Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2013. december 11-i (rendkívüli) üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Ybl Kávézó

14.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor
Dr. Szamosi Katalin
Lantos Mihály
Kürtös József
Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok,
Dr. Mikófalvi Gábor, a Fegyelmi Bizottság elnöke
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, valamint Faber Miklós és Dr. Lukács Péter fegyelmi bizottsági tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Pintz György és az MSZTE elleni panasz

 1. A rendkívüli elnökségi ülésen az Elnökség tagjai és a Fegyelmi Bizottság elnöke megbeszélték annak a közleménynek a szövegét, amely az Egyesület állásfoglalását tükrözi Pintz György és az MSZTE tevékenységével kapcsolatban.

26/2013. sz Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a közlemény szövegét elfogadta. A közlemény szövege a MIE honlapján olvasható lesz illetve kiküldésre kerül a tagok részére.

 1. Az Elnökség titkos szavazás útján döntött a következőkről: fegyelmi eljárás megindítása Pintz György MIE tag ellen adatlopás és egyéb vétség miatt.


27/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal)

 1. Az Elnökség az Alapszabály 14. § (3) bekezdése alapján titkos szavazással hozott egyhangú határozattal fegyelmi eljárás megindítását rendeli el Pintz György MIE tag ellen. Az Elnökség felhívja a Fegyelmi Bizottságot, hogy a rendelkezésére álló információk alapján vizsgálja meg a következőket:

  1.1.
  amennyiben megállapítható, hogy Pintz György jogszabályba ütközően vagy etikátlanul részt vett abban vagy elősegítette azt, hogy – a jelen fegyelmi eljárás megindításakor – ismeretlen személy vagy személyek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nem nyilvános iparjogvédelmi adatbázisába az adatgazda hozzájárulása nélkül behatoljanak, annak érdekében, hogy nyilvánvalóan a titokvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adatokhoz férjenek hozzá, akkor ezzel az Alapszabály 14. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerinti fegyelmi vétségként az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsított-e;
  1.2.
  amennyiben megállapítható, hogy Pintz György a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesületben betöltött tagságát, illetve elnöki tisztét jogszabályba ütközően vagy etikátlanul arra használta fel, hogy annak révén a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Irodának gazdasági előnyt szerezzen, akkor ezzel az Alapszabály 14. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerinti fegyelmi vétségként egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsított-e.

 2. Az Elnökség felhívja a Fegyelmi Bizottságot, hogy vizsgálata alapján a fegyelmi határozat meghozatalára vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatát terjessze az Elnökség elé.

 3. Figyelemmel arra, hogy az Elnökség tudomása szerint az 1.1. és 1.2. pontban említett cselekményekkel kapcsolatos tények megállapítására több hatósági eljárás van folyamatban, az Elnökség azt javasolja a Fegyelmi Bizottságnak, hogy munkarendjének (Alapszabály 14. § (1) bek.) meghatározásakor a jelen fegyelmi eljárást az 1.1. és 1.2. pontban említett cselekményekkel kapcsolatos tényeket jogerősen megállapító hatósági határozat meghozataláig, illetve annak Fegyelmi Bizottság számára történő ismertté válásáig függessze fel.

.

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök