Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2015. november 3-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv      
Dr. Sóvári Miklós
elnökségi tagok,
Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott
Dr. Aradszky Zsolt meghívott           
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Köteles Zoltán, Dr. Stadler Johanna, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

a. Véleményezés

A MIE állásfoglalását a Nyilvános konzultáció a műsorsugárzásról szóló 93/83/EGK tanácsi irányelv kapcsán dr. Faludi Gábor készítette el. Az állásfoglalás alapvetően integráló, az anyag a felmérés azon kérdéseire szűri a válaszokat, ahol minden érintett jogosult egyetértése alaposan valószínűsíthető.

 

b. Európai egységes szabadalmi rendszer

Dr. Faludi Gábor előzetesen felvetette a 1714/2015. X. 5. Kormány határozat (az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról) kapcsán, hogy érdemes beszélni az Elnökségben arról, hogyan segítsük elő az évi két konferencián túlmenően az egységes szabadalmi szabályozás anyagának szakszerű megismertetését az aziránt érdeklődő tagsággal.

Dr. Pethő Árpád elmondta, hogy bizonyos körülmények lassítják az európai egységes szabadalmi rendszer bevezetését, a UPC megítélése nem egységes. Mivel a MIE elnöksége több fórumon is kifejtette, hogy jelenleg nem tartja időszerűnek az egyezmény magyar ratifikálását, jelenleg az sem tűnik még időszerűnek, hogy az UPP-UPC rendszer működéséről a MIE bővebb tájékoztatást adjon az érdeklődők számára, annál is inkább, mert még a rendszer működési szabályai sem teljesen véglegesek, de a maga idejében erre majd érdemes lesz sort keríteni.
Dr. Bendzsel Miklós tájékoztatta az elnökséget, hogy a ratifikációt eddig nyolc ország teljesítette. A UPP-UPC rendszer bevezetésének jelenlegi munkadátuma 2017. január 1.
Dr. Pethő Árpád megerősítette, hogy a MIE a jövőben megteremti a lehetőségét annak, hogy a konferencián ezzel a témakörrel foglalkozó szakmai előadásokon kívül megfelelő tájékoztatást nyújtson, fórumokat, kurzusokat, szervezzen a szakemberek részére, lehetőség szerint a Szabadalmi Ügyvivő Kamarával, az SZTNH-val és egyéb szakmai szervezetekkel közösen.

 

c. SZTNH hírek

Dr. Bendzsel Miklós beszámolt arról, hogy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 2015. október 5-én megkezdődött közgyűléssorozatán született döntéseknek megfelelően Magyarország az elkövetkező két évben is megtartja tagságát a Program- és Költségvetési Bizottságban, valamint a Koordinációs Bizottságban.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete Közgyűléseinek 55. sorozata keretében a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) közgyűlésének döntése alapján a Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) nemzetközi PCT-hatósággá jelölték ki.
A négy visegrádi ország hatóságainak meglévő kapacitásait kihasználva, az eddigieknél előnyösebb feltételek biztosításával lesz lehetőség a régió feltalálói és vállalkozásai számára a világ 148 országára kiterjedő PCT rendszer igénybevételére. Mindez lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevő országok szabadalmi bejelentői anyanyelvükön indítsák meg a nemzetközi szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás során felmerülő kérdéseikre is anyanyelvükön kapjanak választ. Az oltalomképességre vonatkozó ”visegrádi” kutatási és vizsgálati jelentések (az igénybe vehető díjkedvezmények révén) költséghatékonyabbak lesznek a nemzetközi szabadalmi jogszerzés területén.
A megalakuló intézet részese lehet annak a (jelenleg 19 szabadalmi szervezet részvételével megvalósult világszintű) kezdeményezésnek is, amely lehetővé teszi a közép-európai régió feltalálói számára, hogy globális keretek között, gyorsan és hatékonyan szerezhessenek szabadalmi oltalmat megoldásaikra az együttműködésben részt vevő országokban.

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke és Farkas Szabolcs elnökhelyettes november 25-én, a MIE konferencián sorra kerülő szakmai előadásaikon ezt a témakört is érinteni fogják.

 

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

A Fővárosi Törvényszék idéző végzésében 2015. november 11. 8.30 órára tűzte ki a tárgyalást Pintz György felperesnek a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, mint alperes ellen, határozat felülvizsgálata iránt indított perében. Dr. Szecskay András elnök és dr. Bacher Gusztáv elnökségi tagok a keresetre ellenkérelmet állítottak össze és nyújtottak be a Fővárosi Törvényszéknek az idézésben megjelölt határidőn belül. A MIE felkérte dr. Aradszky Zsolt ügyvédet a MIE bírósági képviseletére.

Dr. Aradszky Zsolt megvitatta az Elnökséggel a jogi képviseletre vonatkozó részleteket

Szegények szabadalma”
A szegények szabadalma a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. szolgáltatása (lásd: https://szegenyekszabadalma.hu), amelyet a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) honlapja is ajánl a feltalálók részére (www.mszte.com/szegenyek-szabadalma.php). A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara több okból is kifogásolja ezt a szolgáltatást, amely kifogásokkal a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület egyetért.

Amint a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara vonatkozó állásfoglalását közleményben közzéteszi a honlapján, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület honlapjára is felkerül a hír, hivatkozással együtt.

 

 

 

 

 

3. Őszi szakmai rendezvények

a. Az őszi iparjogvédelmi konferencia 2015. november 25-26-án kerül megrendezésre Visegrádon, a Thermal Hotelben.

Dr. Sasvári Gabriella elmondta, hogy a szakmai program véglegessé vált, az érdeklődés igen nagy, 136-an jelezték részvételi szándékukat.

Racsek Zsóka ismertette a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által támogatandó, a visegrádi szakmai konferencián történő térítésmentes részvételi lehetőségre kiírt felhívásra beérkezett pályázatokat.

20/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség döntése alapján a következő pályázók vehetnek részt a „Múlt-Jelen-Jövő a Szellemi Tulajdon Világában” című szakmai konferencián:

 

Reg. Sz.

Tit.

Név

Munkahely

1

 

ÁRVA Máté László

Szegedi Tudományegyetem

2

 

BAKSAY-NAGY György

Eötvös Loránd Tudományegyetem

3

 

BARTOS Blanka

Szegedi Tudományegyetem

4

Dr.

GONDOS Orsolya Katalin

Eötvös Loránd Tudományegyetem

5

 

GUBICZ Flóra

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

6

 

GYÖMBÉR Béla

Fejlesztők Háza Kft.

7

Dr.

HARKAY István

Szegedi Tudományegyetem

8

 

HASZNOS Viktória

Szegedi Tudományegyetem

9

Dr.

ILLISZ Ivett

Igazságügyi Minisztérium

10

 

KELEMEN Bíborka Mária

Eötvös Loránd Tudományegyetem

11

 

KEMÉNYVÁRI Bálint Tamás

Óbudai Egyetem

12

 

LŐRINCZ András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

13

Dr.

ORBAN Zsombor

NESTLÉ

14

 

TAKÁCS Zita Bettina

Pécsi Tudományegyetem

15

 

ZSEBŐK Boglárka

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

 

 

 

Nyertes, várólistán szereplők

1

Dr.

GOVNIK Máté

Holló és Társai Ügyvédi Iroda

2

 

KASKOVITS Melitta

Szegedi Tudományegyetem

b. További szakmai rendezvények:

Meghirdetésre kerültek a következő szakmai rendezvények:
- Dr. Jókúti András főosztályvezető helyettes (SZTNH) előadása november 5-én
- Henter Csaba (USA szabadalmi ügyvivő, MWZB) december 15-én

 

 

 

4. Évzáró rendezvény

A MIE és a társszervezetek közös karácsonyi délutánja december 10-én 15 órától lesz a Festetics Palota tükörtermében.
Racsek Zsóka elmondta, hogy a rendezvény megszervezésének költségét az előző évekhez növelni kellett, a rendezvény összköltsége 728.900Ft lesz.

21/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség – valamint előzetesen a társszervezetek – az évzáró rendezvény költségeit elfogadták.

A MIE 283.900Ft-al járul hozzá a rendezvény megtartásához.

 

 

 

 

5. Tagsági kérelmek

Váradi Nóra egy egyéni belépési kérelmet valamint két egyéni kilépést ismertetett.

22/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Erdei Gergő belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

6. MIE akcióterv az egyesület jelenlétének erősítésére, a tagok aktivizálására

Ravadits Imre alelnök elmondta, hogy egyesület nyilvánosságban való jelenlétének erősítésére, a tagok aktivizálására történő akcióterv kidolgozása folyamatban van, megtárgyalására a 2016. év elején kerül majd sor.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

A következő Elnökségi ülés tervezett időpontja:  2015. november 25. 13 óra (Visegrád, Thermal Hotel)

 

 

K.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök