Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2016. május 31-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor                               
Dr. Köteles Zoltán     
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Aradszky Zsolt meghívott
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Szecskay András elnök , Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Stadler Johanna elnökségi tagok, Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

 

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

- Dr. Aradszky Zsolt ismertette a Fővárosi Törvényszék ítéletét Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében. Az ítéletben a bíróság a 2015. május 26. napján kelt 13/2015. sz. elnökségi határozatát hatályon kívül helyezte. Az alperes köteles a felperesnek megfizetni 216.000Ft perköltséget. A fellebbezési határidő: 2016.06.07. 
Dr. Aradszky Zsolt és az Elnökség körültekintően megvitatta az ítéletet és a lehetséges megoldásokat.

6/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség egyetértett azzal, hogy az ítéletben számos kifogásolható megállapítás, indoklás  van, ezért megbízta dr. Aradszky Zsoltot, hogy nyújtson be fellebbezést a Fővárosi Törvényszékhez az ítéletben kijelölt határidőig.

- Dr. Pethő Árpád tájékoztatta az Elnökséget, hogy 2016. április 21-én a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökségének tagjai fogadták a Pekingi Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal (Beijing Intellectual Property Office, BJIPO) Szabadalmi Részlegének igazgatóját, Wang Dedao urat és delegációját.  A találkozón a kínai fél a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület működését, munkáját és a szellemitulajdon-védelmi ismeretek magyarországi népszerűsítését, oktatását kívánta megismerni. A megbeszélésen a MIE Elnökségének tagjai bepillantást kaphattak a BJIPO működésébe.
A látogatás végén mindkét fél megerősítette további együttműködési szándékát.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

- Ravadits Imre elmondta, hogy Egyesületünk Szabadalmi szakosztálya 2016. május 5-6-án Siófokon tartotta hagyományos tavaszi konferenciáját, a januárban megnyíló, modern stílusú, a Balaton közvetlen szomszédságában fekvő Yacht Hotelben.
A konferencia az előzetes várakozásokat felülmúlva, a résztvevők létszámában rekordot döntött: 117 fő látogatott el az érdekes szakmai eseményre.

Az első napon, Ravadits Imre alelnök, a konferencia szervezője üdvözlő szavait követően Dr. Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főosztályvezetője tartott nyitóelőadást az SZTNH képzési, minősítési és szakértési feladatairól.
Lezsák Gábor és dr. Török Ferenc szabadalmi ügyvivők a szabadalmi bejelentések egységesítésének jogszabályi hátteréről, gyakorlati problémáiról tartottak előadást.
Dr. Kereszty Marcell az ekvivalencia gyakorlati kérdéseivel és hazai megítélésével foglalkozott, újabb jogesetek bemutatásán keresztül.
Az első napon a résztvevők előadásokat hallhattak még a második indikációs szabadalmakról és az SZTNH megújuló honlapjáról. Kerekasztal-beszélgetés zárta a szakmai programot, az E-ügyintézési törvény (2015. évi CCXXII. törvény) hatályba lépésének következményeiről, amely élénk szakmai élénk vitát váltott ki és számos kérdés merült fel a témával kapcsolatban.

A második nap érdekes, jól felépített előadásokat hallhattak a résztvevők a védjegyek, valamint a közösségi formatervezési mintaoltalmak tárgyában. Ezt követően dr. Faludi Gábor  az EU üzleti titok irányelvek újratárgyalásának okairól beszélt. Előadást tartottak még dr. Nemessányi Zoltán, helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) és dr. Orbán Ádám (EGIS Gyógyszergyár Zrt.). A közösségi védjegyrendszer reformja, valamint a használati mintaoltalom jövője témakörökben  kerekasztal-beszélgetések hangzottak el, amelyekbe a konferencia résztvevői is intenzíven bekapcsolódtak.

Az előadások mindegyike magas színvonalú, informatív és érdekes volt. A résztvevők érdeklődését mutatta, hogy az elhangzott prezentációk után sok kérdés, hozzászólás, kiegészítés, olykor ellenvélemény hangzott el. A konferencián elhangzott előadásokat, illetve azok slide-jait természetesen az Egyesület honlapján ezúttal is megtalálhatják az érdeklődők.

Az Elnökség megköszönte Ravadits Imre beszámolóját.

 

- Dr. Faludi Gábor beszámolt arról, hogy egyesületünk véleményezte a „Szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvényjavaslatot, amely 2016. május 3-án az Országgyűlés részére benyújtásra került.
Elmondta azt is, hogy 2016. május 18-án a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület szakmai ankétot illetve kerekasztal-beszélgetést rendezett a paródia szabadságáról és a szerzői jog korlátairól. Az Európai Bizottság által meghirdetett szerzői jogi reform egyik központi eleme a szabad felhasználások további harmonizációjára irányuló törekvés. E szabad felhasználások között nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament is számon tartja az Infosoc-irányelvben részletezett ún. paródia-kivételt, arra hivatkozva, hogy a paródia szabaddá tétele a véleménynyilvánítás szabadságának esszenciális eszköze. Ezt a kivételt azonban eddig nem minden tagállam ültetette át a saját jogába, köztük Magyarország sem. A kerekasztal résztvevői a beszélgetés során kifejtették álláspontjukat a paródia-kivétel jelentőségéről, a bevezetés melletti és elleni érvek megalapozottságáról és a magyar és nemzetközi joggyakorlatról. Mivel a kerekasztal résztvevői a témában írt publikációik alapján sem feltétlenül értettek egyet egymással, izgalmas, színvonalas szakmai beszélgetésre került sor.

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor beszámolóját.

 

 

2. Szakmai rendezvények

Dr. Sasvári Gabriella ismertette az őszi konferencia eddigi előkészítését, a konferencia javasolt időpontját és helyszínét.  Az előző évi gyakorlatnak megfelelően remélhetőleg a GVH ismét támogatni fogja az egyetemisták ingyenes részvételét a konferencián, melyhez a pályázati anyagot Racsek Zsóka állítja össze.  Az egyesület Elnöksége a GVH szakembereit is felkéri előadások megtartására. Az őszi konferencia témáinak és előadóinak ismertetésére várhatóan a szeptemberi Elnökségi ülésen kerül sor.

7/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség  egyetértett az őszi konferencia megrendezésével. A konferencia 2016. november 24-25-én az ETO Park Hotelben kerül megrendezésre.

 

 

 

3. Dr. Borbás Beatrix együttműködési javaslata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Dr. Borbás Beatrix együttműködési javaslattal kereste meg az egyesületet, mert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a jövőben szeretne iparjogvédelmi és szerzői jogi témájú előadásokat, szemináriumokat szervezni a hallgatók részére, iparjogvédelmi és szerzői jogi szakemberek bevonásával. 

Az Elnökség üdvözölte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tervét és kifejezte együttműködési szándékát.

 

 

 

4. Változások a tagságban

Váradi Nóra hét egyéni tag belépési kérelmét ismertette.

8/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a hét egyéni belépési kérelmet elfogadta.

 

 

 

 

5. Egyéb

Dr. Szamosi Katalin tájékoztatta az Elnökséget, hogy A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Versenyjogi Egyesület versenyjogi konferenciát szervez „I. Magyar Versenyjogi Fórum” címmel, 2016. június 14-én kedden.
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) 

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2016. szeptember 13. 13 óra (Szecskay Ügyvédi Iroda)