Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2017. február 7-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre alelnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós            
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, állandó meghívott,
Dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója, meghívott
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Faludi Gábor és Dr. Stadler Johanna elnökségi tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új elnökének bemutatkozása

Dr. Szecskay András üdvözölte Dr. Łuszcz Viktort, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új elnökét. Ismertette a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület tevékenységét, történetét. Ezt követően az elnökség tagjai is bemutatkoztak.
Dr. Łuszcz Viktor köszöntötte az elnökség tagjait, és részletesen beszélt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában bekövetkezett változásokról, a további tervekről és célokról.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást, együttműködéséről biztosította az elnök urat, és további munkájához sok sikert kívánt.

 

 

2. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

– Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy 2016. november 24-25-én Egyesületünk Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi Szakosztálya konferenciát szervezett Győrben, az ETO Park Hotelben, ’Új nemzeti és nemzetközi trendek az IP és a szellemi tulajdon területén.’
A konferenciát minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezete: 165-en vettek részt az eseményen.
A konferencia felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői-, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak.
A szakmai programon kívül a résztvevők ellátogathattak az AUDI Hungaria Motor Kft. járműgyárába, ahol a prés – karosszéria – és összeszerelő üzemekbe valamint motorgyártás folyamatába nyerhettek bepillantást.
Összességében elmondható, hogy széles szakmai kört érintő, érdekes előadásokat és az azokhoz kapcsolódó felszólalásokban érdemi kérdéseket, illetve észrevételeket hallhatunk, valamint a rendezvény egészéről pozitív visszajelzéseket kaptunk.

– Dr. Szamosi Katalin elmondta, hogy 2016. november 28-án a Kínai Népköztársaság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának (State Intellectual Property Office, SIPO) elnökhelyettesével és delegációjával találkoztak az elnökség tagjai. Az elnökség tagjai üdvözölték, hogy az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a magyar és kínai iparjogvédelmi szakemberek együttműködése. A látogatás végén mindkét fél megerősítette további együttműködési szándékát.

– Dr. Tomori Pál alelnök és Dr. Faludi Gábor távollétében Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget, hogy 2016. december 5-én a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szerzői jogi szakosztálya szakmai ankétot tartott, melyen panelvitában alakított ki véleményt az egyesület tagsága a szerzői jogi szabályzási keretrendszer felülvizsgálatáról, és átadásra kerültek az Apáthy István díjak. Az eseményt rendkívül nagy szakmai érdeklődés övezte.

– Dr. Szecskay András elmondta, hogy 2016. december 8-án Egyesületünk és partnerszervezetei közös évzáró klubdélutánt tartottak az Akadémia Klubban. Az év értékelése után a Fischer Annie Zeneiskola növendékei adtak műsort, melyet kötetlen beszélgetés követett.

– Racsek Zsóka tájékoztatta az elnökséget, hogy az őszi konferenciára Gazdasági Versenyhivataltól kapott támogatás elszámolását elfogadták, valamint az egyesület beadta pályázatát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által kiírt, a civil szervezetek működési célú támogatását célzó pályázati felhívásra.

– Dr. Szecskay András elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2015-ben ünnepelte 25. jubileumi évfordulóját, amely jeles alkalomból a GVH a versenyhatósági munka jogtörténeti előzményeit bemutató kiállítást készített. A kiállítási anyagot – mintegy vándorkiállítást – felajánlották és rendelkezésre bocsátották a MIE-nek is. A kiállítás már bemutatásra került az őszi szakmai konferencián, valamint a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodában, és várhatóan több jogi tagunknál is megtekinthető lesz.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

3. 2017. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre alelnök ismertette a tavaszi konferencia lehetséges időpontját, helyszínét és a költségeket.

1/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a tavaszi konferencia 2017. május 25-26-án lesz a balatonfüredi Hotel Füredben.
Dr. Szecskay András elnök felkérte Ravadits Imre alelnököt a szakmai program összeállítására, és a konferencia lebonyolítására.

 

 

.

 

4. A MIE rendes évi közgyűlése

Az Elnökség a rendes évi közgyűlését dr. Łuszcz Viktor elnök úr előadásával szeretné összekötni.

2/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a rendes évi közgyűlést 2017. március 22. 13:30 órai kezdettel tűzte ki, melynek helyszíne a Budapest Ügyvédi Kamara díszterme lesz.

 

 

 

 

 

5. A 2016. évi zárás; Mérleg és közhasznúsági jelentés;
jogi és egyéni tagdíjak; 1%-os SZJA felajánlás

Racsek Zsóka ismertette a 2016. évi pénzügyi zárási eredményt, beszámolt a könyvvizsgálói elfogadói jelentésről és az Ellenőrző Bizottság jóváhagyásáról.

Részletesen tájékoztatta az Elnökség tagjait a bevételekről, a tagdíjak alakulásáról, és költségek szinten tartásáról. Előterjesztette az Ellenőrző Bizottság jelentését, mely részletesen bemutatja a 2016. évi tervhez képest történt változásokat.

Az Egyesület gazdálkodása a 2016. évben 203.312 Ft nyereséggel zárult.

3/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2016. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót 203.312 Ft nyereséggel, a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolót 27.853 eFt mérlegfőösszeggel - az Ellenőrző Bizottság elfogadó jelentése alapján - a 2017. évi közgyűlés elé terjeszti, és javasolja annak elfogadását.

 

A 2017. évi költségvetés tervezete, bérrendezés;

Racsek Zsóka ismertette a 2017. évi tervezett költségvetést.

4/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2017. évi költségvetést (bevételek összesen: 16.170.000 Ft, ráfordítások összesen: 16.698.000 Ft) 528.600 Ft veszteséget tervezve, elfogadta.

A 2017. évi béradóterhek (SZOCHO) 5%-os csökkentése lehetővé tette az Elnökségnek, hogy költségnövekedés nélkül Racsek Zsóka részére 4%-os béremelést hajtson végre 2017. január 01-től, továbbá engedélyezte, hogy a hétfői munkanapokon távmunkában dolgozhasson.

 

 

 

6. Változások a tagságban

Váradi Nóra hét egyéni tag belépési kérelmét, valamint egy egyéni és egy jogi tag kilépését ismertette.

5/2017. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség Farkas István, Horváth János, Beregszászi Rita Patrícia, Onozó Ervin, dr. Márai Judit, Pethő Levente, dr. Pető Dorottya belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

 

7. Szakosztályok tavaszi előadásainak szervezése

A szakosztályok alelnökei felajánlották, hogy a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából szervezendő szakmai előadássorozat megszervezésében szívesen közreműködnének.

 

 

8. Stratégiai Partnerségi Megállapodás

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület között kötött stratégiai partnerségi megállapodás 2014. április 6-án, a Kormány megbízatásának lejártával párhuzamosan megszűnt. Kormányzati szinten továbbra is folyik a stratégiai partnerségi megállapodások megkötése. Dr. Szecskay András elnök úr megkérte dr. Dr. Łuszcz Viktor elnök urat, hogy jelezze a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és az Igazságügyi minisztériumnak a MIE azon szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni stratégiai partnerségi együttműködés keretében a társadalmi egyeztetésekben, a társszervezetekkel együtt.

Dr. Łuszcz Viktor megkérte dr. Szecskay Andrást, hogy küldjön át minden, a stratégiai partnerséggel kapcsolatos anyagot a részére, hogy előkészíthesse a stratégiai partnerséggel kapcsolatos megbeszéléseket.

 

   
 

Következő Elnökségi ülés: 2017. április 25. 13 óra (SBGK Ügyvédi Iroda)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök