Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2018. február 12-i elektronikus szavazásáról
 
Vissza a Közhasznú oldalra

 

 

Tisztelt Elnökség!

A 2018. február 12-én megküldött elektronikus szavazással az Elnökség a következő határozatot hozta:

5/2018. sz. Elnökségi határozat (10 igen szavazattal):

A MIE a 2018. évi rendes, egyben tisztújító közgyűlését 2018. május 29-én 13 órakor tartsa meg a Budapesti Ügyvédi Kamara e célra használatra bocsátandó termében.

A jelölő bizottság tagjai: 
Frankné Machytka Daisy  (Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda)
Szentpéteri Zsolt  (SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők)
Tepfenhárt Dóra (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.)
legyenek.

Közreműködésüket, támogatásukat ezúton is köszönöm!

Üdvözlettel:

Dr. Szecskay András
elnök