Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2020. március 10-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők Irodája

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök                
Dr. Legeza Dénes alelnök
Dr. Lukácsi Péter alelnök 
Ravadits Imre alelnök
Dr. László Áron
Dr. Sorosi Gyula
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok
Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, állandó meghívott
Racsek Zsóka és Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Bacher Gábor és Dr. Faludi Gábor elnökségi tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

SZTNH tájékoztatás

Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke elmondta, hogy Dr. Németh Gábor elnökhelyettes munkaviszonya megszűnt. A COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet miatt korlátozták a kiutazásokat. A nagyobb rendezvények, mint a Jedlik Ányos díj átadása, elmarad. A kisebb, 15-20 fő közötti tárgyalásokat, valamint a képzési eseményeket megtartják.

Az SZTNH pandémiás tervet dolgoz ki a hivatal működésére a járvány ideje alatt.

1.2. Szerzői Jogi Szakértői Testület megújítása

A MIE a 2020. február 28-án beküldött levelében javaslatot tett a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagjaira a 2020-25 közötti időszakra.
Dr. Legeza Dénes elmondta, hogy a jelenlegi tagok mandátuma 2020. június 15-én lejár. Az SZTNH március végéig a jelölések alapján összeállítja javaslatát, melyet továbbít az EMMI és az IM felé. Az igazságügy-miniszter a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben, ötéves időtartamra nevezi ki a Testületet és az Elnökséget.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

2. MIE adatkezelési szabályzata és tájékoztató 

Dr. Liber Ádám a MIE felkérésére elkészítette az adatkezelési szabályzatot. Röviden ismertette a MIE adatkezelési nyilvántartását az adatkezelések céljával, jogalapjával, leírásával. Elmondta, hogy a tagsági jelentkezési lapokat, a konferencia jelentkezési lapjait, a pályázati dokumentumokat kiegészítette a MIE adatkezelési tájékoztatójának összefoglalójával. A MIE honlapja az „Adatvédelem” menüponttal bővült, amely alatt megtalálható a MIE adatkezelési tájékoztatója a beszállítók és a kapcsolattartóik, valamint a tagok és a tagi kapcsolattartók részére.

Az Elnökség megköszönte dr. Liber Ádám és Racsek Zsóka munkáját.

6/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség elfogadta a MIE adatkezelési szabályzatát és tájékoztatóját, valamint a kapcsolódó változtatásokat.

.

 

 

 

3. Kötelező ügyvédi továbbképzés

Dr. Legeza Dénes tájékoztatta az elnökséget, hogy az SZTNH képzési helyként való nyilvántartásba vétele az ügyvédi továbbképzés elektronikus rendszerébe folyamatban van. Az akkreditáció és az esemény-bejelentés különválasztható.
A MIE-nek elegendő lesz a szakmai eseményeket akkor bejelenteni, amikor már véglegessé válnak az időpontok, programok.

Ez Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

  

 

 

4. A MIE rendes évi közgyűlése

A 2020. március 24-re kitűzött közgyűlést a COVID-19 járványhelyzet miatt később kell megtartani.

7/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a MIE rendes évi közgyűlésének időpontját 2020. május 26-ra módosította.

 

 

 

5. 2020. évi tavaszi konferencia

Dr. Szecskay András elnök javasolta, hogy a 2020. május 21-22-re tervezett tavaszi szakmai konferencia a COVID-19 járványhelyzet miatt ne kerüljön megrendezésre. A szabadalmi témájú előadások az őszi szakmai konferencián kerüljenek megtartásra.

8/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség egyetértett a tavaszi szakmai konferencia lemondásával. Az őszi szakmai konferencia 2020. november 5-6-án Zalakaroson a Park Inn by Radisson Hotelben kerül megrendezésre.

 

 

 

6. Tagsági kérelmek

Váradi Nóra egy egyéni belépési kérelmet ismertetett.

9/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség Dr. Luszcz Viktor belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

Legközelebbi elnökségi ülés tervezett időpontja: A COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel később kerül kitűzésre.

 

 

K.m.f
Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök