A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
2010.  május 18-án megtartott közgyűlésének
határozatai
 
Vissza a Közhasznú oldalra


1/2010. Közgy. határozat:  A Közgyűlés a 2009. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadta.

2/2010. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2009. évi Közhasznúsági Jelentést, illetőleg annak mellékletét a 2009. évi mérleget 38.993 MFt főösszeggel elfogadta.

3/2010. Közgy. Határozat: A Közgyűlés – a Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyve szerint (jegyzőkönyvhöz csatolva) – megválasztotta a vezető tisztségviselőket, valamint a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait.

Megválasztott tisztségviselők:

Elnökség:

Dr. Szecskay András

  Elnök

Dr. Pethő Árpád

 

Ügyvezető elnök

Ravadits Imre

  Szabadalmi alelnök

Dr. Tomori Pál

  Szerzői jogi alelnök

Dr. Sasvári Gabriella

  Védjegy, versenyjogi és formatervezési alelnök

Dr. Bacher Gusztáv

 

Tag

Dr. Köteles Zoltán

  Tag

Kürtös József

  Tag

Lantos Mihály

  Tag

Dr. Szamosi Katalin

  Tag

Ellenőrző Bizottság:

Hainné dr. Horányi Ilona (elnök)

  Elnök

Dr. László Áron

  Tag

Dr. Vitéz Bátor

  Tag

Fegyelmi Bizottság:

Dr. Mikófalvi Gábor (elnök)

 

Elnök

Faber Miklós

  Tag

Dr. Lukács Péter

  Tag

 

Dr. Vörös Imre sk.
Elnök
Levezető elnök