A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2011.  május 10-én megtartott közgyűlésének
határozatai
 
Vissza a Közhasznú oldalra


1/2011. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2010. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

2/2011. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2010. évi Közhasznúsági Jelentést elfogadja.

3/2011. Közgy. határozat: A közgyűlés az írásban előterjesztett alapszabály-módosítást elfogadja. Felkéri az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a honlapon tegye közzé.

4/2011. Közgy. határozat: A közgyűlés az írásban előterjesztett ügyrend-módosítást elfogadja. Felkéri az Elnökséget, hogy a jelen határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot (Ügyrendet) a honlapon tegye közzé.