Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2017. szeptember 19-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós    
Dr. Stadler Johanna
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, állandó meghívott,
Dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója, meghívott   
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök és  dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

a) Dr. Łuszcz Viktor ez előző elnökségi ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan változni fog a szellemi tulajdonjogi hatósági eljárások szabályozása. Az Ákr. hatályba lépésével (2018. január 1.) a KET hatályát veszti, és ezért minden szerzői jogi, közös jogkezelési és iparjogvédelmi, tartalmi szempontból  közigazgatási eljárás háttérszabályozás nélkül marad. Az Ákr. indokolása szerint ezekre az eljárásokra az Ákr. nem lesz alkalmazható.
A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, valamint hét társszervezete kidolgozott egy koncepcionális javaslatot, amely tartalmi szempontból lényegében azonos a jelenlegi szabályozással. A javaslat célja az volt, hogy az eljárási háttérszabályok lényegében az eddigi jogalkalmazási, logikai rendben álljanak az ügyfelek és a képviselők rendelkezésére 2018. január 1. után is.
Az SZTNH a javaslatot figyelembe véve kidolgozott és benyújtott egy eljárási jogszabály-tervezetet (SZTEK: Szellemitulajdon-védelmi Eljárási Kódex), amely azonban még nem került közigazgatási egyeztetésre.
Dr. Łuszcz Viktor,  dr. Jókúti András és az elnökség közösen megvitatta, hogy milyen megoldások lehetségesek az Ákr. hatályba lépésével a szellemi tulajdonjogot érintő eljárásoknál felmerülő problémákra.

Ezt követően dr. Łuszcz Viktor tájékoztatta az elnökséget a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában a nyár folyamán bekövetkezett személyi és szervezeti változásokról.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

b) Dr. Szecskay András tájékoztatott az elmúlt időszak szakmai észrevételeiről, elemzéseiről:

a. Egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztés tervezetének véleményezése
b. Szövegszerű javaslatok tétele a DSM szerzői jogi irányelv 10-17. cikkei kapcsán
c. DSM irányelv, kompromisszumos javaslat észrevételzése
d. Szövegszerű javaslatok tétele a Broadcasting rendelet szövege kapcsán.

    1. Egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztés tervezetének véleményezése
    2. Szövegszerű javaslatok tétele a DSM szerzői jogi irányelv 10-17. cikkei kapcsán
    3. DSM irányelv, kompromisszumos javaslat észrevételzése
    4. Szövegszerű javaslatok tétele a Broadcasting rendelet szövege kapcsán

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor, dr. Grad-Gyenge Anikó és dr. Tomori Pál munkáját.

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

A Fővárosi Ítélőtábla a 2016. október 4-én kelt ítéletében másodfokon kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen be az alperesnek 100.000Ft+áfa mértékű együttes első- és másodfokú perköltséget. Felperes a perköltséget mindeddig nem fizette meg. Pintz György felperes 2017. január 16-án Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alperes ellen határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perében a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A MIE a felülvizsgálati kérelemre vonatkozóan ellenkérelmet terjesztett elő. Az ügyben azóta nem történt előrelépés. A megjelölt határidőn belül a felperes részéről nem történt meg a 100.000Ft+áfa perköltség kifizetése, ezért az elnökség felkéri dr. Aradszky Zsolt ügyvédet, hogy felszólító levelet küldjön a felperes részére.

 

 

 

 

3. Őszi szakmai rendezvények

a) Dr. Sasvári Gabriella ismertette a 2017. november 23-24-én a Lifestyle Mátra Hotelben megrendezésre kerülő szakmai konferencia tervezett programját. Felkérte Dr. Łuszcz Viktort, az SZTNH elnökét és  Dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatóját szakmai előadások megtartására.

b) Racsek Zsóka elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjához a pályázat benyújtásra került.  Amennyiben az egyesület megkapja a támogatást, az elnyert összeget 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételének biztosítására kívánjuk fordítani.

10/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a szakmai konferencia programját elfogadta. Egyetértett a pályázati támogatás felhasználásának céljával.

11/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A konferencia esti programjára az előirányzott 350.000Ft költséget az elnökség jóváhagyta.

c) Egyéb őszi szakmai programok ismertetése: dr. Tomori Pál tájékoztatta az elnökséget, hogy a szerzői jogi törvény 18 éves és ez alkalomból szakosztályi ülést tartanak. A rendezvény még szervezés alatt áll. Ezen kívül decemberben ismét szerzői jogi szakmai ankétra  kerül sor.

 

 

 

4. Case Law Collection and Analysis projekt 2017

Dr. Szecskay András elmondta, hogy az SZTNH továbbra is várja azon – elsősorban a 2016-2017-ben született – kiemelt jelentőségű bírósági döntések ügyszámát és ismertetését, amelyeket a MIE a projektben való feldolgozásra érdemesnek tart.  A döntések ismertetését  2017. szeptember 28-ig lehet elküldeni a MIE Titkárságára.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

5. Évzáró rendezvény

Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget, hogy az évzáró rendezvényre bekért ajánlatok alapján a rendezvény 2017. december 6-án a Városligeti Műjégpálya dísztermében kerül megrendezésre. Az ajánlat költsége a tavalyi költséghez képest minimálisan nőtt , a MIE-re eső összköltség 300.000 Ft.

12/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség – valamint előzetesen a társszervezetek – az évzáró rendezvény költségeit elfogadták.  A MIE 300.000 Ft-al járul hozzá a rendezvény megtartásához.

 

 

 

6. Tagsági kérelem

Váradi Nóra egy egyéni tag belépési kérelmét ismertette.

13/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Pandzarisz Edina belépési kérelmet elfogadta.

 

 

 

7. 1 %-os SZJA felajánlás

Racsek Zsóka tájékoztatta az elnökséget, hogy az 1 %-os SZJA felajánlás a tavalyi összeghez képest növekedett.  Az így beérkezett juttatás 95.430Ft.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

8. Stratégiai partnerség megújítása

Az Elnökség megtárgyalta az IM válaszát az stratégiai partnerség megállapodással kapcsolatban. Bár értékelte az IM szerződéskötésre irányuló pozitív hozzáállását, de értetlenséggel vegyes csodálkozással fogadta azt, hogy az IM a szerződés megkötését a 2018. évi választások utáni időpontra kívánja áttenni, azaz egy még nem ismert vezetésű és összetételű minisztérium nevében vállalja a szerződés megkötését. A MIE elnöksége számára érthetetlen az, hogy mi a halasztás indoka, egy egyszerű, korábban már megkötött megállapodásról van szó. Bizonyára a 2018. évi választások utáni IM számára is egyszerűbb megkötni egy olyan szerződést, ami egy már meglévő szerződés folytatása. Az ettől eltérő hozzáállás olyan helyzethez vezethet, mint a jelenlegi, a megállapodás megkötése évekig elhúzódik és a pozitív válasz pedig a még nem látható jövőbe mutat. Az sem világos, hogy az IM miért köt egyes szellemi alkotásokkal foglalkozó szervezetekkel megállapodást, másokkal pedig miért nem. Az Elnökség kéri Łuszcz Viktor elnök úr és az SZTNH további támogatását a szerződés mielőbbi megkötése érdekében, továbbá felhatalmazza a MIE elnökét, ügyvezető elnökét és tagjait, hogy próbáljanak meg előnyösebb megoldást találni az IM-nél.

 

 

Legközelebbi ülés: 2017. november 7. (kedd) (SBGK, 1062 Budapest Andrássy út 113.)

 

 

Dr. Szecskay András
elnök

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök