Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2020. február 4-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Legeza Dénes alelnök
Dr. Lukácsi Péter alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. László Áron
Dr. Sorosi Gyula
Dr. Sóvári Miklós 
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok
Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke
Dr. Németh Gábor, az SZTNH jogi elnökhelyettese, állandó meghívott
Racsek Zsóka és Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre elnökségi  tag

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

A beszámolók előtt Dr. Szecskay András elnök felkérte Pomázi Gyulát, az SZTNH elnökét a MIE rendes éves közgyűlésén évértékelő előadás, valamint a tavaszi konferencián nyitóelőadás megtartására. Pomázi Gyula megköszönte a lehetőséget és jelezte, hogy előreláthatólag mindkét időpont megfelelő lesz számára.

1.1.  Dr. Németh Gábor, az SZTNH elnökhelyettese röviden tájékoztatta az elnökséget az SZTNH elmúlt évi tevékenységéről, eredményeiről. 2019-ben szabadalmi téren megállt a csökkenés, a többi oltalom területén stagnál. Az európai szabadalmi bejelentések száma 10%-al nőtt, jelenleg kb. 32.000 hatályos szabadalom van érvényben. (Hatályosított európai szabadalom: 30.000, nemzeti úton megadott szabadalom: 2.000)
A 2020. év fő feladatai a szerzői jogi irányelvek átültetése, valamint a formatervezésiminta-oltalmi szabályozás felülvizsgálata. Dr. Németh Gábor megköszönte a MIE részvételét a formatervezési-minták oltalámáról szóló törvényi szabályozás felülvizsgálatára vonatkozó nyilvános konzultációban.
Dr. Sóvári Miklós ismertette a konzultációs kérdések alapján felmerült észrevételeket, további kérdéseket.

1.2.  Dr. Legeza Dénes elmondta, hogy november-december folyamán három alkalommal műhelybeszélgetéseket szerveztek a DSM és SatCab irányelvekről. 2020. februárban négy-hat tagállam részvételével kerekasztal beszélgetésre kerül majd sor. 2020. márciusában a módosító javaslatok kidolgozása, ezt követően ennek egyeztetése zajlik.

1.3.  Dr. Szecskay András beszámolt arról, hogy 2019. november 25-én Dr. Pethő Árpáddal együtt látogatást tettek Dr. Varga Judit igazságügyi miniszternél. Bemutatták az egyesület tevékenységét, valamint szóba került a stratégiai partnerségi megállapodás bővítése is. Dr. Varga Judit azt javasolta, hogy amennyiben az ITM nem reagál a megkeresésre, az SZTNH bevonásával bővítsék háromoldalúra a megállapodást.
Pomázi Gyula elmondta, hogy beszélt erről Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel és a MIE felkérés már miniszteri szinten van, így remélhetőleg megvalósul a négyoldalú megállapodás.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

2. Kötelező ügyvédi továbbképzés

Dr. Szecskay András és Dr. Legeza Dénes részt vettek azon az egyeztetésen, melyet Dr. Bógyi Attila, a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának elnöke vezetett. A MÜK Oktatási és Akkreditáció Bizottsága kérelemre határoz az akkreditációról, a képzési hellyé nyilvánításról, a képzési hely nyilvántartásba vételéről és azon intézményekről, amelyek mentesülnek az akkreditációs díj megfizetése alól. Egyelőre az SZTNH és a MIE sem kap fizetési mentességet.  

1/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):  Az Elnökség úgy határozott, hogy egy évre kéri az akkreditációt. A két szakmai konferencián résztvevők maximálisan 4-4 kreditpontot, az előadók 3 kreditpontot kaphatnak előadás megtartásáért óránként.

 

 

 

3. A 2019. évi zárás; Mérleg és közhasznúsági jelentés

Racsek Zsóka ismertette a 2019. évi pénzügyi zárási eredményt, beszámolt a könyvvizsgálói elfogadói jelentésről, melyet továbbított az Ellenőrző Bizottságnak.                  
Részletesen tájékoztatta az Elnökség tagjait a bevételekről, a tagdíjak alakulásáról, és költségek szinten tartásáról.

Az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 96,27%-ban teljesült. Az egyéni- és a jogi tagdíjakból is a tervezetthez képest kicsivel magasabb (1.217.930 Ft és 2.481.000 Ft) érkezett be. A tavalyi évhez képest emelkedett az 1 %-os SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás (71.412 Ft). A kamatbevétel a tervezetthez képest kis mértékben csökkent (272.615 Ft). A NEA nyertes működési pályázatunk várólistán szerepelt, ezért a támogatás utalása elmaradt ebben az évben (-200.000 Ft). A rendezvények eredményei közel 18%-os emelkedést mutatnak (117,9%), köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó programoknak, illetve a GVH támogatásnak.

Működési kiadás a tervezett szinthez képest kis mértékben csökkent (98,35 %). A csökkenés a takarékos gazdálkodásnak és a pontos tervezésnek köszönhető.

A gazdálkodás 2019. évben 372.456 Ft nyereséggel zárult.

2/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2019. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót 372.456 Ft nyereséggel, a 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolót 26.913 eFt mérlegfőösszeggel – az Ellenőrző Bizottság jóváhagyásával – a 2020. évi közgyűlés elé terjeszti, és javasolja annak elfogadását.

 

  

 

 

4. A 2020. évi költségvetés tervezete

Racsek Zsóka ismertette a 2020. évi tervezett költségvetést.

3/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2020. évi költségvetést (bevételek összesen: 17.461.000 Ft, ráfordítások összesen: 16.741.000Ft) 720.000 Ft nyereséggel tervezve, elfogadta.

 

 

 

5. 2020. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre távolléte miatt előzetesen levélben tájékoztatta az elnökséget a 2020. május 21–22-én Zalakaroson megrendezésre kerülő konferencia tervezett témáiról. Az elnökség megvitatta a javaslatokat, egy témánál javasolta annak elhagyását, mivel még folyamatban lévő ügyről van szó. További előadókra, előadásokra tett javaslatot.

 

 

 

6. Az évi rendes közgyűlés

Az Elnökség javaslatot tett az évi rendes közgyűlés helyére, időpontjára.

A közgyűlés szakmai előadásának megtartására Dr. Szecskay András elnök Pomázi Gyulát, az SZTNH elnökét kérte fel.

4/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a rendes évi közgyűlést 2020. március 24. 13:30 órai kezdettel tűzte ki, melynek helyszíne a Budapesti Ügyvédi Kamara lesz.

 

 

 

7. Tagsági kérelmek

Váradi Nóra egy jogi, egy egyéni kilépést, valamint öt egyéni belépési kérelmet ismertetett.

5/2020. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség Dr. Béres Evelin Erzsébet, Takács Judit, Dr. Ormos Kristóf, Földvári Edit, Szilágyi Ildikó belépési kérelmét  elfogadta.  

 

 

Legközelebbi elnökségi ülés tervezett időpontja: 2020. március 10. 13 óra  (SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők Irodája)

 

 

K.m.f
Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök