Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2014. január 21-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella alelnök                                
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Faludi Gábor
Kürtös József,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
elnökségi tagok,
Dr. Mikófalvi Gábor, a Fegyelmi Bizottság Elnöke
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Lantos Mihály és Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- A társ szakmai szervezetekkel közös évzárót tartottunk december 11-én az Ybl Palotában.

- Ravadits Imre alelnök levélben felkérte Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét az évértékelő beszéd megtartására. Dr. Bendzsel Miklós és az Elnökség tagjai megállapodtak a végleges időpontban: az évértékelő 2014. február 25-én 14.30-kor lesz  az SZTNH tanácstermében.

- Véleményezések:

  1. az Európai Bizottság nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelvjavaslata (határidő: január 24.)
  2. EU szerzői jogi nyilvános konzultáció (határidő: február 5.)

     A véleményezések folyamatban vannak. Dr. Faludi Gábor a határidő meghosszabbítását kérte az Európai Bizottság nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelvjavaslatának véleményezésére, amellyel Dr. Bendzsel Miklós elnök úr is egyetértett. Kérését továbbítja az SZTNH illetékeseinek.

 

 

2. Változások a tagságban

Váradi Nóra egy egyéni belépést, két jogi kilépést és egy jogi törlést ismertetett.

1/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség Lennert Lídia belépési szándékát elfogadta.

Dr. Szecskay András elnök javasolta, hogy az Elnökség a kilépni kívánó jogi tagokkal kapcsolatban álló elnökségi tagokon keresztül próbáljon meg egyeztetni a kilépni kívánókkal és meggyőzni őket a tagság megtartásáról.

 

 

 

3. A 2013. évi gazdálkodás várható eredménye és a 2014. évi költségvetés tervezete; tagdíjak; GVH elszámolás; NEA működési pályázat; az SZJA 1%-nak kérdése 2014-től

  1. Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy Egyesületünk benyújtotta a Nemzeti Együttműködési Alap által 2014. évre kiírt egységes működési pályázatot.  A pályázatot formailag elfogadták, hiánypótlást nem kértek.
    A NEA levélben értesítette az egyesületet, hogy a kollégium döntéséről január végén adnak tájékoztatást.
  2. Racsek Zsóka tájékoztatott arról, hogy a 2013. évben a szponzori támogatásoknak (Egis Nyrt., GVH) köszönhetően az Egyesület gazdálkodásának eredménye pozitív, 172.341 Ft lett, ami igen örvendetes az előző évek negatív eredményeit követően.
    Racsek Zsóka ismertette a 2014. évi költségvetés tervezetet. Dr. Szecskay András javaslatára a közgyűlés költsége 200.000Ft-tal megemelkedett, a MIE emlékérem előállításának és az átadni tervezett tárgyjutalmak beszerzésének várható költségei miatt.

2/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2013. évi zárást és a 2014. évi módosított költségvetést elfogadta.

  1. Dr. Faludi Gábor elmondta, hogy a törvényváltozásnak köszönhetően a közhasznúság feltételei változtak, és könnyebben teljesíthetővé váltak. Ahhoz, hogy az egyesület teljes mértékben megfeleljen ezeknek a feltételeknek, néhány pontot még a számviteli beszámoló alapján igazolni kell.

.

.

 

4. A MIE tisztújító közgyűlése

Dr. Faludi Gábor javasolta, hogy a tisztújító közgyűlést lehetőleg márciusra tűzze ki az Elnökség, annak érdekében, hogy a közgyűlés után a bíróságra benyújtott módosítások minél hamarabb bejegyzésre kerüljenek és az Egyesület megmaradjon a közhasznú besorolásban.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta.
3/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a tisztújító közgyűlést 2014. március 26-án 13.30 órára tűzte ki.

Dr. Szecskay András felkérte Dr. Faludi Gábort az Alapszabály módosításának előkészítésére. A módosítási javaslatokat az Elnökség a következő Elnökségi ülésen vitatja meg.

Az Egyesület alapszabálya értelmében a közgyűlésen tisztségviselő-választásra is sor kell, hogy kerüljön. Ennek érdekében az Elnökségi tagok javaslatot tettek a Jelölő Bizottság tagjaira.

4/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség tagjai elfogadták, hogy Molnár Imrét, Szentpéteri Zsoltot és Dr. Lendvai Zsófiát kérik fel a Jelölő Bizottság tagjainak, Molnár Imre elnökletével.

 

 

 

5. 2014. évi tavaszi konferencia

Racsek Zsóka a bekért ajánlatok alapján ismertette a tavaszi konferencia lehetséges időpontjait, helyszíneit és a költségeket. Az Elnökség preferálta a május 8-9-i időpontot és a zamárdi helyszínt és felkérte Ravadits Imre alelnököt az esemény megszervezésére. Ravadits Imre alelnök elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen, azonban levélben tájékoztatta az Elnökséget, hogy még egy-két hetet kér a helyszínek alaposabb megismerésére és körültekintő tájékozódás után fogja javasolni az Elnökségnek a minden feltételnek leginkább megfelelő helyszínt.

5/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A tavaszi konferencia időpontja május 8-9. lesz, a helyszínt a következő elnökségi ülésen jelöli ki az Elnökség, Ravadits Imre javaslata alapján.

 

 

 

6. Pintz György és az MSZTE ügye

Dr. Bendzsel Miklós tájékoztatta az Elnökséget, hogy az SZTNH-t ért informatikai támadással kapcsolatos hatósági és belső vizsgálati eljárások, valamint a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara által Pintz György és az MSZTE elleni fegyelmi eljárások folyamatban vannak. Az SZTNH 882 potenciálisan érintett ügy bejelentőjét értesítette az esetről, és konzultált velük.
Dr. Szecskay András elnök elmondta, hogy a MIE óvatos az üggyel kapcsolatban, ami abból a meggondolásból fakad, hogy bizonyos cselekmények megtörténtéről kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik döntést hozni, azonban a MIE fegyelmi eljárásának legalább részbeni megindításához talán elegendő, ha a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara eljárása lezárul.

Dr. Mikófalvi Gábor tájékoztatott arról, hogy a decemberi rendkívüli Elnökségi ülés határozata alapján a Fegyelmi Bizottság az alapszabályban meghatározott határidőn belül összeül, hogy megbeszélje a teendőket, és kialakítsa az álláspontját.

 

 

 

7. Szellemi Tulajdon Világnapja

A Szellemi Tulajdon Világnapja 2014. április 25-én lesz. Az esemény főszervezője Lantos Mihály. Az előadássorozaton a MIE is részt vesz egy előadás megtartásával.

 

 

Legközelebbi ülés: 2014.  február 25. 13 óra  (SZTNH Elnöki tanácsterme)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök