Hírek
Belföldi híreink Adatváltozás bejelentő lap Külföldi híreink

 


 

KIEMELT HÍREINK

 

Szellemi tulajdoni konferencia – elhangzott előadások

*

A pályázat nyertesei

*

Pályázat konferencián történő részvételre

*

Pályázati felhívás PhD-hallgatók számára

*

Wolters Kluwer Jogászdíj Pályázat

*

Prof. Dr. Christoph Ann angol nyelvű előadása

*

Tisztújító közgyűlés – Megválasztott tisztségviselők

*

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

*

SZJA 1%

*

A 2018. évi tagdíj befizetése

 

 


 

 

 

A SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIÁN
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

 

Az oldalt folyamatosan frissítjük a beérkezett előadási anyagokkal.
A megnyitáshoz kattintson az előadás címére,
illetve a kerekasztal beszélgetések résztvevőinek nevére

2018. november 22–23.

Hotel Palota Superior**** Lillafüred

 

2018. november 22. csütörtök

PhD szeminárium, műhelybeszélgetések

A PhD szeminárium megnyitása
Dr. LEGEZA Dénes, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

Creativity phenomenon in the context of intellectual property law
BEYDOGAN Osman Bugra

Ha lementem már új közönséget nyertem?! – avagy a Renckhoff ügy elemzése
Dr. GUBICZ Flóra Anna

European Functionality Doctrine: Functionality in EU Design Law in the light of a Recent
CJEU Decision

Dr. GYÖRGY Ádám

A szerzői vagyoni jogok alakulása az online műfelhasználások esetében
Dr. HARKAI István

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának lehetőségei a szellemi tulajdon védelmét érintő hatósági eljárásokban
Dr. HOHMANN Balázs

Gondolatok a Marrákesi Szerződéssel kapcsolatban
Dr. SÁNDOR Eszter Anita

Algorihtmic Copyright Enforcement through the Lens of Artificial Intelligence
and Text and Data Mining

Dr. TÓTH Andrea Katalin

Szerzői jogi dilemmák a vizualitás és a helymarketing kapcsolódási pontjainak vonatkozásában
WENINGER Sándor

Köszöntő, programismertető
Dr. LUKÁCSI Péter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

A tettek mezeje – lépések a stratégiai célok megvalósulása irányában
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Aktualitások a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménytervezet („Ítélet projekt”) szellemitulajdon-jogi vonatkozású kérdéseiben
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Unified Problematic Court? – Az Egységes Szabadalmi Bíróság kihívásai
az AB előtt és külföldön

Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. TÖRÖK Ferenc, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Visszaszámlálás a védjegyreform hatálybalépéséig
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. GONDA Imre, Richter Gedeon Nyrt.
Dr. SÓVÁRI Miklós, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Egyenesben az európai uniós szerzői jogi reform?
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

„Ez régen nem a Ptk.-ban volt?” – Az üzleti titok védelméről szóló törvény
miértjei és hogyanjai

Dr. GUBICZ Flóra, Igazságügyi Minisztérium

2018. november 23. péntek

 

Az európai adatgazdaság és Big Data – a szellemi tulajdonvédelem és a versenyjog együttélése
CSONKA Vivien, Gazdasági Versenyhivatal

Az EU új geo-blocking rendelete, különös tekintettel annak versenyt érintő vonatkozásaira
TORJÁKNÉ AMBERGER Teréz, Gazdasági Versenyhivatal

Hány az indikáció? – együttgondolkodás a gyógyászati indikációs találmányok kielégítő mértékű feltárásáról
Dr. PETHŐ Árpád, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései
Magyarországon és az EU-ban

Dr. SIPOS Péter, EUIPO-Allicante
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Dr. MEZŐ Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Marrakesh miracle avagy Marokkótól Lillafüredig egyenesen?
Dr. MUNKÁCSI Péter, Igazságügyi Minisztérium

IP és a GDPR – Eszköz vagy Akadály?
Dr. GYÖRGY András, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. OSZTOPÁNI Krisztián, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az EU formatervezési mintaoltalmi rendszerének működéséről szóló tanulmány
és a várható reform

Dr. GYÖRGY Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. BAKSAY-NAGY György, Oppenheim Ügyvédi Iroda

 

 

FIGYELEM!

Csatlakozzon hozzánk*, értesüljön minden új, az őszi konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos hírről!

fb logo

A csatlakozáshoz kattintson a logóra!

* A csoportba belépés adminisztrátori jóváhagyást követően lesz lehetséges

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Tisztelt Pályázók!

A 2018. október 25-én megküldött elektronikus szavazással az Elnökség a következő határozatot hozta:

11/2018. sz. Elnökségi Határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a beérkezett 19 színvonalas pályázatot benyújtó pályázó részére biztosítani szeretné a térítésmentes részvételi lehetőséget a Lillafüreden, 2018. november 22-23. között megrendezésre kerülő konferencián.

A GVH pályázatán elnyert 796.383 Ft támogatás 15 fő térítésmentes részvételét teszi lehetővé. A további 4 fő részvételét a DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., a Sár és Társai Ügyvédi Iroda, az SBGK Ügyvédi Iroda és a Szecskay Ügyvédi Iroda egy-egy fő részvételi díjának átvállalásával biztosítja.

A nyertes pályázók a következők:

GVH pályázati támogatás keretéből

 

 

Dr.

TÓTH Bianka

Dr.

KERPEL Dávid Péter

Dr.

TÖRÖK Rita

Dr.

HARKAI István

Dr.

SCHWERTNER Nikolett Beatrix

Dr.

SÁNDOR Eszter Anita

 

KEMÉNYVÁRI Bálint Tamás

Dr.

FICSOR Dániel Mihály

 

RÓZSAVÖLGYI Márk

 

KISS Dóra Bernadett

Dr.

GUBICZ Flóra Anna

 

LAZÁNYI Nóra

Dr.

KOVÁTS Borbála Lili

 

OLAJOS Marcell

 

WENINGER Sándor

 

 

MIE jogi tagok  részvételi díj átvállalásával:

 

 

Dr.

KARÁCSONY Bálint

Dr.

OROSZVÁRI Dániel

Dr.

SZTOJÁN Krisztina

Dr.

VARGA Eszter Viktória

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) pályázatot hirdet egyetemisták, PhD hallgatók és 35 év alatti fiatal szakemberek részére a MIE őszi kétnapos szakmai konferenciáján történő térítésmentes részvételre.

A pályázati felhívások, a konferencia szakmai programja, és a regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

A konferencia helyszíne:
Lillafüred, Hunguest Hotel Palota****

A konferencia időpontja:
2018. november 22–23.

A konferencián történő térítésmentes részvételt a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTtól kapott pályázati támogatás összegéből finanszírozzuk. A támogatás alapján a konferencián legfeljebb 15 hallgató vagy 35 év alatti, ezen a területen gyakorlaton lévő, vagy dolgozó fiatal szakember a részvételi díj megfizetése nélkül vehet részt (kétágyas szobában történő elhelyezéssel).
A pályázathoz kérjük csatolni a konferencia jelentkezési lapját, a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, valamint egy ajánló javaslatát.

A pályázat leadási határideje:
2018. október 19.

A MIE a szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal a fiatal kutatók szakmai-tudományos bemutatkozási lehetőségét is elősegíteni kívánja, valamint lehetővé szeretné tenni számukra eddigi kutatási eredményeik ismertetését. A konferencián történő szeminárium megtartását lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon tájékozódhat.

Kérjük a pályázatot a következő címre elküldeni:
E-mail racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)

Budapest, 2018. október 3.

dr. Szecskay András, elnök
dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes, alelnök
Dr. Lukácsi Péter, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Regisztrációs lap

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Pályázati  felhívás PhD-hallgatók számára

 

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET (MIE) céljai közé tartozik a szellemi tulajdonvédelem tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, valamint az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolása és terjesztése.

A MIE ezért a 2018 őszi kétnapos szakmai konferenciáját megelőzően egy szellemi tulajdoni PhD szemináriummal a fiatal kutatók szakmai-tudományos bemutatkozási lehetőségét kívánja elősegíteni, valamint lehetővé tenni számukra eddigi kutatási eredményeik ismertetését.

A konferencia helyszíne:
Lillafüred, Hunguest Hotel Palota****

A konferencia időpontja:
2018. november 22–23.

A PhD szeminárium időpontja:
2018. november 22. csütörtök délelőtt

 

A jelentkezés feltétele
Jelentkezhetnek PhD-hallgatók, doktorjelöltek bármely szellemi tulajdonvédelmi oltalmi formát érintő magyar vagy angol nyelvű tudományos előadással.

Jelentkezni elektronikus úton a MIE honlapján az előadás – maximum 1000 leütés terjedelmű – absztraktjának, egy rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (elegendő szerzői MTMT link feltüntetése is) egyidejű megküldésével lehet. Minden előadás tervezett időtartama max. 15 perc, amelyet közös műhelybeszélgetés követ.

Jelentkezési határidő: 2018.  október 19.
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2018. október 29.

Kérjük a pályázatot a következő e-mail címre elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
További információk: +36-1-353-1661 (Racsek Zsóka)
A konferencia szakmai programja és a regisztrációs lap elérhető a MIE honlapján (www.mie.org.hu).

A konferencián történő részvétel regisztrációs díjhoz kötött.
A térítésmentes részvételt lehetővé tevő külön pályázatról a honlapon később tájékozódhat.

Publikációs lehetőség
A PhD szemináriumon elhangzott előadások magyar nyelvű szerkesztett változatának publikálására lehetőség nyílik az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében, az Infokommunikáció és Jog vagy más partnerfolyóiratban. Az előadások írott változatának maximális terjedelme egy szerzői ív (40 000 leütés).
A kéziratokat elektronikus formában az alábbi címre kérjük elküldeni: racsek.zsoka@mie.org.hu
A kéziratok leadási határideje: 2019. január 18.

Budapest, 2018. szeptember 27.

dr. Szecskay András, elnök
           dr. Pethő Árpád, ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes, alelnök
Dr. Lukácsi Péter, alelnök

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

Regisztrációs lap

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Wolters Kluwer Jogászdíj Pályázat

Tisztelt Kollégánk!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Wolters Kluwer Jogászdíj pályázatát, ami idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A pályázat célja, hogy a szakma kiemelkedő hazai képviselőinek teljesítményét elismerje.

A Jogászdíj 2018 kiváló lehetőség Ön és csapata számára, hogy bemutassa kimagasló jogi tevékenységét.  

Kik pályázhatnak?
A pályázaton jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A praktizálók mellett a pályakezdők és a joghallgatók is lehetőséget kapnak a megmérettetésre.

Mivel pályázhatnak?
Idén 14 kategóriában lehet pályázni. A pályázati kategóriák között jogterületekhez igazodó és több, jogterületeken átívelő kategória is megtalálható. Pályázni egy konkrét üggyel, projekttel vagy technológiai megoldással lehet egyénileg vagy csapatban. A 2018-ban újra meghirdetett „Az év fiatal tehetsége” kategóriában a jövő szakmai reménységeit díjazzuk eddigi teljesítményük alapján.

Melyek a pályázat elbírálásának szempontjai?
A pályázatok elbírálásának szempontjai – a Wolters Kluwer által is képviselt értékek mentén – az innováció, az ügyfélközpontúság és a példaértékűség.

Ossza meg velünk sikerét és mutassa be akár a „Szellemi alkotások joga” kategóriában jogesetét, amelyre büszke és a szakma számára példaértékű lehet!

Mivel jár a díj elnyerése?
A Jogászdíj elnyerése jelentős PR-értéket is képvisel: A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2018”).
A díjról és a győztesekről egy nyomtatott kiadvány jelenik meg, mely kiadványt 2019 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd, kamarai jogtanácsos és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői összesen mintegy 20 ezer példányban.

Meddig lehet pályázni?
A pályázati űrlapot 2018. október 10-ig van lehetőség www.jogaszdij.hu oldalon kitölteni.

Hol talál információt a pályázatról?
A www.jogaszdij.hu oldalon, ahol a korábbi évek nyerteseiről és pályázóiról is tájékozódhat az azonos című menüpontban.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseivel keresse bizalommal Kastyák Anna Jogászdíj-kapcsolattartót az alábbi elérhetőségeken.
Email: anna.kastyak@wolterskluwer.com
Telefon: +36 1 4645 609

Regisztráljon még ma a weboldalon, töltse ki a pályázati űrlapot!

Kedvcsinálónak pedig engedje meg, hogy megosszuk Önnel a 2017-es év Jogászdíj nyerteseiről és a gáláról készült kisfilmünket.

Találkozzunk személyesen 2018. november 30-án a Várkert Bazárban, a Jogászdíj ünnepélyes díjátadó gáláján.

Üdvözlettel:
Wolters Kluwer Hungary Kft.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

 

 

Előzetes értesítés 2018. őszi szellemi tulajdoni konferenciáról

 

Egyesületünk idén is megrendezi éves őszi iparjogvédelmi konferenciáját, melyre

 2018. november 22–23-án (csütörtök-péntek) kerül sor,

Lillafüreden a nemrégiben felújított  Hotel PALOTA**** Superior  szállodában. 

 

kép1      kép2

A hotelről bővebben a http://www.hotelpalota.hu/oldalon tájékozódhat.

 

A 2018. évi őszi konferencia fókuszában a védjegy, a versenyjog, a szerzői jog, a szabadalom, valamint egyéb iparjogvédelmi témák szerepelnek.

Tervezett előadásaink:

 • Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, különös tekintettel a védjegytörvény módosítására,

 • Új törvény az üzleti titok védelméről (2018. évi LIV. tv.),

 • Konzultáció az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer hatásairól

 • Az iparjogvédelmi perek első tanulságai – egy évvel az új PP. hatálybalépését követően

 • Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései Magyarországon és az EU-ban

 • Az EU formatervezési mintaoltalmi rendszerének működéséről szóló tanulmány és a várható reform

 • Egyenesben az európai uniós szerzői jogi reform

 • Konzultáció a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménytervezetének („Ítélet projekt”) szellemitulajdon-jogi vonatkozású kérdéseiről

 • A „VIP” /Marrakesh-i Egyezmény végrehajtására vonatkozó előterjesztés

 • „Digital Single Market”

 • Az EU új Geo-blocking rendelete,  (EU) 2018/302

 

* * *

A konferencia előtti délelőttön első alkalommal kerülne sor egy szellemi tulajdoni PhD szemináriumra, ahol hallgatók és doktorjelöltek aktuális kutatásaikról adhatnak számot rövid előadás, majd azt követő műhelybeszélgetés keretében.

kép3

Esti, szórakoztató programokkal is készülünk, ugyanis a MIE konferenciák nem „csak” ismeretgyarapító szakmai előadások, hanem egyúttal társasági események is.

kép4     kép5

Kérem, naptárjában már most foglalja le a 2018. november 22-23. időpontot. A konkrét szakmai programmal és további részletekkel hamarosan értesíteni fogjuk.

 

Üdvözlettel:

Dr. Lukácsi Péter
a MIE Védjegy, versenyjogi és formatervezési alelnöke

 

Az értesítés letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

 

 

 

Prof. Dr. Christoph Ann 2018. június 15-én előadást tartott

2018. június 15-én a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyarországi Humboldt Egyesület meghívására Prof. Dr. Christoph Ann LL.M., a Müncheni Műszaki Egyetem tanára előadást tartott
’Patent Quality – What it is and why it is impacting SME right holders too’ címmel.

vortr Prof_C_Ann csop

 

Az előadás pdf formátumban letölthető.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

 

Tisztújító közgyűlés– Megválasztott tisztségviselők

A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK LISTÁJA
itt külön is megtekinthető

 

Egyesületünk évi rendes és egyúttal tisztújító közgyűlését
2018. május 29-én 13.00 órakor tartotta.

 

Az egyes napirendi pontok anyagának megtekintéséhez
kérjük kattintson a megfelelő sorra.

A közgyűlés napirendje:
1. Köszöntő
2. Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről
3. A 2017. évi Közhasznúsági Jelentés
(írásos előterjesztés)
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2017. évről
(Írásos előterjesztés)
5. A tisztségviselők megválasztása

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Tavaszi Iparjogvédelmi Konferencia – elhangzott előadások

 

Az előadás megtekintéséhez kérjük kattintson az előadás címére.

 

2018. május 10.  csütörtök

Konferencia nyitóelőadás
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemi tulajdonjogi ítéletek világszintű elismerése és végrehajtása? A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egyezmény-tervezetének szellemi tulajdonjogi dilemmái
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Vonzások és választások: az európai védjegyreform hazai végrehajtása
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Felelősség közreműködői/közvetett szerzői jogi jogsértésért az uniós jogban (internetes környezetben)
Dr. FALUDI Gábor,of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

A polgári per szerkezetének változása
Dr. ÉLESS Tamás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Vegyes ízelítő a szakértői bizonyítás újdonságaiból
Dr. CSERNY András,Oppenheim Ügyvédi Iroda

2018. május 11. péntek

Szokatlan megoldások az iparjogvédelemben
Dr. KOVÁRI Zoltán, Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

Új típusú védjegyek
Dr. LADÁNYI Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Egy (R)-rel több lett, maradhat? (Gyógyszervédjegyek használatának formai kritériumai)
Dr. SZENTESI Orsolya, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Incyte from the inside (egy magyar SPC ügy az EUB előtt)
Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Famotidine: egy eljárás nyomában
SZENTPÉTERI Zsolt, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda
Dr. GERMUS Gábor, Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Szellemi tulajdonjogok öröklése az új Ptk. alapján
Dr. GRAD-GYENGE Anikó, BME GTK Üzleti Jog Tanszék tanszékvezető, ProArt tanácsadó

SPC, Bolar kivétel, orphan drug exclusivity: forradalmi változások kezdete?
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
RAVADITS Imre, EGIS Gyógyszergyár Zrt.
BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, Richter Gedeon Nyrt.

A konferencia programja letölthető pdf formátumban.

Részvételi tájékoztató.

 

 

FIGYELEM!

Csatlakozzon hozzánk*, értesüljön minden új, a tavaszi konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos hírről!

fb logo

A csatlakozáshoz kattintson a logóra!

* A csoportba belépés adminisztrátori jóváhagyást követően lesz lehetséges

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

Új megállapodás a szellemi tulajdon hatékonyabb védelméért


Fotó: Véssey Endre

Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2018. február 15-én.
A szerződést az igazságügyi tárca képviseletében Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár, és Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke írta alá.

 

A teljes cikk a kormány.hu weboldalán olvasható.

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 


Tisztelt Tagjaink!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény jogot ad a magánszemélyeknek arra,
hogy befizetett adójuk 1 %-ának közhasznú felhasználásáról rendelkezzenek.

Kérjük, hogy a közelgő adóbevallás alkalmával
adójuk 1 %-ával támogassák

a MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET


közhasznú tevékenységét.


A támogatás módja, hogy az adóbevallási csomagban szereplő nyomtatványon

19815792-2-42

adószámunkat tüntetik fel.

Egyesületünk Regisztrált Civil Szervezet. A NAV nyilvántartásában szerepel,
részére az SZJA 1%-os felajánlás megtehető.

Támogatásukat előre is megköszönjük.

 

Dr. Szecskay András
Elnök

 

A rendelkezést 2018. május 22-éig benyújthatja:

 • a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton1, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
 • az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen)
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető.
 • a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain)

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)

A rendelkezését 2018. május 22-ig teheti meg!

Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki. 

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Tisztelt Kolléga!


Kérjük, hogy a 2018. évi tagdíját banki átutalással szíveskedjék megfizetni.

Az átutalást az Egyesület K&H Banknál vezetett 10200830-32310164-00000000 számlájára várjuk. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a befizető neve mellett tüntesse fel a „MIE tagdíj” megjegyzést is.

Amennyiben nincs lehetősége átutalásra, illetve bármely K&H bankfiókban a fenti számlára történő készpénzes befizetésre, kérjük, jelezze ezt Titkárságunkon.

Emlékeztetjük, hogy az egyéni tagdíj mértéke évi minimum 5.000 Ft, a kedvezményes tagdíj (egyéb jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjasok és tanulók számára) évi minimum 2.000 Ft.

Előre is köszönjük, hogy tagdíj befizetésével is hozzájárul Egyesületünk zavartalan működéséhez.


Szívélyes üdvözlettel
ELNÖKSÉG

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 
 

 

 

 

 

A meghívó és a konferencia programja letölthető pdf formátumban.