Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2014. május 27-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SZTNH tanácsterme

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök      
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin                
elnökségi tagok,    .
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Ravadits Imre alelnök,
Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Stadler Johanna elnökségi tag.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Pethő Árpád elmondta, hogy 2014. április 25-én előadássorozatra került sor a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére az SZTNH tanácstermében. A rendezvény szervezői a LES International kezdeményezésére a LES Magyarország KHE, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Ipar­jogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület. Az eseményen magas színvonalú szakmai előadásokat hallhatott a nagy számú hallgatóság. Dr. Szecskay András elnök elmondta, hogy délután, az SZTNH által szervezett eseményen átadták az Innovációs Nagydíjakat, előadások hangzottak el és kísérő eseményként a résztvevők megtekinthették a Magyar Sajtó Fotókiállítást.

- Ravadits Imre előzetesen jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az Elnökségi ülésen, így írásban számolt be a MIE 2014. tavaszi konferenciájáról. Az írásbeli beszámolót dr. Pethő Árpád egészítette ki.
2014. május 8-9-én egyesületünk szabadalmi szakosztálya konferenciát szervezett Herceghalmon, Közép-Magyarország legújabb üzleti és wellness szállodájában,  az Abacus Hotelben. A részvétel mértéke megegyezett a 2013. évivel, a rendezvényen 91 fő vett részt. 
A két nap alatt 4+2 előadás hangzott el, 8 előadó prezentációjában és két kerekasztal beszélgetés.
A csütörtöki napot egy nemzeti kitekintéssel kezdtük, dr. Ficsor Mihály SZTNH elnökhelyettes úr stratégiai helyzetképet vázolt fel a Jedlik terv és egyes európai fejlemények tükrében.
Utána dr. Németh Gábor a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésének első két éves tapasztalatairól számolt be, kiemelve a K+F minősítési rendszer NGM és Deloitte értékelését.
Dr. Faludi Gábor az üzleti titok / know-how védelméről szóló irányelvjavaslatról beszélt, amelyhez dr. Molnár István egy esetet ismertetett az üzleti titok szerepéről a kutatási együttműködések során.
Előadóink körében üdvözölhettük a német dr. Matthias Stollmart, aki a használati minta oltalom jogérvényesítési stratégiai alkalmazásáról tartott előadást, melyet Hüse Anita koreferátuma egészített ki.
A nap zárásaként SPC kerekasztal beszélgetés zajlott Buzásné Nagy Zsuzsanna,  Lengyel Zsolt, Ravadits Imre és dr. Somfai Éva részvételével.
A péntek délelőtt Dr. Pethő Árpád előadásával kezdődött, aki a biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos nagy nemzetközi publicitású jogeseteket ismertetett, majd ismét kerekasztal beszélgetésre került sor az egységesített európai szabadalmi bíráskodással kapcsolatos aktualitásokról. Délután védjegy és domain témakörben dr. Gonda Imre és dr. Pósa Dorottya tartott előadást.
A szakmai programok mellett a résztvevők látogatást tettek a Korda Filmstúdióba.
Összességében elmondható, hogy széles szakmai kört érintő, érdekes előadások, és az azokhoz kapcsolódó felszólalásokban érdemi kérdések, illetve észrevételek hangzottak el, valamint a rendezvény egészéről olyan pozitív visszajelzések érkeztek, amelyek alapján a konferencia rendkívül sikeresnek mondható.
Racsek Zsóka ismertette a rendezvény pénzügyi zárását. Extra kiadásokra nem került sor, szponzorációs támogatás most nem volt, az esemény pénzügyi eredménye 1.654.436Ft lett.

- Dr. Faludi Gábor ismertette, hogy május 14-én a Fővárosi Törvényszékhez beadásra került a március 26-i Tisztújító közgyűlés anyaga, a változásbejegyzési eljárás elindult, így ha a nyilvántartásba vétel megtörténik, akkor az Elnökségi ülés után, május 27-én 13.30-kor (megismételt közgyűlés esetén 14:00-kor) kezdődő közgyűlésen elfogadásra javasolt Alapszabály módosítás illeni fog a beadott anyaghoz, hiszen az Ellenőrző Bizottság és a Tagsági Ügyek Bizottsága tagjait már megválasztotta az egyesület, és ezek a tagok fognak elnököket választani. Dr. Szecskay András elnök  felkérte Váradi Nórát, hogy ha a közgyűlés elfogadja az Alapszabály és az Ügyrend módosítását, készítsen elő meghívókat az Ellenőrző Bizottság és a Tagsági Ügyek Bizottságának alakuló üléseire, melyet a módosításra kerülő Alapszabály szerint első alkalommal az egyesület elnöke hív össze és amelyen a bizottságok elnökei megválasztásra kerülnek. Az ülések várható időpontja 2014. június 3. 14.00 óra Szecskay Ügyvédi Iroda.

- Dr. Szecskay András elnök ismertette a SZTNH és a MIE közötti együttműködési megállapodás megújítására készült együttműködési megállapodás tervezetét.
20/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség egyetértett, a megállapodás megkötését egyhangúlag jóváhagyta.
Dr. Szecskay András elnök válaszlevélben értesíti dr. Bendzsel Miklós elnök urat az Elnökség döntéséről és négy példányban mellékeli az aláírt együttműködési megállapodást.

- Racsek Zsóka ismertette a MIE honlap megújítására beérkezett javaslatokat ( Dr. László Áron, Dr. Stadler Johanna és a Honlap üzemeltetőjének javaslatai).

21/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a beérkezett javaslatok kerüljenek továbbításra a Honlap üzemeltetőjéhez, aki ezeket figyelembe véve készítsen látványterveket és árajánlatot a MIE megújuló honlapjáról. 

 

 

2. Szakmai rendezvények

Dr. Sasvári Gabriella ismertette az őszi konferencia eddigi előkészítését, a konferencia lehetséges időpontjait és helyszíneit. Az előző évi gyakorlatnak megfelelően remélhetőleg a GVH ismét támogatni fogja az egyetemisták ingyenes részvételét a konferencián. Az őszi konferencia témáinak és előadóinak ismertetésére várhatóan a szeptemberi Elnökségi ülésen kerül sor.

22/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség  egyetértett az őszi konferencia megrendezésével. A konferencia helyszíne: Debrecen, Hotel Divinus időpontja: 2014. november 20-21. (csütörtök-péntek).

 

 

 

 

3. Tagság

Váradi Nóra két egyéni tag belépését  ismertette.

23/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség Dr. Dékány Csilla (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda) és Dr. Zalai Péter Gábor Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda) belépési szándékát elfogadta.

 

 

 

4. Egyéb

Közérdekű bejelentések

Racsek Zsóka a Titkárság folyamatos működtetésének biztosítása végett a nyári időszakban úgy tudja kivenni a szabadságát, hogy minden hétfőn, és július első hetében lesz távol.

24/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség Racsek Zsóka szabadságolási kérelmét jóváhagyta.

 

 

 

5. Évzáró rendezvény

Racsek Zsóka ismertette a december 11-én az Ybl Palotában megrendezésre kerülő  évzáró klubdélután programját, költségeit.

26/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnöség megszavazta, hogy a december 11-i évzáró rendezvény fellépőjének, a Jókai Néptánccsoportnak 25.000Ft támogatást ad, amelyet a néptánccsoport alapítványa kap meg.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2014. szeptember 16. 13 óra (SBGK Ügyvédi Iroda)

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök