Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének  2016. február 2-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SBGK Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Köteles Zoltán    
Dr. Sóvári Miklós       
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag                                
Dr. Aradszky Zsolt meghívott       
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Sasvári Gabriella alelnök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Stadler Johanna, elnökségi tagok, Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Dr. Szecskay András elmondta, hogy december 15-én a Magyar Ipar­jogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyar  Szabadalmi Ügyvivői Kamara Henter Csaba (USA szabadalmi ügyvivő) szakmai előadást tart “What European/Hungarian practitioners should know: Recent developments in the US patent practice” címmel. A magas színvonalú előadáson számos szakmai kérdés került megvitatásra.

  • Ravadits Imre alelnök felkérte Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét az  évértékelő beszéd megtartására, melyre várhatóan márciusban kerül sor, a pontos időpontról és a helyszínről dr. Bendzsel Miklós elnök úr néhány nap múlva ad tájékoztatást. 
  • Az elmúlt időszakban  a következő témákban készült MIE elnökségi állásfoglalás illetve beadvány:
    • Case Law Collection (Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Pethő Árpád, Dr. Szamosi Katalin)
    • SZTNH konzultáció a használati minta szabályozásáról (Dr. Sóvári Miklós)
    • EU szerzői jogi reform konzultáció (Dr. Faludi Gábor, Dr. Tomori Pál

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette és megköszönte a beadványokat előkészítő Elnökségi tagok munkáját.

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

2016. január 29-e helyett a felperes kérésére február 3-án újabb tárgyalásra kerül sor Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében.
Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd elmondta, hogy az első tárgyaláson a felperes nem egészítette ki a keresetet. Dr. Aradszky Zsolt bizonyítási eljárást kért, melynek a Fővárosi Törvényszék eleget tett és bekérte a dr. Aradszky Zsolt által megjelölt iratokat. Január végén dr. Aradszky Zsolt átnézte a dokumentumokat. Az Elnökségi ülésen ismertette az iratbetekintés során szerzett információkat, amelyet az Elnökség megvitatott és egyeztette a tárgyaláson képviselendő álláspontokat.

 

 

 

3. 2016. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre alelnök indokolt távolléte miatt Racsek Zsóka a bekért ajánlatok alapján ismertette a tavaszi konferencia lehetséges időpontjait, helyszíneit és a költségeket.

1/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a tavaszi konferencia 2016. május 5-6-án lesz a siófoki Yacht Hotelben. Felkérte Ravadits Imre alelnököt a szakmai program összeállítására, és a konferencia lebonyolítására.

A szakmai programok összeállításánál az Elnökség azt a javaslatot tette, hogy a tavaszi konferencián a korábbi hagyományoknak megfelelően mindenképpen a szabadalmi témájú előadások legyenek többségben.

 

 

 

 

4. A MIE rendes évi közgyűlése

Az Elnökség a rendes évi közgyűlését dr. Bendzsel Miklós elnök úr évértékelő előadásával szeretné összekötni. Az időpontra és helyszínre dr. Bendzsel Miklós elnök úr tesz javaslatot néhány napon belül. Az Elnökség a március 21-ével kezdődő hetet preferálja.

 

 

 

 

5. A 2015. évi gazdálkodás eredménye és a 2016. évi költségvetés tervezete;
jogi és egyéni tagdíjak; GVH elszámolás és GVH határozat;
a MIE számlázó és könyvelő programjának cseréje

Racsek Zsóka ismertette, hogy az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 103%-ban teljesült. Az egyéni és a jogi tagdíjakból  a tervezettnél kis mértékben ugyan, de magasabb lett a bevétel.  A tavalyi évhez képest csökkent az 1 %-os SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás  (145.831 Ft). A kamatbevétel a banki alapkamatok csökkenése miatt majdnem a felére csökkent, a tervezett mérték 57 %-át érte el.   Az Emberi Erőforrás Minisztériumától 250.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyert el Egyesületünk. A rendezvénybevétel mindkét konferencián emelkedett, köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó programoknak, illetve 783.330Ft GVH támogatásnak.

Működési kiadás a tervezett szintet kis mértékben ugyan (102%), de meghaladta. Ez a nem tervezett ügyvédi díjnak (250 eFt) és  egy meghibásodott számítógép következtében szükségessé váló beszerzésnek (97 eFt) tudható be.

A gazdálkodás 2015. évben – 1.106.220 Ft veszteséggel zárult

 2/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
Az Elnökség a 2015. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót  1.106.220Ft vesztességgel, a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolót 27.651 eFt mérlegfőösszeggel - az Ellenőrző Bizottság elfogadó jelentése alapján - a  2016. évi közgyűlés elé terjeszti, és javasolja annak elfogadását.

Racsek Zsóka ismertette a 2016. évi tervezett költségvetést.

3/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2016. évi költségvetést (bevételek összesen: 14.750.000  Ft, ráfordítások összesen: 16.341.064  Ft)  1.591.064  Ft veszteséget tervezve, elfogadta.

Racsek Zsóka elmondta, hogy szükségessé vált a  MIE számlázó és könyvelő programjának a jogszabályi előírásoknak megfelelő cseréje, mivel 2016. január 01-től elektronikus xml adatszolgáltatási kötelezettség lépett érvénybe. A legkedvezőbb megoldásként a MIE Titkársága a szamlazz.hu oldalon található számlázó programot választotta, amelyet regisztráció után évi 9.900Ft-ért lehet igénybe venni.

4/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség jóváhagyta, hogy a számlázás a szamlazz.hu weboldalon található számlázó programon keresztül történjen és elfogadta az ezzel járó évi 9.900Ft költséget.

 

 

 

6. GVH jogtörténeti kiállítás

A Gazdasági Versenyhivatal 2015-ben ünnepelte 25. jubileumi évfordulóját, amely jeles alkalomból  a GVH a versenyhatósági munka jogtörténeti előzményeit bemutató kiállítást készített. A kiállítási anyagot - mintegy vándorkiállítást -  felajánlanák  és rendelkezésre bocsátanák a MIE-nek is.
Dr. Szecskay András javasolta, hogy mivel a MIE nem rendelkezik a vándorkiállítás befogadására alkalmas helyszínnel, a nagyobb ügyvédi és szabadalmi irodák adjanak otthont az időszaki kiállításnak. Az Elnökség tagjai javaslatot tettek a kiállítás lehetséges helyszíneire.
Amennyiben a szállodák is hozzájárulnak, a tavaszi és őszi szakmai konferenciákon szintén lehetséges a vándorkiállítás bemutatása.

 

 

 

7. Változások a tagságban

Váradi Nóra öt egyéni tag belépési kérelmét, valamint három jogi tag kilépését ismertette.

5/2016. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség Szamosi Kitt, dr. Lendvay László, Keményvári Bálint Tamás, dr. Lengyel Tünde, dr. Baksay-Nagy György belépési kérelmét és a Magyar Telekom, a Pfizer Gyógyszergyár, és a Pannon Egyetem kilépési nyilatkozatát elfogadta.

 

 

 

8. Szakosztályok tavaszi előadásainak szervezése

A szakosztályok alelnökei a következő elnökségi ülésen ismertetik a tavaszi szakmai előadásokat.

 

 

 

9. Stratégiai Partnerségi Megállapodás

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület között kötött stratégiai partnerségi megállapodás 2014. április 6-án, a Kormány megbízatásának lejártával párhuzamosan megszűnt. Jelenleg kormányzati szinten ismét elkezdődött a stratégiai partnerségi megállapodások megkötése. Dr. Szecskay András elnök úr javasolta, hogy az egyesület vegye fel a kapcsolatot az Igazságügyi Minisztériummal és jelezze szándékát, miszerint továbbra is részt kíván venni stratégiai partnerségi együttműködés keretében a társadalmi egyeztetésekben, a társszervezetekkel együtt.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2016. március 22. 13 óra (SZTNH földszinti konferenciaterme)

 

 

K.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök