Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2017. április 25-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SBGK Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Dr. Szecskay András elnök  
Ravadits Imre alelnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna          
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, állandó meghívott,
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök, Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Faludi Gábor, Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Dr. Szecskay András elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alperes ellen határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perében a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozata ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A MIE a felülvizsgálati kérelemre vonatkozóan ellenkérelmet terjesztett elő.

Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy a NEA szakmai pályázatán egyesületünk 150.000Ft támogatásban részesült. 

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást és Racsek Zsóka munkáját.

 

 

 

 

2. 2017. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre ismertette a tavaszi konferencia szakmai programját. Elmondta, hogy a védjegy és szabadalmi témájú előadásokon kívül, specifikusabb területek is szóba kerülnek pl. állami szerepvállalás a hazai  a hazai innovatív vállalkozások finanszírozásában és a genetikai diagnosztika szabadalmaztatási lehetőségei.
Ravadits Imre elmondta, hogy sajnos az utóbbi években nem volt lehetőség arra, hogy egyetemisták, fiatal szakemberek ingyenesen részt vegyenek a konferencián. Az elnökségből a Szecskay Ügyvédi Iroda, a Danubia Szabadalmi és Jogi Kft. és az SBGK Ügyvédi Iroda képviselői felajánlották, hogy két-két fő (összesen hat fő) ingyenes részvételét támogatják.

6/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség megköszönte a felajánlásokat. Az ingyenes részvételre az egyesület pályázatot ír ki egyetemisták részére. A pályázat leadási határideje 2017. május 10.

 

 

.

 

3. Törvényjavaslat az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatának
tilalmáról

Az INTA azzal a megkereséssel fordult az egyesülethez, hogy a MIE tervez-e bármilyen intézkedést a tárgyban, hogy a magyarországi védjegyjogosultak továbbra is használhassák védjegyükben a tiltottnak minősülő jelképeket, pl. a vörös csillagot.
Az Elnökség hosszas szakmai beszélgetésen megvitatta a kérdést. Lehet érveket találni arra, hogy a Heineken vörös csillaga közrendbe ütközik, de vannak érvek az ellenkező álláspont mellett is. A benyújtott törvénytervezet még bizottsági vitára sem került, ezért az Elnökség úgy döntött, hogy ezen a ponton még nem kíván állást foglalni az ügyben. Természetesen, ha a törvénytervezetet a későbbiekben társadalmi egyeztetésre bocsátják, az egyesület részletes szakmai véleményt ad.

 

 

 

 

4. Közelgő szakmai programok

Dr. Szecskay András ismertette a közelgő szakmai programokat:

2017. április 26-án 16 órakor dr. Lábody Péter, az SZTNH Szerzői Jogi Főosztályának vezetője tart előadást „U´jabb fejleme´nyek az Euro´pai Bizottsa´g szerzo?i jogi reformcsomagja´val kapcsolatban” címmel.
Az előadás helyszíne az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület földszinti konferenciaterme (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.).

Rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából  a LES Magyarország Egyesület, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a MIE közös rendezésében 2017. április 27-én 9:30 és 13:30 között a Művészetek Palotája, Bohém étterem különtermében.

2017. május 29-30-án a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara – földrajzilag az egyetemi könyvtár – ad otthont a Conference on Innovation and Communications Law című konferenciasorozat idei állomásának.

Az események meghívója kiküldésre került az egyesület tagjainak, az elnökségből is többen jelezték, hogy részt vesznek a programokon.

 

 

 

5. Változások a tagságban

Váradi Nóra egy jogi tag belépési kérelmét ismertette.

7/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.  belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

   
 

Legközelebbi ülés tervezett időpontja: 2017. június 20., 13 óra, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök