Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2016. szeptember 13-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor                               
Dr. Köteles Zoltán     
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Baticz Csaba helyettes elnökségi tag
Farkas Szabolcs, az SZTNH Műszaki Elnökhelyettese
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök , Dr. Tomori Pál alelnök

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

- Dr. Szecskay András beszámolt arról, hogy a Visegrádi Szabadalmi Intézet ünnepélyes megnyitójára 2016. július 1-én került sor. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában tartott megnyitó alkalmából köszöntőt mondott Roman Kowalski, a "visegrádi négyek" soros elnökségét betöltő Lengyelország nagykövete. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy az intézet létrehozása egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a visegrádi országok valóban képesek a sikeres együttműködésre. Bendzsel Miklós, az Európai Szabadalmi Szervezet igazgatótanácsának alelnöke, az SZTNH korábbi elnöke rámutatott, hogy az új intézet létrehozása mérföldkő a szabadalmi oltalom történetében. A VSZI az eddigieknél előnyösebb feltételeket teremt a régió feltalálói és vállalkozásai számára a világ 148 országára kiterjedő szabadalmi együttműködési megállapodás rendszerének igénybevételére. Gárdonyi Márk, a VSZI öt évre kinevezett igazgatója elmondta, hogy  az intézet a közép-európai régió feltalálói számára költséghatékony lehetőséget nyújt az oltalmi rendszer eléréséhez, a kutatási és elővizsgálati eredmények gyors kihasználásához. Az eseményen a MIE képviselői is részt vettek.

- Dr. Szamosi Katalin beszámolt arról, hogy Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Versenyjogi Egyesület hagyományteremtő céllal versenyjogi konferenciát szervezett „I. Magyar Versenyjogi Fórum” címmel 2016. június 14-én. A konferencia díszvendége  Richard WHISH úr, a King’s College London emeritus professzora volt.  A rendezvényt nagy szakmai érdeklődés övezte.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

- Dr. Szecskay András tájékoztatott az elmúlt időszak szakmai észrevételeiről, elemzéseiről:

1. 
Előterjesztés a formatervezési mintaoltalmi bejelentés alaki szabályairól szóló IM rendelet módosításáról (Dr. Sóvári Miklós)
2. 
Észrevétel az ÉHÁT/ 454/2 /2016. jelű, 2016. június 17-én kelt egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez (Dr. Faludi Gábor, Dr. Tomori Pál)
3. 
 
Észrevétel a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárásoknak a részletes szabályairól szóló rendelet tervezetéhez (Dr. Faludi Gábor)
4. 
Jogeset elemzés megjegyzésekkel: Perköltség megítélése a szellemi tulajdonjogi bitorlási perekben – az Európai Bizottság döntése a C-57/15. sz. ügyben (Dr. Faludi Gábor)
5. 
MIE-AIPPI észrevétel a nemzetközi magánjogi törvény (Nmjtv.) szellemi tulajdonjogi rendelkezéseihez (Dr. Faludi Gábor, Dr. Kereszty Marcell)

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor, dr. Kereszty Marcell, dr. Sóvári Miklós és dr. Tomori Pál munkáját.

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében. Az ítéletben a bíróság az alperes  2015. május 26. napján kelt 13/2015. sz. elnökségi határozatát hatályon kívül helyezte, valamint kötelezte az alperest, hogy a felperesnek fizessen meg 216.000Ft perköltséget.
     A 2016. május 31-i Elnökségi ülésen az Elnökség egyetértett azzal, hogy az ítéletben számos kifogásolható megállapítás, indoklás van, ezért megbízta dr. Aradszky Zsoltot, hogy nyújtson be fellebbezést a Fővárosi Törvényszékhez az ítéletben kijelölt határidőig. 
     A fellebbezés benyújtásra került.
    Dr. Aradszky Zsolt írásban tájékoztatta az egyesületet, hogy a másodfokú tárgyalást a Fővárosi Ítélőtábla 2016.10.04. napjának 10 órájára tűzte ki. A felperestől egyéb irat nem érkezett.

 

 

 

3. Őszi szakmai rendezvények
a)  

2016. október 17-re a MIE szakmai napot tervez dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH korábbi elnöke tiszteletére. Dr. Szecskay András javasolta, hogy a szakmai nap helyszíne a Budapesti Ügyvédi Kamara legyen, a szakmai nap 14 órakor kezdődjön. A szakmai nap büfé kínálatának (kávé, üdítő, pogácsa stb.) költségeinek rendezését a MIE vállalja.

9/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a szakmai nap helyszínét, időpontját és programját elfogadta.

Dr. Szecskay András ismertette a szakmai nap előadóit. Dr. Szamosi Katalin javaslatot tett a moderátor személyére.
Dr. Szecskay András megkérte Racsek Zsókát, hogy az előadás címek megküldése után készítse elő a szakmai nap meghívóját, intézze a terem, technika és a büfé megrendeléseit.

b)  

Dr. Sasvári Gabriella ismertette a 2016. november 24-25-én Győrben megrendezésre kerülő szakmai konferencia tervezett programját.  Racsek Zsóka elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjához benyújtott pályázatra 600.000Ft támogatást ítéltek meg. Az elnyert támogatást 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételének biztosítására kívánjuk fordítani.

10/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a szakmai konferencia programját elfogadta. Egyetértett a pályázati támogatás felhasználásának céljával.

 

 

 

4. Case Law Collection and Analysis projekt 2016

Dr. Szecskay András elmondta, hogy az SZTNH továbbra is várja azon döntések ügyszámát, amelyeket a MIE a projektben való feldolgozásra érdemesnek tart a 2006-os évtől kezdődően napjainkig. Az éves feladatteljesítést 2016. december 31-éig kell feldolgozniuk és megküldeniük az EU IPO felé. Felkérte Váradi Nórát, hogy a felhívást küldje ki az egyesület tagjainak. A döntések ügyszámát 2016. szeptember 30-ig lehet elküldeni a MIE Titkárságára.

 

 

 

5. Évzáró rendezvény

Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget az évzáró rendezvényre bekért ajánlatról. A rendezvény tervezett időpontja 2016. december 8., az Akadémia Klub Krúdy Gyula terme. Az ajánlat költsége a tavalyi költségnek megfelelően alakul, a MIE-re eső összköltsége 280.000 Ft.

11/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség – valamint előzetesen a társszervezetek – az évzáró rendezvény költségeit elfogadták.

A MIE 280.000 Ft-al járul hozzá a rendezvény megtartásához.

 

 

6. Tagsági kérelem

Váradi Nóra egy egyéni tag belépési kérelmét ismertette.

12/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a Gaszt Csaba belépési kérelmet elfogadta.

 

 

 

7. Számviteli politika, számlarend átdolgozása az új Számviteli törvény alapján

Racsek Zsóka elmondta, hogy az új Számviteli törvény alapján az egyesület számviteli politikája, számlarendje átdolgozásra került. Ismertette a változásokat.

13/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség elfogadta az egyesület új Számviteli politikáját és számlarendjét.

 

 

 

8.Tagdíjak

Racsek Zsóka  tájékoztatta az Elnökséget, hogy  tagdíj tartozással rendelkező 2 jogi és  30 egyéni tag felszólítása  megtörtént.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

9. Irodabérlet

Racsek Zsóka tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Dalszínház u. 10. alatt lévő iroda bérleti díját 2017. január hónaptól 15%-al megemelik, havi nettó 45.500Ft-ról 52.325Ft-ra.
Elmondta, hogy a budapesti irodabérleti díjakhoz  képest még így is nagyon kedvező ez az összeg.

14/2016. sz. Elnökségi határozat (hét igen szavazattal és egy tartózkodással): Az Elnökség jóváhagyta az új, havi nettó 52.325Ft irodabérleti díjat.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2016. október 17. 13 óra (Budapesti Ügyvédi Kamara)

 

K.m.f.
Dr. Szecskay András
elnök