Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2015. november 25-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Visegrád, Thermal Hotel

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv      
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin   
elnökségi tagok,                                
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott                                    
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Köteles Zoltán, Dr. Stadler Johanna, elnökségi tagok, Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Dr. Jókúti András főosztályvezető helyettes (SZTNH) november 5-én szakmai előadást tartott, "MAKE WAR? NOT LOVE? Gyógyszeripari pay-for-delay egyezségek szabadalmi jogvitákban – az amerikai és az európai versenyjog tükrében" címmel. Az előadást nagy érdeklődés övezte, és számos, az előadás témájához kapcsolódó kérdés is megvitatásra került.

 

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

Dr. Szecskay András elnök beszámolt arról, hogy a Fővárosi Törvényszék idéző végzésében 2015. november 11. 8.30 órára tűzte ki a tárgyalást Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében. Az egyesületet dr. Aradszky Zsolt ügyvéd képviselte.
A tárgyalás során dr. Aradszky Zsolt bizonyítási indítványt terjesztett be, ezért a tárgyalást a bíróság  2016. január 29-re halasztotta.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

 

3. Tagsági kérelmek

Váradi Nóra egy egyéni belépési kérelmet és egy egyéni kilépést ismertetett.

23/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Szigeti Flóra Márta belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

 

4. A MIE számlázó és könyvelő programjának cseréje

Racsek Zsóka elmondta, hogy szükségessé vált a  MIE számlázó és könyvelő programjának a jogszabályi előírásoknak megfelelő cseréje, mivel 2016. január 01-től elektronikus xml adatszolgáltatási kötelezettség lesz. Az 1990 óta használt programok elavultak, a mai igényeknek megfelelően már nem lehet bővíteni, ezért új programok beszerzésére lesz szükség január első napjaiban.

24/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség hozzájárult ahhoz, hogy Racsek Zsóka könyvelő árajánlatokat kérjen az új számlázó és könyvelő programra és az Elnökséggel egyeztetve a  leghatékonyabbnak és ár-értékarányban a legmegfelelőbbnek ítélt programokat beszerezhesse.

 

 

 

 

5. Case Law Collection

Dr. Bacher Gusztáv ismertette dr. Ficsor Mihály, az SZTNH elnökhelyettesének levelét. Elmondta, hogy az SZTNH csatlakozott ahhoz a projekthez, amely a szerzői jogi jogsértésekkel, a szabadalom, növényfajta-oltalom, használatiminta-oltalom, topográfia-oltalom, formatervezési-mintaoltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, védjegy- vagy földrajzi árujelző bitorlásával, illetve üzleti titkok megsértésével kapcsolatban született bírósági döntéseket az adott tagállam nyelvén, a tagállami adatvédelmi szabályokkal összhangban összegyűjti és megküldi a Megfigyelőközpont részére. Az SZTNH felkérte a MIE-t, hogy 2015. december 15-ig jelölje meg azon döntések ügyszámát, amelyeket a projektben való feldolgozásra érdemesnek tart a 2006-os évtől kezdődően napjainkig.
Dr. Bacher Gusztáv vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot az SZTNH kapcsolattartó személyével és koordinálja a feladatot.

 

 

 

6. SZTNH konzultáció a használati minta szabályozásáról

A használati minta oltalmáról szóló törvényi szabályozás felülvizsgálatára az SZTNH levélben felkérte az egyesületet, hogy az SZTNH honlapján közzétett kérdőívet 2016. január 15-ig szíveskedjen visszaküldeni. Dr. Sóvári Miklós vállalta a kérdőív kitöltését, amelyet visszaküldés előtt véleményeztetni fog az Elnökség többi tagjával.

 

 

 

A következő Elnökségi ülés tervezett időpontja:  2016. február 2. (kedd) 13 óra (SBGK Ügyvédi Iroda)

 

 

K.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök