Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2017. június 13-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök  
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna          
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, állandó meghívott,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Tomori Pál alelnök

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

a) Dr. Pethő Árpád és dr. Köteles Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy 2017. május 19-én a Szingapúri Szellemi Tulajdoni Hivatal (IPOS) vezetője és delegációja találkozott a MIE képviselőivel. A találkozón jelen volt dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója is. Daren Tang úr, a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal vezetője elismerően méltatta a magyar szellemitulajdon-védelem magas színvonalát és az ezen a területen végzett minőségi munkát. Elmondta, hogy a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal dinamikusan fejlődik. Céljuk az, hogy Szingapúrban és környékén a szellemitulajdon-védelmet és az innovációt fellendítsék és elősegítsék - elsősorban a biotechnológia, elektronika és információtechnológia területén -, hogy a piacképes kutatási és fejlesztési projektek erős és értékes IP portfólióval rendelkező termékeket és szolgáltatásokat eredményezzenek. Ennek megvalósítását befektetők is támogatják és szívesen várják jelentős IP portfólióval rendelkező magyar cégek jelentkezését is. 2017. augusztus 29-30-án tartják az IP Week@SG regionális iparjogvédelmi konferenciát, amely az ázsiai régió egyik legfontosabb rendezvénye, ahol a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó regionális és globális szereplők osztják meg egymással tapasztalataikat.

Az Elnökség megköszönte dr. Pethő Árpád és dr. Köteles Zoltán beszámolóját.

b) Ravadits Imre alelnök távollétében Racsek Zsóka elmondta, hogy 2017. május 25-26-án Balatonfüreden került sor a tavaszi iparjogvédelmi konferenciára.
A konferencia szakmai színvonala rendkívül magas volt, az előadások aktuális szabadalmi és védjegy kérdésekkel foglalkoztak. A konferencián 117 fő vett részt. 6 egyetemista részvételét szabadalmi és ügyvédi irodák támogatták. A konferencia várható eredménye kb. 2.000.000 Ft lesz.

Az Elnökség megköszönte Racsek Zsóka tájékoztatását.

c) Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy a stratégiai partnerséget előkészítő dokumentum megküldésre került az illetékes minisztériumoknak.

d) Dr. Łuszcz Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan változni fog a szellemi tulajdonjogi hatósági eljárások szabályozása. Az Ákr. hatályba lépésével (2018. január 1.) a KET hatályát veszti, és ezért minden szerzői jogi, közös jogkezelési és iparjogvédelmi, tartalmi szempontból  közigazgatási eljárás háttérszabályozás nélkül marad. Az Ákr. indokolása szerint ezekre az eljárásokra az Ákr. nem lesz alkalmazható. Ezzel kapcsolatosan javasolja egy előzetes, koncepcionális javaslat kidolgozását olyan új háttérjogszabály kidolgozására vonatkozóan, amely tartalmi szempontból lényegében azonos a jelenlegi szabályozással. Fontos lenne, hogy az eljárási háttérszabályok lényegében az eddigi jogalkalmazási, logikai rendben álljanak az ügyfelek és a képviselők rendelkezésére 2018. január 1. után is.
Az Elnökség egyetértett a javaslattal. Dr. Faludi Gábor vállalta, hogy kidolgoz egy koncepcionális vélemény-tervezetet, amely megküldésre kerül az elnökségnek és a társszervezeteknek a véglegesítés előtt.

Az Elnökség megköszönte dr. Łuszcz Viktor tájékoztatását.

 

 

2. Szakmai rendezvények

Dr. Sasvári Gabriella ismertette az őszi konferencia eddigi előkészítését, a konferencia javasolt időpontját és helyszíneit.  Az előző évi gyakorlatnak megfelelően remélhetőleg a GVH ismét támogatni fogja egyetemisták ingyenes részvételét a konferencián, melyhez a pályázati anyagot Racsek Zsóka már összeállította.  Az egyesület Elnöksége a GVH szakembereit is felkéri előadások megtartására. Dr. Sasvári Gabriella ismertette az előadások lehetséges témáit, amelyet az Elnökség megvitatott.

8/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség  egyetértett az őszi konferencia megrendezésével. A konferencia 2017. november 23-24-én a Lifestyle Mátra Hotelben kerül megrendezésre.

 

 

 

 

3. Együttműködési javaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Ravadits Imre távolléte miatt ez a napirendi pont a következő elnökségi ülésen kerül megbeszélésre.

 

 

 

4. Változások a tagságban

Váradi Nóra négy egyéni belépési kérelmet ismertetett.

9/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség Kerepesi Zsófia, Lénárt Szabolcs, Ottlik Lilla Lea és Rozs Eszter Nóra belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2017. szeptember 19. 13 óra, Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. III. emelet)

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök