Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2014. szeptember 23-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SZTNH tanácsterme

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök      
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós                        
elnökségi tagok,    .
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Stadler Johanna és Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

2014. szeptember 3-án a MIE rendkívüli közgyűlést tartott. Az egyesület június 26-án benyújtotta a változás-bejelentést és ismételt bejegyzési kérelmét, csatolva az ehhez szükséges dokumentumokat, a Fővárosi Törvényszék ezt követően további kiegészítést kért az Alapszabályban és Szervezeti Működési Szabályzatban. Szeptember 3-án a közgyűlés az írásban előterjesztett és szóban kiegészített alapszabály- és ügyrend módosítást elfogadta, a törvényszéki anyagok szeptember 8-án benyújtásra kerültek.

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor munkáját.

A május 27-i és a szeptember 3-i rendkívüli közgyűléseken magas színvonalú szakmai előadások hangzottak el. Dr. Gödölle István az iparjogvédelmi jogérvényesítés időbeli korlátairól, dr. Gonda Imre a védjegyintenzív ágazatokról tartott előadást.

Szeptember 19-én került sor Dr. Roland KNAAK „Újabb fejlemények az európai védjegyjogban” című előadására az SZTNH konferenciatermében, amelyet nagy érdeklődés övezett.

Az SZTNH és a MIE közötti, május 29-én megújított együttműködési megállapodás keretében az elmúlt időszakban az alábbi SZTNH elnökségi megkeresések érkeztek az egyesülethez:

Dr. Bacher Gusztáv ismertette MIE többségi állásfoglalását a WIPO B+ csoport ülésének napirendjére tűzött, a türelmi idő szabályozásáról szóló egyezménytervezet tárgyában. A MIE támogatta a türelmi idő javasolt 12 hónapra emelésére és a saját publikációkra való kiterjesztését is.

Dr. Faludi Gábor összefoglalta a MIE véleményét a WIPO B+ csoport ülésének napirendjére tűzött, a hivatásos képviselők és ügyfeleik közötti, szellemi tulajdoni tárgyú bizalmas kommunikáció nemzetközi védelméről szóló megállapodás–tervezet és elemzés tárgyában a magyar álláspont kialakításához.

Dr. Sóvári Miklós a földrajzi jelzések uniós oltalmának esetleges kiterjesztésével kapcsolatos állásfoglalást készíti elő. A Zöld Könyvhöz kapcsolódóan egy 45 kérdésből álló konzultációs kérdéssort csatoltak, ez alapján készül el az angol nyelvű választervezet, amely a beadási határidő előtt két héttel megküldésre kerül az elnökség tagjainak véleményezésre.

Az Elnökség megköszönte dr. Bacher Gusztáv, dr. Faludi Gábor és dr. Sóvári Miklós szakmai munkáját. 

Dr. Pethő Árpád beszámolt arról, hogy az SZTNH szakmai konzultációt indított annak eldöntésére, hogy van-e általános felhasználói igény a szabadalom-megadás utáni önkéntes korlátozási eljárás jogintézményének bevezetésére. Erre a témára a figyelmet egy kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos jogeset terelte, amely rávilágított arra, hogy bizonyos esetekben előnyös lehet egyes igénypontok megadás utáni korlátozása, amit a megfelelő jogintézmény hiányában a magyar nemzeti úton megszerzett szabadalmak esetén nem lehet végrehajtani. Az SZTNH álláspontja az, hogy ha komoly igény van rá, akkor fontolóra veszik a jogintézmény bevezetését. A konzultációs felhívás az egyesületi tagokhoz elküldésre került.
A véleményeket Kürtössy Jenő hivatali főtanácsadó összesíti, a következő Szabadalmi Fórumon feltehetően kiderül, hogy a Hivatal szükségesnek látja-e a jogintézmény bevezetését.

Az Elnökség megköszönte dr. Pethő Árpád beszámolóját.

Racsek Zsóka tájékoztatott arról, hogy a beérkezett javaslatok alapján a legtakarékosabb megoldás választása mellett a honlap jelenlegi üzemeltetője elkészítette a legáttekinthetőbb és legkönnyebben megtalálható információk kritériuma alapján a módosítást. A részletes anyagok teljes feltöltése csak a jóváhagyás után fog megtörténni a munka mennyisége miatt. A tervezetet linkjét az elnökség tagjainak kiküldtük. A módosítás elvégzése az előzetes árajánlatban foglaltak szerint 60.000 Ft+ÁFA lesz. (http://mie.org.hu/Weboldal_ujdesign)
Az Elnökség megnézte az új arculat-tervezetet és az a vélemény alakult ki, hogy újabb módosításra, a honlap szerkezetének, arculatának átgondolására van szükség.
Racsek Zsóka javasolta, hogy a MIE közlemények kerüljenek feltöltésre a honlapra, mert az egyesületi tagok gyakran keresik az ezekben található archív cikkeket.

27/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség elfogadta, hogy a MIE Közlemények kerüljenek fel a honlapra. Racsek Zsóka árajánlatot kér a beszkennelés költségeire.

SZJA 1%-os felajánlás

Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben értesítette az Egyesületet, hogy a 2013. évi személyi jövedelemadó egy százalékából az Egyesületnek felajánlott összeg várhatóan 191.605 Ft lesz, amely jelentősen több, mint a  tavalyi évben befolyt összeg (2012. évben 72.022Ft volt). Az 1%-os felajánlás utalásához szükséges bevallásokat megküldtük a NAV részére, és ennek elfogadása után Egyesületünk részére átutalásra került a fenti összeg.

 

 

 

2. Szakmai rendezvények

Az őszi iparjogvédelmi konferencia 2014. november 20-21-én kerül megrendezésre Debrecenben, a Divinus Hotelben. A konferencia címe: „A változó jogi környezet új kihívásai”
Dr. Sasvári Gabriella ismertette a szakmai programot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának javaslatot tettünk az együttműködés megújítására. A költségvetést és a pályázatot dr. Bacher Gusztáv és  Racsek Zsóka készítette el, amely alapján a pályázatban  1millió Ft támogatást kértünk. A támogatási kérelemben javaslatokat tettünk versenyjogi témákra és folyamatban van GVH-s előadók felkérése.

Az elnyert támogatást 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételére kívánjuk fordítani. A támogatott résztvevők száma az elnyert támogatás mértékétől fog függeni.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

 

3. Tagság

Új tagok felvétele
Váradi Nóra egy jogi és két egyéni jogi tag belépési kérelmét ismertette.
28/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség CMS Cameron McKenna LLP Magyarországi Fióktelepe, dr. Bass László és dr. Keserű Barna Arnold belépési szándékát elfogadta.

Jogi tag toborzás
Javaslati lista alapján az Elnökség tagjai vállalták, hogy személyesen veszik fel a kapcsolatot a lehetséges jogi tagjelöltekkel.

 

 

 

 

4. Tagsági Ügyek Bizottsága

A Tagsági Ügyek Bizottsága a MIE Elnökség 2014. július 11-i 25/2014.sz. határozatával kijelölt összetételű tanács 2014. szeptember 3-n ülést tartott. A MIE Elnökség 27/2013. sz. határozatával Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt eljárást a határozat 1.1 és 1.2 pontjában említett cselekményekkel kapcsolatos tényeket jogerősen megállapítható hatósági határozat meghozataláig, illetve annak a Tagsági Ügyek Bizottsága számára történő ismertté válásági felfüggesztette.

29/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a Tagsági Ügyek Bizottságának határozatát jóváhagyta.

Dr. Pethő Árpád tájékoztatta az Elnökséget, hogy Pintz György illetve a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület ügyében 2013. november 13-án 10 órakor illetve 2015. január 7-én 8.30-kor tartanak nyílt bírósági tárgyalást. A tárgyalások idejéről, helyszínéről az Elnökség tájékoztatni fogja a Tagsági Ügyek Bizottságát.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2014. november 4. 13 óra (SBGK Ügyvédi Iroda)

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök