16/2020. sz. elnökségi határozatok
Ülés tartása nélküli döntéshozatal útján történő szavazásról
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

 

A 2020. augusztus 18-án megküldött elektronikus szavazással az Elnökség a következő határozatot hozta:

16/2020. sz. Elnökségi határozat (7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett):

Az Elnökség "a 2020. évi ... törvény az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról" című előterjesztéshez a Faludi Gábor elnökségi tag által készített véleményt teszi meg, és ehhez külön csatolja a Dr. Tomori Pál által készített véleményt.


Üdvözlettel:
Dr. Szecskay András
elnök