A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2014. március 26-án megtartott közgyűlésének
határozatai
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

1/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással az elnökségbe Dr. Szecskay András elnököt, mint levezető elnököt, Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt és Molnár Imrét, a Jelölő Bizottság elnökét, mint a közgyűlési elnökség tagjait megválasztotta.

2/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a jegyzőkönyv vezetőjének Váradi Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítésítőiként pedig Frankné Dr. Machytka Daisyt és Mák Andrást megválasztotta.

3/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással elfogadta a napirendet és a tájékoztatást.

4/2014. közgy. határozat:  A közgyűlés a 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését egyhangú határozattal elfogadta, továbbá a MIE tisztségviselői részére a 2013. évben végzett tevékenységükkel kapcsolatban a felmentvényt megadta.

5/2014. közgy. határozat: A közgyűlés a 2013. évi közhasznúsági jelentést illetőleg annak mellékletét a 2013. évi mérleget  31.284 eFt főösszeggel  elfogadta.

6/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jóváhagyta az írásban előterjesztett Alapszabály módosítást, a szóban előterjesztett módosítási javaslattal és a szükséges leírási hiba javításokkal együtt. Felkérte az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a MIE honlapján tegye közzé.

7/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jóváhagyta az írásban előterjesztett és a szóban előterjesztett módosítási javaslattal és a szükséges leírási hiba javításokkal együtt. Felkérte az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot (Ügyrendet) a MIE honlapján tegye közzé.

8/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással meghozott többségi határozattal (70 igen és 4 tartózkodás) jóváhagyta azt, hogy Dr. Szecskay András a közgyűlést a továbbiakban levezető elnöki minőségben vezesse.

9/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással meghozott többségi határozattal (72 igen és 2 tartózkodás) jóváhagyta a Jelölő Bizottság által előterjesztett Jelölő listát.

10/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással egyhangú határozattal elfogadta és jóváhagyta a végleges, a Jelölő Bizottság  által összeállított, és az egyébként javaslatot kapott, a tisztséget elvállaló jelöltekből álló teljes Jelölt listát.

11/2014. közgy. határozat: A közgyűlés nyílt szavazással egyhangú határozattal a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Szabó Zoltánt,  tagjainak Dr. Kovári Zoltánt és Tárcza Lászlót választotta meg.

12/2010. közgy. határozat: A közgyűlés titkos szavazással - a Szavazatszámláló Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyve szerint - megválasztotta a vezető tisztségviselőket, azaz az egyesület elnökét, az ügyvezető elnökét, a szakmai alelnököket, az elnökségi tagokat, valamint az Ellenőrző Bizottság és a  Tagsági Ügyek Bizottságának tagjait az alábbiak szerint.

 

Megválasztott tisztségviselők:

Tisztség

név

szavazatszám

Elnök

Dr. Szecskay András           

77 db

Ügyvezető elnök

Dr. Pethő Árpád

64 db

Szabadalmi alelnök

Ravadits Imre

67 db

Szerzői Jogi alelnök

Dr. Tomori Pál

77 db

Védjegy… alelnök

Dr. Sasvári Gabriella

44 db

Elnökségi tag

Dr. Bacher Gusztáv

62 db

Elnökségi tag

Dr. Faludi Gábor

59 db

Elnökségi tag

Dr. Köteles Zoltán

37 db

Elnökségi tag

Dr. Sóvári Miklós

30 db

Elnökségi tag

Dr. Stadler Johanna

32 db

Elnökségi tag

Dr. Szamosi Katalin

42 db

Ellenőrző bizottsági tag

Hainné dr. Horányi Ilona

36 db

Ellenőrző bizottsági tag

Dr. Karsay Enikő

38 db

Ellenőrző bizottsági tag

Dr. László Áron

24 db

Tagsági Ügyek Bizottságának  tagja

Dr. Mikófalvi Gábor

60 db

Tagsági ügyek Bizottságának tagja

Dr. Jalsovszky Györgyné

53 db

Tagsági ügyek Bizottságának tagja

Dr. Kelemen Kinga

53 db

Tagsági ügyek Bizottságának tagja

Dr. Lukácsi Péter

55db

Tagsági ügyek Bizottságának tagja

Dr. Svingor Ádám

46 db

 

Budapest, 2014. március 26.

 

Dr. Szecskay András
elnök