Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2016. október 17-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Budapesti Ügyvédi Kamara, Díszterem (1054 Budapest Szalay u. 7.)

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,                                
Farkas Szabolcs, az SZTNH Műszaki Elnökhelyettese
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Bendzsel Miklós állandó meghívott, Ravadits Imre alelnök

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Dr. Szecskay András beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:

Az elmúlt  időszakban a MIE még egy állásfoglalást nyújtott be, melyet dr. Tomori Pál alelnök és dr. Faludi Gábor elnökségi tag állított össze. Vélemény a szerzői jogi keretrendszer modernizálásával  kapcsolatos második szabályozási csomagról a MIE honlapján olvasható.

Case Law Collection and Analysis Projekt 2016: Az SZTNH a MIE-től az EUIPO bírósági döntések lényegét tartalmazó adatbázisa számára elvi jellegű, lényeges jogkérdésben állást foglaló határozatok gyűjtését, és továbbítását kérte. A felhívás kiküldésre került az egyesület tagjainak. A MIE titkárságára beérkezett, feldolgozásra érdemesnek tartott határozatok, ügyszámok továbbításra kerültek az SZTNH részére.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette és megköszönte dr. Faludi Gábor, dr. Tomori Pál és dr. Bacher Gusztáv munkáját.    

 

 

2. Pintz György vs. MIE

Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében másodfokú tárgyalásra került sor 2016. október 4-én.
A tárgyalás előtt az alperesi fellebbezésre reagálva a felperes fellebbezési ellenkérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez.
Dr. Aradszky Zsolt részletesen beszámolt a tárgyalásról. A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletet hozott az ügyben az alperes javára. Az ítélet hamarosan megküldésre kerül az egyesület, valamint Pintz György részére.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

3. Őszi szakmai rendezvények

Dr. Sasvári Gabriella elmondta, hogy a 2016. november 24-25-én Győrben megrendezésre kerülő szakmai konferencia szakmai programja végleges, a konferenciára a jelentkezések folyamatban vannak. Ez elnökségi ülés napjáig 98 fő jelentkezett.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

.

 

4. Tagsági kérelem

Váradi Nóra Egy egy egyéni belépési kérelmet  és egy egyéni kilépést ismertetett.

15/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség Patócs Tamás belépési kérelmet elfogadta.

 

 

 

5. Egyebek

Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget, hogy 79.187Ft SZJA 1%-os felajánlás érkezett, amely a tavalyi évhez képest 70.000 forinttal kevesebb.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

Következő Elnökségi ülés: 2016. november 24. 13 óra  (Győr, ETO Park Hotel****)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök