13-14-15/2020. sz. elnökségi határozatok
Ülés tartása nélküli döntéshozatal útján történő szavazásról
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

 

A 2020.  június 16-án megküldött ülés nélküli döntéshozatal útján történő szavazással az Elnökség a következő határozatokat hozta:

13./2020. sz. elnökségi határozat (9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett):

Az Elnökség megállapítja, hogy a 2020. május 29. 00:00 órától – 2020. június 15. 24.00 óra közötti megismételt ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében 40 db szavazat érkezett be. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal  EREDMÉNYES.

14/2020. sz. elnökségi határozat (9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett ):

Az Elnökség megállapítja, hogy a 2020. május 29. 00:00 órától – 2020. június 15. 24.00 óra közötti, eredményes megismételt ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében az 1/2020 ÜTND sz. határozat tervezetére beérkezett 40 igen,  0 nem,  0 tartózkodás szavazat alapján a határozat ÉRVÉNYES.

15/2020. sz. elnökségi határozat (9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett ):

Az Elnökség megállapítja, hogy a 2020. május 29. 00:00 órától – 2020. június 15. 24.00 óra közötti, eredményes megismételt ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében a 2/2020 ÜTND sz. határozat tervezetére beérkezett 40 igen, 0 nem,  0 tartózkodás  szavazat összesítése alapján a határozat ÉRVÉNYES

 

Üdvözlettel:

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök