Könyvismertetők


 
Vissza a Cikkek, véleményezések oldalra

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala gondozásában megjelent

A szerzői jog gyakorlati kérdései

című szakkönyv.

Immár több mint 130 éve a Szerzői Jogi Szakértő Testület feladata az, hogy szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságoknak vagy más hatóságoknak, továbbá peren kívül a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben szakvéleményt adjon.

A testület szakvélemény-gyűjteményének most megjelenő, hatodik kötete két nagy részből áll. Az első részben tanulmányok találhatók a szerzői jogi szakértés történetéből, a szerzői jogi perek bírói tapasztalatairól, valamint a szakirodalmi művekről, az alkalmazott grafikáról, az építészeti művekről és a szoftverekről, amelyek az elmúlt tizenöt év legjelentősebb állásfoglalásain alapulnak. A kötet második fele a 2010–2013. években született szakvélemények válogatását tartalmazza.

A kötetben olyan aktuális kérdésekre találhat választ, mint például mikor tekinthető egy átdolgozás jogsértőnek, új felhasználási módnak minősül-e egy film 3D-s feldolgozása, kell-e engedélyt kérni egy épület átalakításához a tervezőtől, sérti-e a szobrász személyhez fűződő jogát művének áthelyezése, szerzői jogi védelem alatt állhat-e egy graffiti, vagy felhasználható-e reklámszlogenként egy ismert dal címe.

 

Megrenedelőlap

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

Kedves Kollégák!

Szeretnénk felhívni a figyelmet 2014-ben megjelent két kiemelkedő szakirodalmi műre:

 

A Védjegytörvény magyarázata
(HVG-Orac)

 

Szerkesztő: dr. Faludi Gábor, dr. Lukácsi Péter
Szerzők: dr. Bacher Gusztáv, dr. Csóti Tamás, dr. Faludi Gábor, dr. Ficsor Mihály, dr. Gonda Imre,
dr. Gödölle István, dr. Görög Márta, dr. Halász Bálint, dr. Jókúti András,
dr. Kovács Zsuzsanna, dr. Lendvai Zsófia, dr. Lukácsi Péter, dr. Vida Sándor
Lektor: dr. Bacher Vilmos

Hosszú évtizedek óta az első olyan mű, amely a teljesség igényével ismerteti a védjegy hazai jogi szabályozását, hiánypótló munka a szellemi tulajdonjog e kiemelten fontos területén. Korábban nem volt olyan elméleti igényességgel megírt, ugyanakkor gyakorlati tapasztalatokat is tárgyaló magyarázat, amely vállalkozott volna a témakör kommentárszerű bemutatására. A könyv részletesen feldolgozta a hazai védjegyjogot az uniós, a hazai hivatali és bírói gyakorlat fényében. A kötet a védjegytörvény kommentálásán túl a védjegyjog megsértése esetén alkalmazható büntetőjogi és vámjogi jogkövetkezményeket is tárgyalja. A kommentár kitér továbbá a vállalkozások számára hasonlóan létfontosságú tárgykörökre is: a szerzők külön fejezeteket szentelnek az új Ptk.-ban újraszabályozott know-how (védett ismeret), továbbá a kereskedelmi név, a doménnév és a franchising (jogbérleti) szerződés szabályozásának és gyakorlatának ismertetésére.

 

 

 

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez
(Woulters Kluwer Complex)

 

Szerkesztő: dr. Gyertyánfy Péter
Szerzők: dr. Bogsch Attila, dr. Boytha György, dr. Faludi Gábor, dr. Grad-Gyenge Anikó,
dr. Győri Erzsébet, dr. Gyertyánfy Péter, dr. Kabai Eszter, dr. Kricsfalvi Anita,
dr. Szinger András, dr. Tarr Péter, dr. Tomori Pál, dr. Tóth Péter Benjamin

A nagykommentár legutóbbi kiadása (2006) óta az Szjt. többször módosult. A változások egyrészt olyan új jogintézményeket hoztak, mint az árva művek felhasználási engedélyezése és a könyvtári kölcsönzés szerzői díja, másrészt a jogalkotó új alapokra helyezte a szerzői és szomszédos jogi jogosultak magánjogi alapon működő közös jogkezelő szervezeteinek működését és hatósági ellenőrzését, felügyeletét. A mű ismerteti az új Polgári Törvénykönyvnek a szerzői jogban 2014 márciusától tartalmi változásokat is hozó szabályait is. A nagykommentár feldolgozza a szerzői joggal kapcsolatos nemzetközi szakegyezményeket – többek közt a Pekingi Szerződést és a Marrakesh-i Szerződést is –, a szerzői joggal kapcsolatos Uniós szabályozást, az Európai Bíróság gyakorlatát, valamint a széles körű magyar bírói gyakorlatot is.

Üdvözlettel,

Szecskay András
Elnök

Pethő Árpád
Főtitkár

 

Vissza a lap tetejére