Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2015. február 10-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia Szabadalmi és Jogvédő Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr.Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök      
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Bacher Gusztáv 
Dr. Faludi Gábor        
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Mikófalvi Gábor, a Tagsági ügyek Bizottságának elnöke
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Köteles Zoltán, Dr. Stadler Johanna és elnökségi tagok.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

- Dr. Tomori Pál alelnök beszámolt arról, hogy a Magyar Szerzői Jogi Fórum, a MIE szerzői jogi szakosztályával együttműködve 2014. december 17-én szakmai ankétot tartott a szerzői jog aktuális kérdéseiről. Dr. Jójárt Eszter és dr. Csöndes Mónika a „Polgári jogi fogalmak a szerzői jogi törvényben” címmel, valamint dr. Lendvai Zsófia a „Vagyoni hátrány megállapítása; aktuális kérdések a szerzői jog büntetőjogi jogérvényesítésében” címmel tartottak előadásokat. A szakmai rendezvényt nagy érdeklődés övezte. Az előadások prezentációi a MIE honlapján megtekinthetők.

- Ravadits Imre alelnök felkérte dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét a szokásos évértékelő beszéd megtartására, amelyre 2015. február 26-án 14 órakor az SZTNH tanácstermében kerül sor.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

- A MIE az SZTNH felkérésére véleményezte a „Szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv magyar jogba történő átültetésének koncepciója” c. tervezetet. A véleményezést összeállította dr. Faludi Gábor és dr. Tomori Pál.

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor és dr. Tomori Pál munkáját.

 

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

Dr. Szecskay András elnök kronologikusan ismertette Pintz György és az MSZTE ügyével kapcsolatos főbb eseményeket, valamint az Elnökség és a Tagsági Ügyek Bizottságának lépéseit, határozatait.
Dr. Mikófalvi Gábor, a Tagsági ügyek Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Tagsági Ügyek Bizottsága legutóbb 2015. január 20-án tartott ülést. Az ülésről készült jegyzőkönyv megküldésre került az Elnökség tagjai részére.
A Tagsági Ügyek Bizottsága (TÜB) részletesen megtárgyalta a jelen tagi vétségi eljárás kapcsán született Elnökségi határozatokat, a rendelkezésre álló dokumentumokat, információkat, a korábbi TÜB-ülések anyagát, valamint a MIE Alapszabályának és Szervezeti Működési Szabályzatának (Ügyrend) korábbi, illetve jelenleg hatályos vonatkozó rendelkezéseit.
A Tagsági Ügyek Bizottsága a következő ügyrendi határozatokat hozta, melyek jóváhagyását kérte a MIE Elnökségétől:

A MIE Tagsági Ügyek Bizottsága a Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt tagi vétségi eljárást a 2014. november 4-i 34/2014 sz. Elnökségi határozat 1. pontja szerinti  kérdés tekintetében elkülöníti és felfüggeszti az e tárgykörben a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara előtt korábban indult eljárás jogerős befejeződéséig.

A MIE Tagsági Ügyek Bizottsága a Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt tagi vétségi eljárást a 2014. november 4-i 34/2014. sz. MIE Elnökségi határozat 2. pontja szerinti kérdés tekintetében folytatja.

Dr. Mikófalvi Gábor kifejtette a Tagsági Ügyek Bizottságának első ügyrendi határozatával kapcsolatban, hogy a 34/2014 sz. Elnökségi határozat 1. sorszámú kérdéskörbe tartozó, un. Rubik ügy kapcsán a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara előtt eljárás indult, az eljárás jelenleg – bírói szakaszban – folyamatban van.
A TÜB változatlan, egyhangú álláspontja az, hogy nincs elegendő információ és bizonyíték, amely alapján az 1. sorszámú kérdéskört vizsgálni tudja.
A TÜB a 2014. november 4-i 34/2014. sz. MIE Elnökségi határozat 2. pontja szerinti kérdés tekintetében folytatná az eljárást. A TÜB megkereste Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét, hogy fejtse ki álláspontját az üggyel kapcsolatban, melyet Elnök úr  írásban meg is küldött a Tagsági Ügyek Bizottsága részére.  Dr. Mikófalvi Gábor az Elnökség jóváhagyását kérte, hogy Dr. Bendzsel Miklós álláspontját bevonja az eljárásba.

1/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség jóváhagyta a Tagsági Ügyek Bizottságának következő ügyrendi határozatát: A MIETagsági Ügyek Bizottsága a Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt tagi vétségi eljárást a 2014. november 4-i 34/2014 sz. Elnökségi határozat 1. pontja szerinti  kérdés tekintetében elkülöníti és felfüggeszti az e tárgykörben a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara előtt korábban indult eljárás jogerős befejeződéséig.
2/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség jóváhagyta a Tagsági Ügyek Bizottságának következő ügyrendi határozatát:
A MIE Tagsági Ügyek Bizottsága a Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt tagi vétségi eljárást a 2014. november 4-i 34/2014. sz. MIE Elnökségi határozat 2. pontja szerinti kérdés tekintetében folytatja.

3/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): jóváhagyta, hogy a Tagsági Ügyek Bizottsága Dr. Bendzsel Miklósnak, az SZTNH elnökének álláspontját, valamint a MIE Elnöksége által a Tagsági Ügyek Bizottságának átadott dokumentumokat bevonja az eljárásba.

 

 

 

 

3. 2015. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre ismertette a tavaszi konferencia tervezett szakmai programját, és megnevezte a már a felkért előadókat. Racsek Zsóka a bekért ajánlatok alapján ismertette a tavaszi konferencia lehetséges időpontjait, helyszíneit és a költségeket.

4/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a tavaszi konferencia 2015. május 14-15-én lesz a felsőtárkányi Bambara Hotelben.

 

 

 

 

4. A MIE rendes évi közgyűlése

Az Elnökség megvitatta a rendes évi közgyűlés lehetséges időpontjait. Az Elnökség egyetértett, hogy a szakmai előadás megtartására dr. Németh Gábort, az SZTNH Innovációs Főosztálynak főosztályvezetőjét kéri fel.

5/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a közgyűlés tervezett időpontja 2015. április 22. 14 óra, az SZTNH előadó terme.

 

 

 

5. A 2014. évi gazdálkodás várható eredménye és a 2015. évi költségvetés tervezete;
jogi és egyéni tagdíjak; GVH elszámolás és GVH határozat

Racsek Zsóka ismertette, hogy az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 91%-ban teljesült. Az egyéni tagdíjakból a tervezettnél kis mértékben ugyan, de kevesebb lett a bevétel. A jogi tagdíjakból származó bevétel viszont több mint 400 eFt-al magasabb lett, köszönhetően a belépő tagoknak, és az évi tagsági díjat megemelő jogi tagjainknak. A tavalyi évhez képest növekedett az 1 %-os SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás is (196.402 Ft). A kamatbevétel a banki alapkamatok csökkenése miatt drasztikusan csökkent, a tervezett mérték 35 %-át érte el. A rendezvénybevétel mindkét konferencián emelkedett, köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó programoknak, illetve a GVH támogatásnak.

Működési kiadás a tervezett szintet kis mértékben ugyan, de meghaladta. Ez a Közgyűlés költségeinek, és a számítástechnikai eszközök cseréjének köszönhető.

6/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
Az Elnökség a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót  - 1.696.292Ft vesztességgel – az Ellenőrző Bizottság elé terjeszti és javasolja a  2014. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

Racsek Zsóka ismertette a 2015. évi tervezett költségvetést.

7/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2015. évi költségvetést (bevételek összesen: 14.915.200 Ft, ráfordítások összesen: 16.377.140 Ft) 1.461.940 Ft veszteséget tervezve, elfogadta.

 

 

 

 

6. Változások a tagságban

Váradi Nóra egy egyéni tag belépési kérelmét, valamint két egyéni és egy jogi tag kilépését ismertette.

8/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Billinger Éva belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

7. Szerzői Jogi Szakértő Testület megújítása

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke hivatalos levélben tájékoztatta a MIE Elnökségét, hogy  az SZTNH mellett működő Szerzői Jogi Szakértő Testület jelenlegi tagjainak mandátuma 2015. május 11-én lejár, ezért időszerűvé vált a testület megújítása, vagyis az új tagjainak kiválasztására és kinevezésére irányuló eljárás megindítása.

Dr. Szecskay András elnök felkérte Racsek Zsókát, hogy nézze át a jelenlegi testület listáját, jelölje meg a MIE tagokat és a listát küldje el dr. Faludi Gábor valamint dr. Tomori Pál részére.

 

 

 

8. MIE akcióterv az egyesület jelenlétének erősítésére, a tagok aktivizálására

Ravadits Imre alelnök (dr. Tomori Pál alelnökkel egyetértésben) felvetette, hogy egy akciótervet kellene kidolgozni az egyesület nyilvánosságban való jelenlétének erősítésére, a tagok aktivizálására. Az Elnökség egyetértett a javaslattal. Az akcióterv kidolgozását Ravadits Imre alelnök vállalta, amely a következő elnökségi ülésen kerül megtárgyalásra. 

 

 

 

9. Stratégiai Partnerségi Megállapodás

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület között kötött stratégiai partnerségi megállapodás 2014. április 6-án, a Kormány megbízatásának lejártával párhuzamosan megszűnt. Jelenleg kormányzati szinten ismét elkezdődött a stratégiai partnerségi megállapodások megkötése. Dr. Szecskay András elnök felkérte a Titkárságot, hogy készítsen elő egy levelet dr. Bendzsel Miklós elnök úr részére, amelyben a MIE tájékoztatja arról, hogy szándékában áll továbbra is részt venni stratégiai partnerségi együttműködés keretében a társadalmi egyeztetésekben.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2015. március 31. 13 óra (Szecskay Ügyvédi Iroda)

 

 

K.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök