Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2018. február 27-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós    
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója, meghívott 
Tepfenhárt Dóra, a közgyűlési jelölőbizottság képviseletében
és Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök, Ravadits Imre alelnök, Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Faludi Gábor,
Dr. Stadler Johanna elnökségi tagok; Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke,állandó meghívott; Racsek Zsóka

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Pethő Árpád beszámolt a következőkről:

2018. február 15-én az Igazságügyi Minisztériumban Dr. Kecsmár Krisztián államtitkár úr és Dr. Nemessányi Zoltán helyettes-államtitkár úr jelenlétében megtörtént a kétoldalú Stratégiai Partnerségi Megállapodás aláírása. A megállapodást az aláíráskor Magyarországon hivatalban lévő miniszterelnök megbízatásának megszűnéséig terjedő határozott időtartamra kötötték. Ezt követően az egyesület törekedni fog a korábbi stratégiai partnerségi megállapodás megújítására, mind az SZTNH-val, mind pedig az SZTNH-t felügyelő minisztériummal (vagy minisztériumokkal).  

A MIE észrevételeket tett az üzleti titok törvényjavaslathoz. A beküldött anyagot Dr. Faludi Gábor és Dr. Lendvai Zsófia állította össze.

Az Elnökség megköszönte Dr. Faludi Gábor és Dr. Lendvai Zsófia munkáját.

Dr. Pethő Árpád beszámolt arról, hogy az Iparjogvédelmi Szakértői Testület tagjainak mandátuma 2018. március 31-én lejár. Az egyesület elnöksége javaslatot tett a testület új tagjaira. Dr. Jókúti András elmondta, hogy az iparjogvédelmi szervezetektől beérkeztek a jelölések. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, a Szakértő Testület elnökét és elnökségét az igazságügyért felelős miniszter az SZTNH elnökének javaslatára nevezi ki a testület tagjai közül.

Dr. Jókúti András tájékoztatta az elnökséget, hogy az SZTNH által kezelt ügyekben  hamarosan lehetőség lesz a cégkapun keresztül történő  elektronikus ügyintézésre.  Az informatikai szolgáltató cég már elkészült az élesítéssel kapcsolatos feladatokkal, már csak a kapcsolódási feltételeket kell megoldani.

Dr. Szamosi Katalin azt kérdezte, hogyan fog működni a műnyilvántartásba vétel elektronikus ügyintézés esetén.  Korábban a művet borítékban, lepecsételve tárolták és bizonyítékként fel lehet nyitni a bíróságon. Most elektronikusan lehet feltölteni és benyújtani, amelyről visszaigazolás érkezik. Ez önmagában nem használható bizonyítékként. Dr. Jókúti András megígérte, hogy utánanéz a problémának.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

2. Szakmai konferenciák

Váradi Nóra elmondta, hogy a 2018. évi tavaszi szakmai konferencia előzetes értesítése kiküldésre került az egyesület tagságának, a konferencia programjának összeállítása, az előadók felkérése folyamatban van. A Facebook-on létrejött egy egyesületi csoport, amely segít a konferencia reklámozásában, az egyesület tagjaival való kapcsolattartásban is. Az elnökség tagjai már megnézték a csoportot, a csoport típusának a zárt formát javasolták.

Váradi Nóra ismertette a 2018. évi őszi szakmai konferencia lehetséges helyszíneit a bekért árajánlatok alapján. A konferencia tervezett időpontja: 2018. november 22-23.

6/2018. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség egyetértett az őszi konferencia megrendezésével. A konferencia 2018. november 22-23-án Lillafüreden, a Hotel Palota Superiorban kerül megrendezésre.

 

.

 

3. A 2018. évi tisztújító közgyűlés

A MIE Elnöksége 2018. február 12-én elektronikus határozatot (5/2018 elnökségi határozat)  hozott arról, hogy a MIE rendes évi, egyben tisztújító közgyűlése 2018. május 29-én 13 órakor lesz a Budapesti Ügyvédi Kamarában. A Jelölő bizottság tagjai: Frankné Machytka Daisy, Szentpéteri Zsolt, Tepfenhárt Dóra
Tepfenhárt Dóra elmondta, hogy a Jelölő Bizottság elnökének Szentpéteri Zsoltot választották.
A Jelölő Bizottság elektronikusan kéri fel a tagokat, hogy tegyék meg javaslataikat. A tisztújító közgyűlés előkészítéséhez kérte, hogy a korábbi, 2014. évi tisztújító közgyűlés anyagait a Titkárság küldje át a Jelölő Bizottság tagjainak.

 

 

 

4. Szakmai előadás

Váradi Nóra elmondta, hogy Dr. Vida Sándor jogtanácsos javasolta, hogy Prof. Dr. Christoph Ann LL.M., a Müncheni Műszaki Egyetem tanára szívesen tartana angol nyelvű előadást „A szabadalom minőség hatása kis és középvállalatokra – Patent Quality – What it is and why it is impacticing SMEs” címmel. Az előadás időpontja még egyeztetés alatt van.

Az elnökség javasolta, hogy a külföldi előadók költségeinek fedezésére az egyesület a költségvetésében irányozzon elő 200.000 Ft-ot. Ez alapján a módosított költségvetésről a következő elnökségi ülésen döntenek az elnökség tagjai.

 

 

 

 

5. Egyéb

Dr. Jókúti András javasolta, hogy az egyesület logóját érdemes lenne megváltoztatni, modernebb formát választani. Ezt a javaslatot az elnökség a következő elnökségi ülésen vitatja meg.

 

 

 

A legközelebbi ülés tervezett időpontja: 2018.  április 10. (kedd) 13 óra (SBGK)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök