A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2013.  április 16-án megtartott közgyűlésének
határozatai
 
Vissza a Közhasznú oldalra


1/2013. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2/2013. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet elfogadja.