Hírek
Belföldi híreink Adatváltozás bejelentő lap Külföldi híreink

 


 

KIEMELT HÍREINK

 

Meghívó a MIE rendkívüli tisztújító közgyűlésére

*

A Jelölő Bizottság levele

*

A 2023. tavaszi Szellemi Tulajdoni Konferencia előadásai

*

SZTNH tájékoztatás

*

A MIE újraalakulásának 60. évfordulója - képekkel

*

A 2022. őszi Szellemi Tulajdoni Konferencián elhangzott előadások

*

A 2022. tavaszi Szellemi tulajdoni konferencián elhangzott előadások

*

MJE Stúdióbeszélgetés

*

A Magyar Jogász Egylet és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület együttműködése

*

Megemlékezés a MIE újraalakulásának 60. évfordulójáról

*

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

*

MIE-Magyar Jogász Egylet Megállapodás

 

 

 

M E G H Í V Ó

Egyesületünk rendkívüli tisztújító közgyűlését

2023. június 20-án 13.30 órakor,

tartja, melyre minden Tagtársunkat és a jogi tagok képviselőit tisztelettel meghívom.

Határozatképtelenség esetén a változatlan napirenddel meghirdetett, megismételt közgyűlés időpontja
2023. június 20-án 14.00 óra.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Alapszabály 10. 6. pont).

A közgyűlés helye:
Budapesti Ügyvédi Kamara 1. emeleti Protokoll terme
(1054 Budapest, Szalay utca 7.)

A közgyűlés napirendje:

  1. Ellenőrző bizottsági tag megválasztása dr. Mezei Péter helyett,
    akit a 2023. április 18-i közgyűlés az egyesület szerzői-jogi alelnökévé választott.

 

Budapest, 2023. május 31.

Dr. Szecskay András
elnök

 

A meghívó letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

A Jelölő Bizottság levele

Tisztelt Tagtársunk!

Amint az az Ön számára nyilvánvalóan ismeretes, a MIE a 2023. április 18-án megtartott közgyűlésén a szerzői-jogi alelnöki posztra dr. Mezei Pétert választotta meg.

Tekintettel arra, hogy dr. Mezei Péter megválasztása előtt az Ellenőrző Bizottság tagja volt, összeférhetetlenségi okok miatt bizottsági tisztségéről lemondott.

Ennek megfelelően a MIE Elnöksége úgy határozott, hogy a 2023. június 20-án megtartandó rendkívüli egyesületi közgyűlés keretein belül dr. Mezei Péter helyére az Egyesület Ellenőrző Bizottságába új tagot választ.
 
Tisztelettel kérjük, hogy segítse a Jelölő Bizottság munkáját és tegye meg javaslatát egy vagy több olyan személyre, aki MIE-tag és akit a megüresedett helyre szívesen látna az Ellenőrző Bizottság tagjaként.

A tisztségre tetszőleges számú jelölt nevezhető meg. Valamely jelölt személy csak abban az esetben lesz megválasztható, amennyiben a jelölést elfogadja. Amennyiben a tisztségre több jelöltet is megnevez, a jelölt személyek Ön által megadott sorrendje nem bír relevanciával. Tájékoztatásul csatoljuk az Egyesületben tisztséget már betöltő tagtársaink listáját.

Tisztelettel kérjük, hogy a jelölt(ek) nevét
az alábbi e-mail címre legkésőbb 2023. június 10-ig juttassa el:
mie.jelolobizottsag@gmail.com

Természetesen az e-maileket a jelölési folyamat befejezése után töröljük.

Üdvözlettel:

Szentpéteri Zsolt
A Jelölő Bizottság elnöke

Dr. Frankné Machytka Daisy
Tepfenhárt Dóra
Bizottsági tagok

 

MIE tisztségviselők 2022_2023-2026

A Jelölő Bizottság levele letölthető pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 


 

A 2023. tavaszi Szellemi Tulajdoni Konferencián
elhangzott előadások

2023. május 11-12.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe vagy az előadó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2023. május 11. csütörtök

Köszöntő, programismertető (mp3)

Dr. LUKÁCSI Péter, RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának eredményei és a jövő kihívásai (pdf) (mp3)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
GYETVAINÉ VIRÁG Dóra és dr. LÁBODY Péter,  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivala elnökhelyettesei

 

A származtatás mint mentőöv, különösen megvont európai szabadalom esetén (pdf) (mp3)

Dr. KERESZTY Marcell,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

 

Konvergencia program másképpen, avagy az európai szabadalmi joggyakorlatok közelítésére tett kísérletek (pdf) (mp3)

Dr. MIKLÓ  Katalin, KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Patents and the Pandemic (pdf) (mp3)

Prof. Dr. Christoph ANN LL.M.,Technical University of Munich, Chair of Intellectual Property

 

Jóhírű védjegy az európai és a magyar jogban (pdf) (mp3)

Dr. VIDA Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

 

Tiltott másolás (pdf) (mp3)

OROSZ István grafikus

 

2023. május 12. péntek

Good Morning, SPC: SPC waiver gyakorlati alkalmazásának első
tapasztalatai (pdf) (mp3)

dr. KÖVECSES Bettina, Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda

 

Az európai PCT kutatóhatóságok (harmonikus) együttműködése – fókuszban a VSZI és az EPO (pdf) (mp3)

Dr. FILÁK László, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Incentive by design – Az Európai Unió designreform-javaslata (pdf) (mp3)

Dr. UJHELYI Dávid, Igazságügyi Minisztérium

 

Winds of change, avagy előttünk a design reform (pdf) (mp3)

Dr. SZAKÁCS Lilla Fanni és dr. KOVÁCS Eszter, SZTNH

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

SZTNH tájékoztatás

Felhívjuk a MIE tagjainak figyelmét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az SZTNH előtti eljárásokban való képviselettel kapcsolatos tájékoztatására, amelynek részletei az SZTNH honlapján megismerhetők:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/szakmai-es-hatosagi-kozlemenyek/valtozas-a-szellemi-tulajdon-nemzeti-hivatala

Mint ismeretes, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. („Üttv.”) 3.§ (1) bekezdés a) pontja ügyvéd számára is lehetővé teszi a szabadalmi ügyvivői tevékenység végzését, ugyanakkor a 3. § (2) alapján az ügyvédi tevékenység gyakorlója a szabadalmi ügyvivői tevékenységet az erre irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint folytathatja. Ezen rendelkezés elsősorban a műszaki jellegű szellemi alkotásokra, különösen a szabadalmakra és használatiminta-oltalmakra tekintettel írja elő a tevékenység végzéséhez az egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú mérnöki, informatikai, egészségügyi vagy természettudományi szakképzettség meglétét.

A szabadalmi ügyvivői tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és jogosultság részleteiről a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. tv. 2. §-a valamint a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Alapszabálya és egyéb szabályzatai rendelkeznek.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

A MIE újraalakulásának 60. évfordulója

A november 17-18-i Egerben megtartott szellemi tulajdoni konferencián ünnepeltük egyesületünk újjáalakulásának 60. évfordulóját.

A születésnapi tortát Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, Dr. Palágyi Tivadar, az egyesület alapító tagja
és Dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria Polgári Kollégiumának bírója vágta fel.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

ŐSZI SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA
2022. november 17-18
.

A konferencián elhangzott előadások

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe vagy az előadó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2022. november 17. (csütörtök)

Konferencia nyitóelőadás (mp3)
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Hermész, Pallasz Athéné és Botticelli – a MIE újraalakulásának 60. évfordulója
(pdf) (mp3)
Dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

A metaverzumról és a szellemi tulajdonjogok metaverzumbeli oltalmáról
Dr. Palágyi Tivadar (pdf) (mp3), Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek a metaverzumban (pdf) (mp3)
Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek az interneten és a közösségi médiában – újratöltve
(2022 AIPPI Munkacsoport beszámoló)
(pdf) (mp3)
Dr. Kövecses Bettina, Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda

Képmásvédelem a szellemi tulajdon eszközeivel (pdf) (mp3)
Dr. Keserű Barna Arnold, Széchenyi István Egyetem

 
2022. november 18. (péntek)

A CDSM-irányelv 17. cikke élesben – A tagállami átültetés és platformok általi szabályozás összehasonlító és empirikus vizsgálata
Dr. Mezei Péter
, Szegedi Tudományegyetem

Az európai adatstratégia szellemi tulajdonjogi vonatkozásai
Dr. Grad-Gyenge Anikó,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A cannabis-ra utaló megjelölések megítélése a gyakorlatban (pdf) (mp3)
Dr. Nagy-Virág Eszter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Hivatal nemzeti védjegyjogi gyakorlata a legfrissebb
bírósági döntések tükrében
(pdf) (mp3)
Dr. Tatai Vivien, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Csipegetés az elmúlt év EUs védjegyügyeiből (pdf) (mp3)
Dr. Baksay-Nagy György,
Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás

Bor, Mámor, Védjegy (pdf) (mp3)
Dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Irodák

Marketing influenszerekkel vagy influenszer marketing (pdf) (mp3)
Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az új vertikális csoportmentességi rendelet (pdf) (mp3)
Dr. Kovács-Hum Eszter, Gazdasági Versenyhivatal

Közbeszerzés és versenyjog (pdf) (mp3)
Dr. Kékuti Ákos, Germus és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Lévárdi Ferenc, Fővárosi Törvényszék

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

2022. TAVASZI SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA

A konferencián elhangzott előadások

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) 2022. május 26-27-én Siófokon rendezte meg tavaszi szellemi tulajdoni konferenciáját.

A megnyitáshoz kattintson az előadás címe, illetve a kerekasztal-beszélgetések résztvevőinek neve mellett látható formátumokra (pfd, prezi, video).

2022. május 26. csütörtök

Köszöntő, programismertető
Dr. LUKÁCSI Péter, Dr. LEGEZA Dénes, RAVADITS Imre,
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelőadás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemitulajdon-védelmi aktualitások
dr. LÁBODY Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettese

Hogyan készüljünk fel az EPO előtti online vagy offline tárgyalásra
felszólalási eljárásokban
?
Dr. KACSUK Zsófia, Kacsukpatent Kft.

Második gyógyászati indikációs szabadalmak feltárási kötelezettsége Magyarországon
– a Pregabalin ügy

BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, dr. Gonda Imre, Richter Gedeon Nyrt.

A Szabadalmi tv. 2022. január 1-től hatályos változásainak elemzése
(Előadás és kerekasztalbeszélgetés)

dr. GYIMESI Tamás Ferenc, dr. UJHELYI Dávid, IM;
Frankné dr. MACHYTKA Daisy,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda;
dr. GERMUS Gábor,
Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Esete válogatja
ERDŐSSY János, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ez még Gömböcből is sok?
Dr. LÁSZLÓ Áron - Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Kérdések, válaszok - Az 1. napi szakmai program lezárása

2022. május 27. péntek

Good Morning, UPC: feléledő várakozások
(Kerekasztalbeszélgetés)

dr. TÁLAS József, Danubia Legal;
dr. HALÁSZ Bálint,
Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda;
dr. GONDA Imre,
Richter Gedeon Nyrt

A UPC potenciális hatása a licenciaszerződésekre
dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

Friss fejlemények az AI és CII háza táján
KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A vád tanúja vagy a tanú vádja? – A szabadalmi bejelentések alátámasztása
Dr. MIKLÓ Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kérdések, válaszok, a konferencia szakmai részének zárása

A program letölthető pdf formátumban.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

MJE Stúdióbeszélgetés: Tartalommegosztás az interneten.
A tartalommegosztó platformok felelőssége

Az MJE és a MIE együttműködésének keretében Ujhelyi Zoltán műsorvezető az internetes tartalommegosztásról, a tartalommegosztó platformok felelősségéről beszélgetett dr. Szinger Andrással, az Artisjus főigazgatójával.

A stúdióbeszélgetés az alábbi linken megtekinthető:
https://jogaszegylet.hu/jogelet/%ef%bf%bcmje-studiobeszelgetestartalommegosztas-az-interneten-a-tartalommegoszto-platformok-felelossege/

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

A Magyar Jogász Egylet és a Magyar Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Egyesület együttműködése

A Magyar Jogász Egylet 2022. évében is célul tűzte ki, hogy további együttműködésre kíván lépni olyan szervezetekkel, amelyek segítő közreműködésével az MJE bővítheti a tagsága részére nyújtható szakmai szolgáltatásainak körét.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében örömmel adunk hírt, hogy 2022. március 4. napján Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet (MJE) elnöke és Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) elnöke együttműködési megállapodást írt alá.

Az együttműködés szakmai célja: az MJE és a MIE kölcsönösen hozzájárulnak az egymás aktuális jogi vonatkozású kérdésekkel kapcsolatos jogi szakmai munkáinak a kifejlesztéséhez.

Az együttműködés keretében a két szervezet kölcsönösen népszerűsíti egymás rendezvényeit, közös szakmai rendezvényeket és képzéseket tart, Stúdióbeszélgetéseket és podcast műsor felvételeket készít eIső sorban IP témában.

 

A képek és a beszámoló forrása a Magyar Jogász Egylet honlapja.

Az együttműködési megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Megemlékezés a MIE újraalakulásának 60. évfordulójáról

Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy magunk, és a MIE Elnöksége nevében köszöntsük Önöket a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület újraalakulásának 60. évfordulója alkalmából, és nosztalgiázásra hívjuk meg a kollégákat az Egyesület 1962. február 20-i alakuló üléséről készült közgyűlési Jegyzőkönyv, és az Országos Találmányi Hivatal-nál történő bejegyzés (1962. március 02.) másolatának a megküldésével.

10 évvel ezelőtt Dr. Bacher Vilmos tiszteletbeli tagunk visszaemlékezett az Egyesület megalakulásának- és újraalakulásának időszakára, röviden összefoglalta a kezdeti időszak eseményeit. Megható ezekre az eseményekre visszatekinteni, és megtiszteltetés a szakma nagyjainak munkáját követni.

Bízunk benne, hogy minden nehézség ellenére Egyesületünk együtt ünnepelheti majd a 70-80-90-ik születésnapját is!

Üdvözlettel:

Dr. Szecskay András
elnök
Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök

 

A köszöntő letölthető pdf formátumban

Alakuló jegyzőkönyv és bejegyzés

Dr. Bacher Vilmos 50. évi köszöntője

Pomázi Gyula SZTNH elnök úr köszöntő levele a MIE 60. évfordulója alkalmából

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

kep

Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2019. február 12-én.
A szerződést az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Trócsányi László miniszter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület képviseletében Dr. Szecskay András, az Egyesület elnöke írta alá. Az aláíráson a MIE Elnöksége részéről Dr. Szamosi Katalin és Dr. Pethő Árpád kollégák is részt vettek.

 

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

MIE-Magyar Jogász Egylet Megállapodás

 

Az együttműködési megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére