A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2014. szeptember 03-án megtartott közgyűlésének
határozatai
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

18/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással az elnökségbe Dr. Szecskay András elnököt, mint levezető elnököt, Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt, Dr. Faludi Gábort és  Dr. Gonda Imrét mint a közgyűlési elnökség tagjait megválasztotta.

19/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a jegyzőkönyv vezetőjének Váradi Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítőiként pedig Dr. Bacher Gusztávot  és Mák Andrást  megválasztotta.

20/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással elfogadta a napirendet.

21/2014. Közgy. határozat: A közgyűlés az írásban előterjesztett alapszabály-módosítást elfogadja. Felkéri az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a honlapon tegye közzé.

22/2014. Közgy. határozat: A közgyűlés az írásban előterjesztett ügyrend-módosítást elfogadja. Felkéri az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot (Ügyrendet) a honlapon tegye közzé.

 

Budapest, 2014. szeptember 03.

Dr. Szecskay András
elnök