltétele
Jelentkezhetnek egyetemi hallgatók, PhD-hallgatók, doktorjelöltek, fiatal szakemberek bármely szellemi tulajdonvédelmi oltalmi formát érintő magyar vagy angol nyelvű tudományos előadással.
Jelentkezni elektronikus úton az előadás – maximum 1000 leütés terjedelmű – absztraktjának, egy rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (elegendő szerzői MTMT link feltüntetése is) egyidejű megküldésével lehet. Minden előadás tervezett időtartama max. 15 perc, amelyet közös műhelybeszélgetés követ.

Jelentkezési határidő: 2019. október 22.
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2019. október 31.
Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu

A PhD workshopon való részvétel díjtalan!
A szakmai konferencián történő részvétel azonban regisztrációs díjhoz kötött. A konferencián való
térítésmentes részvételt lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon tájékozódhat.

A konferencia szakmai programja és a regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu). További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

Publikációs lehetőség
A PhD szemináriumon elhangzott előadások magyar nyelvű szerkesztett változatának publikálására lehetőség nyílik az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében, az Infokommunikáció és Jog vagy más partnerfolyóiratban. Az előadások írott változatának maximális terjedelme egy szerzői ív (40 000 leütés). A kéziratokat elektronikus formában az alábbi címre kérjük elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
A kéziratok leadási határideje: 2020. január 17.

Budapest, 2019 október 7.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
dr. Lukácsi Péter, alelnök
dr. Legeza Dénes, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Jelentkezési lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Call for papers: PhD Workshop in IP

BALNEO Zsóri Thermál**** Zsórifürdő – 21(-22) November 2019

Objectives of the Hungarian Association for the Protection of Industrial Property and Copyright (MIE) include the scientific and practical study of intellectual property (IP) and the cultivation and dissemination of the culture of industrial property and copyright. Therefore, the MIE calls for papers for a pre-conference PhD workshop in IP. This event is intended to enable young scholars (including MA and PhD students) to present their research results.

Venue: BALNEO Zsóri Thermál**** Zsórifürdő (Mezőkövesd)
Date: 21st November 2019 (Thursday)
(The Workshop will be held in the first day of the MIE Autumn IP Conference.)

If you would like to present a paper in any field of IP during the workshop, please send an application including an abstract of not more than 250 words and your short CV to racsek.zsoka@mie.org.hu. Presentations have to be in Hungarian or in English and should not exceed 15 minutes each.

Deadline for submission: 22nd October 2019
Notification of acceptance: 31st October 2019

Participation in the PhD workshop is free of charge!
Participation in the conference is subject to registration fees. Please visit our website for information
on the special application for free participation in the conference
.

Further information (fee, accommodation, etc.) about the upcoming MIE Autumn IP Conference and the registration form can be found at the website of the conference: www.mie.org.hu
More information: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka) racsek.zsoka@mie.org.hu

We look forward to seeing you at the PhD Workshop.

Sincerely,

dr. András Szecskay, President
dr. Árpád Pethő, Executive Chairman
dr. Péter Lukácsi, Vice President forfor Trademark Affairs
dr. Dénes Legeza, Vice President for Copyright Affairs

 

2019 PhD Worksop in IP download pdf

Application

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) pályázatot hirdet egyetemisták, PhD hallgatók és 35 év alatti fiatal szakemberek részére a MIE őszi kétnapos szakmai konferenciáján történő térítésmentes részvételre.

A pályázati felhívások, a konferencia szakmai programja, és regisztrációs lapja elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

A konferencia helyszíne:
Mezőkövesd-Zsórifürdő, BALNEO Zsóri Thermál****

A konferencia időpontja:
2019. november 21–22.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTtól kapott pályázati támogatás összegéből finanszírozzuk. A támogatás alapján a konferencián legfeljebb 15 hallgató vagy 35 év alatti, ezen a területen gyakorlaton lévő, vagy dolgozó fiatal szakember a részvételi díj megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).
A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje:
2019. október 22.

A MIE a szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal a fiatal kutatók szakmai-tudományos bemutatkozási lehetőségét is elősegíteni kívánja, valamint lehetővé szeretné tenni számukra eddigi kutatási eredményeik ismertetését. A konferencián történő szeminárium megtartását lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon tájékozódhat.

Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni:
E-mail racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

Budapest, 2019. október 7.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
dr. Lukácsi Péter, alelnök
dr. Legeza Dénes, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Regisztrációs lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Felhívás szellemi tulajdoni PhD szemináriumra

Zamárdi, Hotel Wellamarin**** superior — 2019. május 9(-10.)

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) céljai közé tartozik a szellemi tulajdonvédelem tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, valamint az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolása és terjesztése. Ezért a MIE a 2019 tavaszi kétnapos szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal kívánja fiatal kutatók számára lehetővé tenni eddigi kutatási eredményeik ismertetését.

A konferencia helyszíne: Zamárdi
A PhD szeminárium időpontja: 2019. május 9. csütörtök délelőtt

A jelentkezés feltétele
Jelentkezhetnek PhD-hallgatók, doktorjelöltek bármely szellemi tulajdonvédelmi oltalmi formát érintő magyar vagy angol nyelvű tudományos előadással.
Jelentkezni elektronikus úton az előadás – maximum 1000 leütés terjedelmű – absztraktjának, egy rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (elegendő szerzői MTMT link feltüntetése is) egyidejű megküldésével lehet. Minden előadás tervezett időtartama max. 15 perc, amelyet közös műhelybeszélgetés követ.

Jelentkezési határidő: 2019. április 12.
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2019. április 19.
Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu

A konferencia szakmai programja és a regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu). További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

Publikációs lehetőség
A PhD szemináriumon elhangzott előadások magyar nyelvű szerkesztett változatának publikálására lehetőség nyílik az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében, az Infokommunikáció és Jog vagy más partnerfolyóiratban. Az előadások írott változatának maximális terjedelme egy szerzői ív (40 000 leütés). A kéziratokat elektronikus formában az alábbi címre kérjük elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
A kéziratok leadási határideje: 2019. július 12.

Budapest, 2019 március 26.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
dr. Ravadits Imre alelnök
dr. Legeza Dénes,
alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Jelentkezési lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Call for papers: PhD Workshop in IP

Zamárdi (at Lake Balaton), Hotel Wellamarin**** superior  —  9(–10) May 2019

 

Objectives of the Hungarian Association for the Protection of Industrial Property and Copyright (MIE) include the scientific and practical study of intellectual property (IP) and the cultivation and dissemination of the culture of industrial property and copyright. Therefore, the MIE calls for papers for a pre-conference PhD workshop in IP. This event is intended to enable young scholars (including MA and PhD students) to present their research results.

Venue: Zamárdi (at Lake Balaton), Hotel Wellamarin**** superior
Date: 9th May 2019 (Thursday)
(The Workshop will be held in the first day of the MIE Spring IP Conference.)

If you would like to present a paper in any field of IP during the workshop, please send an application including an abstract of not more than 250 words and your short CV to racsek.zsoka@mie.org.hu. Presentations have to be in Hungarian or in English and should not exceed 15 minutes each.

Deadline for submission: 12th April 2019
Notification of acceptance: 19th April 2019

Further information (fee, accommodation, etc.) about the upcoming MIE Spring IP Conference and the registration form can be found at the website of the conference: www.mie.org.hu
More information: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka) racsek.zsoka@mie.org.hu

We look forward to seeing you at the PhD Workshop.

 

Sincerely,

dr. András Szecskay, President
dr. Árpád Pethő, Executive Chairman
dr. Imre Ravadits, Vice President for Patent Affairs
dr. Dénes Legeza, Vice President for Copyright Affairs

 

 

2019 PhD Worksop in IP download pdf

Application

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

Tisztelt Pályázók!

A 2018. október 25-én megküldött elektronikus szavazással az Elnökség a következő határozatot hozta:

11/2018. sz. Elnökségi Határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a beérkezett 19 színvonalas pályázatot benyújtó pályázó részére biztosítani szeretné a térítésmentes részvételi lehetőséget a Lillafüreden, 2018. november 22-23. között megrendezésre kerülő konferencián.

A GVH pályázatán elnyert 796.383 Ft támogatás 15 fő térítésmentes részvételét teszi lehetővé. A további 4 fő részvételét a DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., a Sár és Társai Ügyvédi Iroda, az SBGK Ügyvédi Iroda és a Szecskay Ügyvédi Iroda egy-egy fő részvételi díjának átvállalásával biztosítja.

A nyertes pályázók a következők:

GVH pályázati támogatás keretéből

 

 

Dr.

TÓTH Bianka

Dr.

KERPEL Dávid Péter

Dr.

TÖRÖK Rita

Dr.

HARKAI István

Dr.

SCHWERTNER Nikolett Beatrix

Dr.

SÁNDOR Eszter Anita

 

KEMÉNYVÁRI Bálint Tamás

Dr.

FICSOR Dániel Mihály

 

RÓZSAVÖLGYI Márk

 

KISS Dóra Bernadett

Dr.

GUBICZ Flóra Anna

 

LAZÁNYI Nóra

Dr.

KOVÁTS Borbála Lili

 

OLAJOS Marcell

 

WENINGER Sándor

 

 

MIE jogi tagok  részvételi díj átvállalásával:

 

 

Dr.

KARÁCSONY Bálint

Dr.

OROSZVÁRI Dániel

Dr.

SZTOJÁN Krisztina

Dr.

VARGA Eszter Viktória

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) pályázatot hirdet egyetemisták, PhD hallgatók és 35 év alatti fiatal szakemberek részére a MIE őszi kétnapos szakmai konferenciáján történő térítésmentes részvételre.

A pályázati felhívások, a konferencia szakmai programja, és a regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

A konferencia helyszíne:
Lillafüred, Hunguest Hotel Palota****

A konferencia időpontja:
2018. november 22–23.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTtól kapott pályázati támogatás összegéből finanszírozzuk. A támogatás alapján a konferencián legfeljebb 15 hallgató vagy 35 év alatti, ezen a területen gyakorlaton lévő, vagy dolgozó fiatal szakember a részvételi díj megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).
A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje:
2018. október 19.

A MIE a szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal a fiatal kutatók szakmai-tudományos bemutatkozási lehetőségét is elősegíteni kívánja, valamint lehetővé szeretné tenni számukra eddigi kutatási eredményeik ismertetését. A konferencián történő szeminárium megtartását lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon tájékozódhat.

Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni:
E-mail racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

Budapest, 2018. október 3.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes, alelnök
Dr. Lukácsi Péter, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Regisztrációs lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Pályázati  felhívás PhD-hallgatók számára

Lillafüred, Hotel Palota, 2018. november 22 – 23.

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) céljai közé tartozik a szellemi tulajdonvédelem tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, valamint az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolása és terjesztése.

A MIE ezért a 2018 őszi kétnapos szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal a fiatal kutatók szakmai-tudományos bemutatkozási lehetőségét kívánja elősegíteni, valamint lehetővé tenni számukra eddigi kutatási eredményeik ismertetését.

A konferencia helyszíne:
Lillafüred, Hunguest Hotel Palota

A konferencia időpontja:
2018. november 22 – 23.

A PhD szeminárium időpontja:
2018. november 22. csütörtök délelőtt

 

A jelentkezés feltétele
Jelentkezhetnek PhD-hallgatók, doktorjelöltek bármely szellemi tulajdonvédelmi oltalmi formát érintő magyar vagy angol nyelvű tudományos előadással.

Jelentkezni elektronikus úton a MIE honlapján az előadás – maximum 1000 leütés terjedelmű – absztraktjának, egy rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (elegendő szerzői MTMT link feltüntetése is) egyidejű megküldésével lehet. Minden előadás tervezett időtartama max. 15 perc, amelyet közös műhelybeszélgetés követ.

Jelentkezési határidő: 2018.  október 19.
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2018. október 29.

Kérjük a pályázatot a következő e-mail címre elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)
A konferencia szakmai programja és a regisztrációs lap elérhető honlapunkon. (www.mie.org.hu).

A konferencián történő részvétel regisztrációs díjhoz kötött.
A térítésmentes részvételt lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon később tájékozódhat.

Publikációs lehetőség
A PhD szemináriumon elhangzott előadások magyar nyelvű szerkesztett változatának publikálására lehetőség nyílik az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében, az Infokommunikáció és Jog vagy más partnerfolyóiratban. Az előadások írott változatának maximális terjedelme egy szerzői ív (40 000 leütés).
A kéziratokat elektronikus formában az alábbi címre kérjük elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
A kéziratok leadási határideje: 2019. január 18.

Budapest, 2018. szeptember 27.

dr. Szecskay András, elnök
           dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes, alelnök
Dr. Lukácsi Péter, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Regisztrációs lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

 

Wolters Kluwer Jogászdíj Pályázat

Tisztelt Kollégánk!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Wolters Kluwer Jogászdíj pályázatát, ami idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A pályázat célja, hogy a szakma kiemelkedő hazai képviselőinek teljesítményét elismerje.

A Jogászdíj 2018 kiváló lehetőség Ön és csapata számára, hogy bemutassa kimagasló jogi tevékenységét.  

Kik pályázhatnak?
A pályázaton jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A praktizálók mellett a pályakezdők és a joghallgatók is lehetőséget kapnak a megmérettetésre.

Mivel pályázhatnak?
Idén 14 kategóriában lehet pályázni. A pályázati kategóriák között jogterületekhez igazodó és több, jogterületeken átívelő kategória is megtalálható. Pályázni egy konkrét üggyel, projekttel vagy technológiai megoldással lehet egyénileg vagy csapatban. A 2018-ban újra meghirdetett „Az év fiatal tehetsége” kategóriában a jövő szakmai reménységeit díjazzuk eddigi teljesítményük alapján.

Melyek a pályázat elbírálásának szempontjai?
A pályázatok elbírálásának szempontjai – a Wolters Kluwer által is képviselt értékek mentén – az innováció, az ügyfélközpontúság és a példaértékűség.

Ossza meg velünk sikerét és mutassa be akár a „Szellemi alkotások joga” kategóriában jogesetét, amelyre büszke és a szakma számára példaértékű lehet!

Mivel jár a díj elnyerése?
A Jogászdíj elnyerése jelentős PR-értéket is képvisel: A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2018”).
A díjról és a győztesekről egy nyomtatott kiadvány jelenik meg, mely kiadványt 2019 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd, kamarai jogtanácsos és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői összesen mintegy 20 ezer példányban.

Meddig lehet pályázni?
A pályázati űrlapot 2018. október 10-ig van lehetőség www.jogaszdij.hu oldalon kitölteni.

Hol talál információt a pályázatról?
A www.jogaszdij.hu oldalon, ahol a korábbi évek nyerteseiről és pályázóiról is tájékozódhat az azonos című menüpontban.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseivel keresse bizalommal Kastyák Anna Jogászdíj-kapcsolattartót az alábbi elérhetőségeken.
Email: anna.kastyak@wolterskluwer.com
Telefon: +36 1 4645 609

Regisztráljon még ma a weboldalon, töltse ki a pályázati űrlapot!

Kedvcsinálónak pedig engedje meg, hogy megosszuk Önnel a 2017-es év Jogászdíj nyerteseiről és a gáláról készült kisfilmünket.

Találkozzunk személyesen 2018. november 30-án a Várkert Bazárban, a Jogászdíj ünnepélyes díjátadó gáláján.

Üdvözlettel:
Wolters Kluwer Hungary Kft.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

2017

 


 

Tisztelt Pályázók!

A MIE elnöksége a 2017. november 07-én megtartott ülésen a következő határozatot hozta:

 

MIE 14/2017. sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a beérkezett 22 színvonalas pályázatot benyújtó pályázó közül az alábbiak részére szeretné biztosítani a térítésmentes részvételi lehetőséget Mátraházán november 23-24. között megrendezésre kerülő iparjogvédelmi konferencián

Dr. BAKSAY-NAGY György
Dr. BENDES Ákos László
Dr. BORBÁS Eszter
  ERDŐSI Viktor
Dr. LEHOCZKI Zóra Zsófia
Dr. MÉSZÁROS Pál
Dr. NAGY BARNA Krisztina
  POLEZSAJEV Jegor
Dr. RADNAI Anna
  RÓZSAVÖLGYI Márk
  STÖLCZER Kristóf
  SZANYI Petra
Dr. SZILÁGYI Zita Beáta
Dr. TOMASOVSZKY Edit
  ZAY Nóra Eszter

 

A határozat letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Pályázati felhívás

 

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) pályázatot hirdet egyetemisták és 35 év alatti fiatal szakemberek részére az

„Újabb változások az IP-t és a szellemi tulajdont érintő jogi környezetben”  

című kétnapos szakmai konferencián történő térítésmentes részvételre.

A szakmai program és regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

Helyszín:  Mátraháza, LifeStyle Mátra Hotel****
Időpont: 2017. november 23. – 24.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központtól kapott pályázati támogatás összegéből  finanszírozzuk.

A támogatás alapján  a konferencián legfeljebb 15 hallgató vagy 35 év alatti, ezen a területen gyakorlaton lévő, vagy dolgozó fiatal szakember a részvételi díj  megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).

A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje: 2017. október 24.

Kérjük a pályázatot  a következő címre elküldeni:
E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk:  +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

 

Budapest, 2017. október 05.

                                               dr. Szecskay András, elnök
                                               dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
                                               Dr. Sasvári Gabriella,  alelnök

 

A pályázati felhívás pdf formátumban

A pályázat jelentkezési lapja pdf formátumban

A pályázat jelentkezési lapja Word formátumban

A konferencia programja pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

A PÁLYÁZAT NYERTESEI

Az Elnökség a 8/2017. számon úgy határozott, hogy a beérkezett 12 színvonalas pályázatot benyújtó pályázók közül az alábbiak részére szeretné biztosítani a térítésmentes részvételi lehetőséget Balatonfüreden a 2017. május 25-26. között megrendezésre kerülő szabadalmi konferencián.

 

BRAUN Anna Luca

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

DÖMÖTÖR Kata Judit

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

ERDŐSI Viktor

Semmelweis Egyetem

 

GERENCSÉR Anna

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

GOLCS Ádám

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

GYARMATHY Gergő

Szegedi Tudományegyetem

 

KASZAP Flóra

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

RUDINSZKY Balázs

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                                                                         Üdvözlettel:

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) pályázatot hirdet  negyed- és ötödéves egyetemisták részére a

„Iparjogvédelmi Konferencia”   

című kétnapos szakmai konferencián történő térítésmentes részvételre.

A szakmai program és regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

Helyszín:  Balatonfüred, Füred Spa & Conference Hotel****

Időpont: 2017. május 25-26.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület jogi tagjainak felajánlásából  finanszírozzuk.

A támogatás alapján  a konferencián legfeljebb 6 negyed-illetve ötödéves, munkahellyel nem rendelkező hallgató részvételi díj megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).

A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát
és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje: 2017. május  10.

Kérjük a pályázatot  a következő címre elküldeni:

E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu
Tel./Fax: +36-1-353-1661

További információk:  +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

 

Budapest, 2017. április 26.

 

                                               dr. Szecskay András, elnök
                                               dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
                                               Ravadits Imre, alelnök

 

A felhívás pdf formátumban.

A jelentkezési lap pdf formátumban.

A jelentkezési lap word formátumban.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

2016

 


 

 

A MIE Elnökségének 2016. október 27-én meghozott határozata alapján
a Győrben 2016. november 24–25. között megrendezésre kerülő
„Új nemzeti és nemzetközi trendek az IP és a szellemi tulajdon területén” című konferencia

NYERTES PÁLYÁZÓI

 

ÁDÁM Flóra Julianna

 

BAKSAY-NAGY György

 

BARTAL Áron

Dr.

GONDOS Orsolya Katalin

Dr.

HALÁSZ Kristóf

 

HASZNOS Viktória

 

HESZBERGER Diána

 

HOMOKI Balázs

Dr.

JENEI Gábor

Dr.

JURECSKA Laura

 

KEMÉNYVÁRI Bálint Tamás

Dr.

KLAUBER Eszter

Dr.

LEHOCZKI Zóra Zsófia

 

NAGY Anna

 

ROZS Eszter Nóra

Dr.

SÁNDOR Eszter Anita

 

SZANYI Petra

Dr.

VARGA Eszter

Dr.

VERES Zsuzsanna

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

2015

 


 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) pályázatot hirdet
egyetemisták és 35 év alatti fiatal szakemberek részére a

"Múlt - jelen - jövő a szellemi tulajdon világában"

című kétnapos szakmai konferencián történő térítésmentes részvételre.

A szakmai program és regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

Helyszín:
Visegrád, Thermal Hotel Visegrád****

Időpont:
2015. november 25. – 26.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTtól kapott pályázati támogatás összegéből finanszírozzuk.

A támogatás alapján a konferencián legfeljebb 15 hallgató vagy 35 év alatti, ezen a területen gyakorlaton lévő, vagy dolgozó fiatal szakember a részvételi díj megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).

A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje: 2015. október 22.

Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni:

E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu
Tel./Fax: +36-1-353-1661

További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)


Budapest, 2015. október 05.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella, alelnök

 

 


 

A MIE Elnökségének 2015. november 3-án meghozott határozata alapján,
a "Múlt-Jelen-Jövő a Szellemi Tulajdon Világában" című konferencia,
Visegrád, 2015. nov. 25-26.

NYERTES PÁLYÁZÓI

GVH Versenykúltúra Központ Pályázati Támogatásából finanszírozott

Reg. Sz.

Tit.

Név

Munkahely

1

 

ÁRVA Máté László

Szegedi Tudományegyetem

2

 

BAKSAY-NAGY György

Eötvös Loránd Tudományegyetem

3

 

BARTOS Blanka

Szegedi Tudományegyetem

4

Dr.

GONDOS Orsolya Katalin

Eötvös Loránd Tudományegyetem

5

 

GUBICZ Flóra

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

6

 

GYÖMBÉR Béla

Fejlesztők Háza Kft.

7

Dr.

HARKAY István

Szegedi Tudományegyetem

8

 

HASZNOS Viktória

Szegedi Tudományegyetem

9

Dr.

ILLISZ Ivett

Igazságügyi Minisztérium

10

 

KELEMEN Bíborka Mária

Eötvös Loránd Tudományegyetem

11

 

KEMÉNYVÁRI Bálint Tamás

Óbudai Egyetem

12

 

LŐRINCZ András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

13

Dr.

ORBAN Zsombor

NESTLÉ

14

 

TAKÁCS Zita Bettina

Pécsi Tudományegyetem

15

 

ZSEBŐK Boglárka

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

 

 

 

Nyertes, várólistán szereplők

1

Dr.

GOVNIK Máté

Holló és Társai Ügyvédi Iroda

2

 

KASKOVITS Melitta

Szegedi Tudományegyetem