Hírek
Belföldi híreink Adatváltozás bejelentő lap Külföldi híreink

 


 

KIEMELT HÍREINK

 

Az Egyesület Közgyűlésén elhangzott előadás

*

Tavaszi iparjogvédelmi konferencia – Elhangzott előadások

*

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

*

SZJA 1% 2019

*

A 2019. évi tagdíj befizetése

*

Tisztújító közgyűlés – Megválasztott tisztségviselők

 

 

 


 

 

Az SZTNH céljai és 2018. évi eredményei

 Dr. NÉMETH Gábor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettesének előadása, amely elhangzott az Egyesület éves rendes Közgyűlésén

Az előadás pdf formátumban letölthető.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

IPARJOGVÉDELMI KONFERENCIA

PROGRAM

2019. május 09–10.
Hotel Wellamarin**** Zamárdi

2019. május 09. csütörtök

09.00–12.00

Regisztráció

10.30–12.00

PhD szeminárium, műhelybeszélgetések

 

A PhD szeminárium megnyitása
Dr. LEGEZA Dénes, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szerzői jogi alelnöke

10.30–10.45

Legal regimes of employee inventions across the Europe; Disparities and the  need for harmonization  
BEYDOGAN Bugra, Debreceni Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

10.45–11.00

Szellemi tulajdonjogok védelme a platform-piacokon
ILYÉS Márton, Budapesti Corvinus Egyetem

11.00–11.15

A leírás idézte szakember kulcsszerepe gyógyszerszabadalmi ügyekben
Dr. SZUPERA Blanka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Doktori Iskola

11.15–11.30

Gondolatok a szellemi tulajdonjog megsértése okán indított perben hozott határozatok végrehajtásának köréből gyakorlati kitekintéssel
Dr. ZAVACZKY Márk András, Károli Gáspár Református Egyetem,  Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

12.00–13.00

EBÉD

13.00–13.15

Köszöntő, programismertető
RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szabadalmi alelnöke

13.15–13.45

Konferencia nyitóelőadás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

13.45–14.15

Egységben az erő, avagy találmányok és használati minták egységének gyakorlati kérdései idehaza és külföldön
Dr. KACSUK ZSÓFIA,
KACSUKPATENT Kft.

14.15–14.45

A mesterséges intelligencia szabadalmazási trendjei
FARKAS Szabolcs,
SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

14.45–15.15

KÁVÉSZÜNET

15.15–15.45

Az egyetemi szellemi eredmények beazonosítása, hasznosítása, mindezek akadályai, adott esetben jó gyakorlatai
Dr. GRAD-GENGE Anikó,
BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

15.45–16.45

Munkaviszonyban vagy ahhoz kötődően létrejött szellemi alkotások díjazásának és besorolásának neuralgikus pontjai, különös tekintettel a műszaki alkotásokra és a szerzői művekre
Kerekasztal-beszélgetés
Dr. GRAD-GYENGE Anikó,
BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
SURI Katalin,
Audi Hungária Zrt.
Dr. LEGEZA Dénes,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
RAVADITS Imre,
EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Dr. BACHER Gusztáv,
Szecskay Ügyvédi Iroda

16.45–17.30

Kérdések és válaszok a mai nap témáihoz

 

Az 1. napi szakmai program lezárása

18.30–19.30

Zimek pálinkabemutató- és kóstoló

19.30–21.00

VACSORA

22.00–02.00

DJ  – Karaoke party

 

2019. május 10. péntek

10.00–10.30

Műalkotások a védjegyek világában
Dr. KARSAY Enikő,
SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

10.30–11.30

A vég kezdete vagy a kezdet vége? A gyógyszeripart érintő ösztönzők revíziójának első fecskéje: SPC waiver
Kerekasztal-beszélgetés
Dr. BUZÁS Zsuzsanna,
Richter Gedeon Nyrt.
Dr. PROHÁSZKÁNÉ NÉMETH lldikó,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
RAVADITS Imre,
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

11.30–12.00

Egyes kereskedelmi tevékenységek megítélése a szabadalmi jogban
Dr. TÁLAS József
, DANUBIA Legal

12.00–13.00

EBÉD

13.00–13.45

Withdrawal Symptoms – a BREXIT és a szellemi tulajdon (helyzetkép)
Dr. JÓKÚTI András

13.45–

Kérdések, válaszok, konferencia zárása

 

Goodbye” kávészünet

 

A program és a részvételi tájékoztató letölthető pdf formátumban.

 

 

FIGYELEM!

Csatlakozzon hozzánk*, értesüljön minden új, az őszi konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos hírről!

fb logo

A csatlakozáshoz kattintson a logóra!

* A csoportba belépés adminisztrátori jóváhagyást követően lesz lehetséges

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

kep

Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2019. február 12-én.
A szerződést az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Trócsányi László miniszter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület képviseletében Dr. Szecskay András, az Egyesület elnöke írta alá. Az aláíráson a MIE Elnöksége részéről Dr. Szamosi Katalin és Dr. Pethő Árpád kollégák is részt vettek.

 

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 


Tisztelt Tagjaink!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény jogot ad a magánszemélyeknek arra,
hogy befizetett adójuk 1 %-ának közhasznú felhasználásáról rendelkezzenek.

Kérjük, hogy a közelgő adóbevallás alkalmával
adójuk 1 %-ával támogassák

a MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET


közhasznú tevékenységét.


A támogatás módja, hogy az adóbevallási csomagban szereplő nyomtatványon

19815792-2-42

adószámunkat tüntetik fel.

Egyesületünk Regisztrált Civil Szervezet. A NAV nyilvántartásában szerepel,
részére az SZJA 1%-os felajánlás megtehető.

Támogatásukat előre is megköszönjük.

 

Dr. Szecskay András
Elnök

 

A rendelkezést 2019. május 20-ignyújthatja be az alábbi módok valamelyikén

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületenaz online kitöltő segítségével vagy

  • z ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

A rendelkezését 2019. május 20-ig teheti meg!

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

Tisztelt Kolléga!


Kérjük, hogy a 2019. évi tagdíját banki átutalással szíveskedjék megfizetni.

Az átutalást az Egyesület K&H Banknál vezetett 10200830-32310164-00000000 számlájára várjuk. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a befizető neve mellett tüntesse fel a „MIE tagdíj” megjegyzést is.

Amennyiben nincs lehetősége átutalásra, illetve bármely K&H bankfiókban a fenti számlára történő készpénzes befizetésre, kérjük, jelezze ezt Titkárságunkon.

Emlékeztetjük, hogy az egyéni tagdíj mértéke évi minimum 5.000 Ft, a kedvezményes tagdíj (egyéb jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjasok és tanulók számára) évi minimum 2.000 Ft.

Előre is köszönjük, hogy tagdíj befizetésével is hozzájárul Egyesületünk zavartalan működéséhez.


Szívélyes üdvözlettel
ELNÖKSÉG

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

A SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIÁN
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

 

Az oldalt folyamatosan frissítjük a beérkezett előadási anyagokkal.
A megnyitáshoz kattintson az előadás címére,
illetve a kerekasztal beszélgetések résztvevőinek nevére

2018. november 22–23.

Hotel Palota Superior**** Lillafüred

 

2018. november 22. csütörtök

PhD szeminárium, műhelybeszélgetések

A PhD szeminárium megnyitása
Dr. LEGEZA Dénes, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

Creativity phenomenon in the context of intellectual property law
BEYDOGAN Osman Bugra

Ha lementem már új közönséget nyertem?! – avagy a Renckhoff ügy elemzése
Dr. GUBICZ Flóra Anna

European Functionality Doctrine: Functionality in EU Design Law in the light of a Recent
CJEU Decision

Dr. GYÖRGY Ádám

A szerzői vagyoni jogok alakulása az online műfelhasználások esetében
Dr. HARKAI István

Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazásának lehetőségei a szellemi tulajdon védelmét érintő hatósági eljárásokban
Dr. HOHMANN Balázs

Gondolatok a Marrákesi Szerződéssel kapcsolatban
Dr. SÁNDOR Eszter Anita

Algorihtmic Copyright Enforcement through the Lens of Artificial Intelligence
and Text and Data Mining

Dr. TÓTH Andrea Katalin

Szerzői jogi dilemmák a vizualitás és a helymarketing kapcsolódási pontjainak vonatkozásában
WENINGER Sándor

Köszöntő, programismertető
Dr. LUKÁCSI Péter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnöke

A tettek mezeje – lépések a stratégiai célok megvalósulása irányában
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Aktualitások a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménytervezet („Ítélet projekt”) szellemitulajdon-jogi vonatkozású kérdéseiben
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Unified Problematic Court? – Az Egységes Szabadalmi Bíróság kihívásai
az AB előtt és külföldön

Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. TÖRÖK Ferenc, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Visszaszámlálás a védjegyreform hatálybalépéséig
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Dr. GONDA Imre, Richter Gedeon Nyrt.
Dr. SÓVÁRI Miklós, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Egyenesben az európai uniós szerzői jogi reform?
Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

„Ez régen nem a Ptk.-ban volt?” – Az üzleti titok védelméről szóló törvény
miértjei és hogyanjai

Dr. GUBICZ Flóra, Igazságügyi Minisztérium

2018. november 23. péntek

 

Az európai adatgazdaság és Big Data – a szellemi tulajdonvédelem és a versenyjog együttélése
CSONKA Vivien, Gazdasági Versenyhivatal

Az EU új geo-blocking rendelete, különös tekintettel annak versenyt érintő vonatkozásaira
TORJÁKNÉ AMBERGER Teréz, Gazdasági Versenyhivatal

Hány az indikáció? – együttgondolkodás a gyógyászati indikációs találmányok kielégítő mértékű feltárásáról
Dr. PETHŐ Árpád, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Case law update – az elmúlt egy év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései
Magyarországon és az EU-ban

Dr. SIPOS Péter, EUIPO-Allicante
Dr. KERESZTY Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Dr. MEZŐ Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Marrakesh miracle avagy Marokkótól Lillafüredig egyenesen?
Dr. MUNKÁCSI Péter, Igazságügyi Minisztérium

IP és a GDPR – Eszköz vagy Akadály?
Dr. GYÖRGY András, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. OSZTOPÁNI Krisztián, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők

Az EU formatervezési mintaoltalmi rendszerének működéséről szóló tanulmány
és a várható reform

Dr. GYÖRGY Ádám, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. BAKSAY-NAGY György, Oppenheim Ügyvédi Iroda

 

 

FIGYELEM!

Csatlakozzon hozzánk*, értesüljön minden új, az őszi konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos hírről!

fb logo

A csatlakozáshoz kattintson a logóra!

* A csoportba belépés adminisztrátori jóváhagyást követően lesz lehetséges

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

Prof. Dr. Christoph Ann előadása

2018. június 15.

2018. június 15-én a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyarországi Humboldt Egyesület meghívására Prof. Dr. Christoph Ann LL.M., a Müncheni Műszaki Egyetem tanára előadást tartott
’Patent Quality – What it is and why it is impacting SME right holders too’ címmel.

vortr Prof_C_Ann csop

 

Az előadás pdf formátumban letölthető.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 


 

 

Tisztújító közgyűlés– Megválasztott tisztségviselők

A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK LISTÁJA
itt külön is megtekinthető

 

Egyesületünk évi rendes és egyúttal tisztújító közgyűlését
2018. május 29-én 13.00 órakor tartotta.

 

Az egyes napirendi pontok anyagának megtekintéséhez
kérjük kattintson a megfelelő sorra.

A közgyűlés napirendje:
1. Köszöntő
2. Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről
3. A 2017. évi Közhasznúsági Jelentés
(írásos előterjesztés)
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2017. évről
(Írásos előterjesztés)
5. A tisztségviselők megválasztása

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Tavaszi Iparjogvédelmi Konferencia – elhangzott előadások

 

Az előadás megtekintéséhez kérjük kattintson az előadás címére.

 

2018. május 10.  csütörtök

Konferencia nyitóelőadás
Dr. ŁUSZCZ Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemi tulajdonjogi ítéletek világszintű elismerése és végrehajtása? A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egyezmény-tervezetének szellemi tulajdonjogi dilemmái
Dr. NEMESSÁNYI Zoltán, Igazságügyi Minisztérium

Vonzások és választások: az európai védjegyreform hazai végrehajtása
Dr. JÓKÚTI András, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Felelősség közreműködői/közvetett szerzői jogi jogsértésért az uniós jogban (internetes környezetben)
Dr. FALUDI Gábor,of counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda

A polgári per szerkezetének változása
Dr. ÉLESS Tamás, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Vegyes ízelítő a szakértői bizonyítás újdonságaiból
Dr. CSERNY András,Oppenheim Ügyvédi Iroda

2018. május 11. péntek

Szokatlan megoldások az iparjogvédelemben
Dr. KOVÁRI Zoltán, Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

Új típusú védjegyek
Dr. LADÁNYI Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Egy (R)-rel több lett, maradhat? (Gyógyszervédjegyek használatának formai kritériumai)
Dr. SZENTESI Orsolya, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Incyte from the inside (egy magyar SPC ügy az EUB előtt)
Dr. SZAKÁCS Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Famotidine: egy eljárás nyomában
SZENTPÉTERI Zsolt, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda
Dr. GERMUS Gábor, Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Szellemi tulajdonjogok öröklése az új Ptk. alapján
Dr. GRAD-GYENGE Anikó, BME GTK Üzleti Jog Tanszék tanszékvezető, ProArt tanácsadó

SPC, Bolar kivétel, orphan drug exclusivity: forradalmi változások kezdete?
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
RAVADITS Imre, EGIS Gyógyszergyár Zrt.
BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, Richter Gedeon Nyrt.

A konferencia programja letölthető pdf formátumban.

Részvételi tájékoztató.

 

 

FIGYELEM!

Csatlakozzon hozzánk*, értesüljön minden új, a tavaszi konferenciával és az egyesülettel kapcsolatos hírről!

fb logo

A csatlakozáshoz kattintson a logóra!

* A csoportba belépés adminisztrátori jóváhagyást követően lesz lehetséges

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

A meghívó és a konferencia programja letölthető pdf formátumban.