Hírek
Belföldi híreink Adatváltozás bejelentő lap Külföldi híreink

 


 

KIEMELT HÍREINK

 

Szellemi Tulajdon Világnapja – Ünnepi rendezvény

*

MIE 2021. évi Közgyűlés Határozatai

*

Tájékoztató az ülés nélküi döntéshozatal MEGISMÉTLÉSÉRŐL

*

6/2021. sz. Elnökségi határozat

*

SZJA 1% felajánlás

*

Éves rendes Közgyűlés

*

MIE tagdíj befizetés

*

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

*

Tisztújító közgyűlés – Megválasztott tisztségviselők

 

 

 

 

Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a szakmai egyesületek 2021. április 26. napján közösen tartják ünnepi, on-line rendezvényüket

KKV-k és a szellemi tulajdon: Piacra visszük az ötleteit

címmel. .

A rendezvény regisztráció és bejelentkezés nélkül, élőben követhető  az alábbi linken:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/125-eves-az-sztnh

A rendezvényt utólag az SZTNH Youtube-csatornáján lehet megtekinteni az alábbi linken:

https://www.youtube.com/channel/UC4SQzrxC7lazf2MXIm-qBIw

 

PROGRAM

8.30–

csatlakozás a rendezvényhez

9.00–9.30

Nyitó előadások
ITM képviselője (felkérés alatt)
POMÁZI Gyula, az SZTNH elnöke

9.30–9.45

Köszöntők
DR. SZECSKAY András, a MIE elnöke
DR. KERESZTY Marcell, az AIPPI MAGYAR CSOPORTJA elnöke
DR. MOLNÁR István, a LES HUNGARY elnöke
DR. TOMORI Pál, a MAGYAR SZERZŐI JOGI FÓRUM EGYESÜLET elnöke
DR. HEGYMEGI-BARAKONYI Zoltán, a MAGYAR VERSENYJOGI EGYESÜLET elnöke
DR. SÓVÁRI Miklós, a UNION-IP MAGYAR CSOPORT elnöke
GLÁSER Tamás, a MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET elnöke

9.45–10.00

A szellemi alkotások számszerűsíthetősége
Dr. Kereszty Marcell, az AIPPI MAGYAR CSOPORTJA
és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke
10.00–10.15 Kis- és közepes vállalkozók, mint akvizíciós célpontok –
KKV-specifikus IP due diligence megfontolások
Dr. Molnár István PhD, a LES HUNGARY elnöke,
a Danubia IP Kft. ügyvezető igazgatója

10.15–10.30

A KKV-k és a szellemi tulajdon védelme – hasznos versenyeszköz
vagy vállalhatatlan teher?
Dr. Gonda Imre főosztályvezető, Richter Gedeon Nyrt.,
a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke

10.30–10.50

Kérdések, majd kávészünet

10.50–11.05

Szoftverjogi kérdések a startupok világában
Dr. Lukácsi Péter PhD, MIE védjegyjogi alelnök, ügyvéd,
SBGK Ügyvédi iroda

11.05–11.20

A Nemzeti Filmintézet „Filmio” szolgáltatásának bemutatása
Ráduly György, Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatóság

11.20–11.35

Innováció, verseny és a befektetések védelme (a startupok
működésének és szellemi alkotásokkal való gazdálkodásának
versenyjogi oldala)
Dr. Horváth M. András PhD, ügyvéd, Baker McKenzie

11.35–12.00

Kérdések, majd zárszó

 

A rendezvény programja letölthető pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

A MIE 2021. évi Közgyűlés Határozatai

 

TÁJÉKOZTATÓ

a MIE közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalról

Az Elnökség 7/2021 sz. határozatában megállapította, hogy a 2021. március 16. 00:00 órától – 2021. március 29. 24.00 óra  között megismételt ülés tartása nélküli döntéshozatal  EREDMÉNYES volt, 8/2021; a  9/2021 sz.  és a  10/2021 sz. határozataiban megállapította, hogy a határozat-tervezetekre beérkezett igen szavazatok többsége alapján ÉRVÉNYESEK .

Mindezek alapján a MIE 2021. évi közgyűlésének határozatai:

1/2021. ÜTND:
Az Egyesület közgyűlése a 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót ÜTND útján leadott szavazattal elfogadta.

2/2021. ÜTND:
Az Egyesület közgyűlése a 2020. évi közhasznúsági jelentést ÜTND útján leadott szavazattal elfogadta.

3/2021. ÜTND:
Az Egyesület közgyűlése az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2020. évről jelentést ÜTND útján leadott szavazattal elfogadta.

Köszönjük, hogy a rendkívüli döntéshozatalban való szíves részvételével támogatta Egyesületünket!

Dr. Szecskay András
                elnök

 

A tájékoztató letölthető pdf formátumban

A 7-8-9-10/2021. sz Elnökségi Határozatok letölthető formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a  MIE közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatal
döntéshozatal  érvényessége megállapításáról

és

a  MIE közgyűlés ülés tartása nélküli  megismételt döntéshozatal
lebonyolításáról

 

Tisztelt Tagok!

Az Elnökség az 6/2021. sz. határozatában megállapítja, hogy a 2021. február 23. 00:00 órától – 2021. március 08. 24.00 óra közötti ülés tartása nélküli döntéshozatal EREDMÉNYTELEN volt mivel a beérkezett szavazó lapok száma (38 db),  nem érte el a tagok (363)  számának több, mint a felét.

A döntéshozatal  eredménytelensége miatt az ülés nélküli döntéshozatalt (szavazást) az alábbi tájékoztató szerint megismételjük:

A megismételt ülés nélküli döntéshozatal tájékoztatójához napirendet, és a határozattervezetekhez tartozó anyagokat ismételten nem küldi ki a MIE, mert a megismételt döntéshozatal határozat tervezetei változatlanok.  A határozattervezetekhez tartozó anyagok továbbra is elérhetők az Egyesület honlapján: (http://www.mie.org.hu/)

Tájékoztató az ülés tartása nélküli döntéshozatalról és
 határozat-tervezetek (szavazólap)
Beszámolókkal kapcsolatos kérdések megküldése:

Tisztelt Tagok! A beszámolókkal, a jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket 2021. március 16. 00:00 órától 2021. március 19. 24:00 óráig tehetik fel e-mailben, a racsek.zsoka@mie.org.hu címre küldött elektronikus levélben. A feltett kérdésekről, illetve a válaszokról a Tagok a racsek.zsoka@mie.org.hu e-mail címről tájékoztatást kapnak.

A szavazás időtartama:
2021. március 16. 00:00 órától – 2021. március 29.  24:00 óráig.

A szavazás eredményessége:
A szavazás a határozat-tervezetenként külön-külön a racsek.zsoka@mie.org.hu elektronikus levélcímre leadott szavazatok számától függetlenül eredményes.

A határozat érvényessége:
A határozat az adott határozat-tervezetekre leadott egyszerű szavazati többség alapján érvényes. Szavazategyenlőség esetén az Elnök  szavazata dönt.
A határozat érvényességét határozat-tervezetenként külön-külön kell megállapítani.


A szavazás módja
A szavazásra jogosult tag e-mailben adja le a szavazatát oly módon, hogy a részére megküldött, a határozattervezeteket tartalmazó szavazólapot kell kitöltve visszaküldenie. A tag szavazata akkor érvényes, ha

 • a racsek.zsoka@mie.org.hu címre küldi meg a szavazatát;
 • szavazatát arról az e-mail címről küldi, amely e-mail címe a MIE adatbázisában (levelezőlistájában) szerepel (ez az az e-mail cím, amelyre Ön ezt az e-mailt megkapta a MIE-től);
 • a szavazatból egyértelműen megállapítható:
  • egyéni tag esetén a tag személye (neve) és lakcíme;
  • jogi tag esetén a tag (jogi személy) neve, a szavazó személy (képviselő) neve és beosztása, és utalás a szavazó személy képviseleti joga meglétére;
  • a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat;
 • továbbá jogi tag képviselője a szavazatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással való hitelesítéssel írja alá. Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésről a
  https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04b7961-0f08-46f1-8f0b-bcd8133562be
  linken elérhető hivatalos tájékoztatót PDF fájl formájában csatoljuk jelen Tájékoztatóhoz.


A szavazólap kitöltése:
Kérjük, hogy  

 • az egyéni tag
 • –   a Word dokumentumként mellékelt szavazólapot töltse ki a megfelelő szavazó-négyzetekbe tett X jellel (azaz szavazzon);
  –   a szavazólapot hitelesítse neve és lakcíme megadásával;
  –   a szavazólapot mellékelje egy válasz e-mailhez;
  –   a válasz e-mailt küldje el a racsek.zsoka@mie.org.hu  címre.

 • a jogi tag képviselője
 • –   a Word dokumentumként mellékelt szavazólapot töltse ki a megfelelő szavazó-négyzetekbe tett X jellel (azaz szavazzon);
  –   a szavazólapot mentse el PDF dokumentumként;
  –   a PDF dokumentumot hitelesítse az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH-val) (ld. a mellékelt AVDH tájékoztatót);
  –   a hitelesített dokumentumot a hitelesítő felületről közvetlenül küldje el a racsek.zsoka@mie.org.hu címre.


Határozattervezetek:
1 / 2021. ÜTND: A közgyűlés ÜTND útján elfogadja az Egyesület 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2 / 2021. ÜTND: A közgyűlés ÜTND útján elfogadja a 2020. évi Közhasznúsági Jelentést.
3 / 2021. ÜTND: A közgyűlés ÜTND útján elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2020. évről.


A határozat közlése:
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli elektronikus levél útján a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Aktív és támogató közreműködésükre a MIE Elnöksége feltétlenül számít!

Üdvözlettel:

Dr. Szecskay András
elnök

 

 

A tájékoztató letölthető pdf formátumban

A szavazólap letölthető Word formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

6/2021. sz. Elnökségi határozat

Ülés tartása nélküli döntéshozatal útján történő szavazásról

A 2021. március 09-én megküldött ülés nélküli döntéshozatal útján történő szavazással az Elnökség a következő határozatot hozta:

6/2021. sz. Elnökségi határozat (11 igen szavazattal): Az Elnökség megállapítja, hogy a 2021. február 23. 00:00 órától – 2021. március 08. 24.00 óra közötti ülés tartása nélküli döntéshozatal EREDMÉNYTELEN volt mivel a beérkezett szavazó lapok száma (38 db), nem érte el a tagok (363) számának több, mint a felét. A határozatképesség eredménytelensége miatt az ülés nélküli döntéshozatalt (szavazást) 2021. március 16.00:00 órától – 2021. március 29 24:00 óra között MEG KELL ISMÉTELNI.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök

 

A határozat letölthető pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 


Tisztelt Tagjaink!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény jogot ad a magánszemélyeknek arra,
hogy befizetett adójuk 1 %-ának közhasznú felhasználásáról rendelkezzenek.

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák

a MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET


2021. évi közhasznú tevékenységét.


A támogatás módja, hogy a https://eszja.nav.gov.huhonlapon elérhető nyomtatványon

19815792-2-42

adószámunkat tüntetik fel.

Egyesületünk Regisztrált Civil Szervezet. A NAV nyilvántartásában szerepel,
részére az SZJA 1%-os felajánlás megtehető.

Támogatásukat előre is köszönjük.

 

Dr. Szecskay András
Elnök

A felhívás letölthető pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Éves rendes Közgyűlés

A MIE Elnöksége a 2021. február 23-ra tervezett éves rendes Közgyűlést ülés tartása nélkül döntéshozatal útján történő határozathozatallal az alábbiak szerint bonyolítja le:

A Meghívó (AVDH), a Napirend (AVDH), a Tájékoztató (AVDH), a Szavazólap (szerkeszthető), melléklet: anyagok (a napirend írásbeli előterjesztései: Szakmai BeszámolóMérlegEllenőrző Bizottsági jelentés) a megnevezésekre kattintva letölthetők honlapunkról, valamint ezeket e-mailben is megküldjük.

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

Tisztelt Tagtársunk!

 

Kérjük, hogy a 2021. évi  egyéni tagdíját banki átutalással 2021. február 03-ig szíveskedjék rendezni.

A 2011. január 1-jétől megállapított tagdíj évi minimum 5.000 Ft, a kedvezményes tagdíj (egyéb jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjasok és tanulók számára) évi minimum 2.000 Ft.

Az átutalást az Egyesület K&H Banknál vezetett 10200830-32310164-00000000 számlájára várjuk.

A megjegyzés rovatban a befizető neve mellett, kérjük, tüntesse fel a „MIE egyéni tagdíj” megjegyzést is.
Amennyiben nincs lehetősége átutalásra, illetve bármely K&H bankfiókban a fenti számlára történő készpénzes befizetésre, kérjük, jelezze ezt Titkárságunkon.

Az egyéni tagdíjról számlát csak kérésre, a befizetéstől számított 8 napon belül állítunk ki. Ha számlára van szüksége, kérjük, hogy a számlázási címet és a cég adószámát szíveskedjék megírni.
Előre is köszönjük, hogy tagdíj befizetésével hozzájárul Egyesületünk zavartalan közhasznú tevékenységéhez.

Megragadva az alkalmat, kérjük, hogy lehetőség szerint személyi jövedelemadójának 1 %-ával a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közhasznú tevékenységét ebben az évben is támogassa.

Adószámunk: 19815792-2-42

 

Szívélyes üdvözlettel

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök

Megbízásából: Racsek Zsóka

 

A felhívás letölthető pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

kep

Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2019. február 12-én.
A szerződést az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Trócsányi László miniszter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület képviseletében Dr. Szecskay András, az Egyesület elnöke írta alá. Az aláíráson a MIE Elnöksége részéről Dr. Szamosi Katalin és Dr. Pethő Árpád kollégák is részt vettek.

 

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás letölthető pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Tisztújító közgyűlés– Megválasztott tisztségviselők

A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK LISTÁJA
itt külön is megtekinthető

 

Egyesületünk évi rendes és egyúttal tisztújító közgyűlését
2018. május 29-én 13.00 órakor tartotta.

 

Az egyes napirendi pontok anyagának megtekintéséhez
kérjük kattintson a megfelelő sorra.

A közgyűlés napirendje:
1. Köszöntő
2. Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről
3. A 2017. évi Közhasznúsági Jelentés
(írásos előterjesztés)
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2017. évről
(Írásos előterjesztés)
5. A tisztségviselők megválasztása

 

 

Vissza a lap tetejére