Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2021. március 23-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

online

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes alelnök
Dr. Lukácsi Péter alelnök
Ravadits Imre alelnök 
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. Sorosi Gyula
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok    
Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, állandó meghívott
Racsek Zsóka ésVáradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. László Áron elnökségi tag

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

1. SZTNH tájékoztatás

Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke beszámolt arról, hogy Dr. Szecskay András elnök úrral együtt részt vett Gulyás Tibor helyettes-államtitkár úrnál, aki az ITM-ben az innovációért felelős területeket viszi, illetve az innovációhoz kötődő források és szakpolitikák felügyeletét biztosítja. A cél az, hogy az az európai uniós támogatás, ami az innovációra meg fog érkezni, az IP megfelelő tematikát kapjon, illetve megfelelő szintű tartalmakat tudjunk mellé sorolni, nagyjából olyan 5-7 milliárd forint értékben. Új elem lesz a pályázatokban, hogy szellemi tulajdon értékelésre is lesznek források.
A Hivatalban a pandémia idején ideiglenes, az egészségvédelemhez kapcsolódó intézkedéseket hoztak: jelentős része a hivatal munkatársainak távmunkában dolgozik. A könyvtár zárva tart, a személyes beadványok idejét korlátozták. Több programban, részprogramban fejlesztések is elindultak: a szolgáltatásdigitalizáció, e-learning, stb.

Az iparjogvédelmi pályázatok mellett úgy tűnik, hogy a szakpolitika alkalmas lesz arra, hogy a szellemi tulajdonhoz kötődő vagyonértékelési és egyéb szolgáltatásoknak a támogatás politikában történő beemelését is preferálják. Ez azt jelenti, hogy a pályázatokban ezen tételeket is el lehet majd számolni.

1.2. MIE véleményezések

Dr. Faludi Gábor elmondta, hogy az Európai Unió Bírósága egy olyan döntést hozott, amely szerint abban a körben, ahol a szerzői jogi nemzetközi szerződések nem érvényesülnek, a tagállamnak nincs joga szabályt alkotni, az uniós hatáskörben marad.  Magyarország fenntartások nélkül csatlakozott a szóban forgó egyezményekhez, ezért közvetlen magyarországi hatása ennek a döntésnek nincs.
A másik a szerzői jogi törvény módosításával kapcsolatos anyag volt, amire már többször tettünk észrevételt.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

 

2. A MIE rendes évi közgyűlése

Racsek Zsóka elmondta, hogy a közgyűlés első fordulója, amely  2021. február 23.– 2021. március 08. között ülés nélkül zajlott, eredménytelen volt, mivel a beérkezett szavazó lapok száma (38 db), nem érte el a tagok (363) számának több, mint a felét.
Jelenleg tart a második forduló, amely 2021. március 29-én fejeződik be. Racsek Zsóka arra kérte az elnökség tagjait, hogy akik még nem tették, a héten küldjék el szavazataikat.
A mérleg beadására a döntéshozatal után kerül sor, melynek határideje 2021. május 31.

.

 

 

3. Szellemi Tulajdon Világnapja

Dr. Szecskay András elmondta, hogy a Szellemi Tulajdon Világnapjára 2021. április 26-án kerül sor és megköszönte Pomázi Gyulának, az SZTNH elnökének, hogy felkérte az egyik megnyitó köszöntő megtartására.

Az esemény kapcsolódik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fennállásának 125. évi évfordulójához és az idei IP világnapi üzenetéhez: „Kkv-k és a szellemi tulajdon: Piacra visszük az ötleteit.” A pandémiás helyzethez alkalmazkodva, a világnapi műsort online platformon követheti majd nyomon a közönség.

 

 

 

Legközelebbi elnökségi ülés tervezett időpontja: 2021. június 8., 13 óra, online

 

 

K.m.f
Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök