Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2013. november 26-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök                                
Dr. Tomori Pál alelnök          
Lantos Mihály
Kürtös József
Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott
Dr. Török Ferenc, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Faludi Gábor, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Informatikai  támadás az SZTNH ellen; Pintz György és az MSZTE tevékenysége

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke tájékoztatta a MIE elnökségét az SZTNH-t ért informatikai támadás és jogtalan adatszerzés előzményeiről, körülményeiről valamint ismertette az SZTNH állásfoglalását és intézkedéseit az üggyel kapcsolatban:

 Az SZTNH szeptember 16-án értesült a szabadalmi bejelentéseket érintő jogosulatlan adatszerzésről. Megállapította, hogy az adatszerzés rosszhiszemű, célzatos és szisztematikus belföldi informatikai támadás eredménye volt. Ezt követően haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket a további visszaélések megakadályozása, és az elkövetők felderítése érdekében: megszüntette a biztonsági rést, büntető feljelentést tett, továbbá tájékoztatta az információbiztonsági hatóságot, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot.

Hamarosan kiderült, hogy a jogtalan adatszerzés ügyében Pintz György szabadalmi ügyvivő és az általa alapított Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) mindenképpen kiemelten érintett.

 • Augusztus 6-án Pintz György felkereste Dr. Bendzsel Miklós elnök urat az MSZTE megalakulásával kapcsolatban, ahol jelen volt Farkas Szabolcs, a Szabadalmi Főosztály főosztályvezetője  és Dr. Németh Gábor, az Információs és Oktatási Központ igazgatója is. A megbeszélésen Pintz György az általa alapított egyesület előre menetelének érdekében pénzügyi keretszerződést és támogatást kért.
 • A jogtalan adatszerzés augusztus hónapban tetőzött. Augusztus 30-án Pintz György közjegyző előtt bemutatta és rögzítette a titkos adatnak számító, közzé nem tett szabadalmi bejelentések jogosulatlan letöltésének módját, majd számos letöltött titkos adatot az MSZTE nevében eljuttatott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba.
 • Szeptember 13-án bejelentés érkezett az SZTNH-ba az információs rés    meglétéről, bizonyítékokkal alátámasztva, melyet az SZTNH megvizsgált és azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. 24 óra alatt helyreállították a szolgáltatást, ezt követően nagy tesztet végeztek. Az SZTNH büntető feljelentést tett, továbbá tájékoztatta az információbiztonsági hatóságot, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot.
 • Szeptember 30-án Pintz György látogatást tett Dr. Bendzsel Miklósnál, az SZTNH elnökénél valamint Dr. Török Ferencnél, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnökénél is.  Pintz György megpróbálta magát központi helyzetbe pozícionálni, az adatszerzés felelősségét pedig az SZTNH-ra hárítani a nem megfelelő biztonsági rendszer miatt. Saját tevékenységét úgy állította be, mint aki segített ennek a hiányosságnak a felderítésében.
 • Az MSZTE októberben a médiában fejtette ki álláspontját és november 19-én közleményt  adott ki a honlapján, amelyben azt állította, hogy az SZTNH honlapjáról, átlagos ismeretekkel rendelkező érdeklődő is elérhetett közzététel előtt álló szabadalmi dokumentumokat. Ezzel szemben a programhiba miatt korábban meglévő biztonsági rést kizárólag iparjogvédelmi és informatikai tudás felhasználásával, rosszhiszemű, célzatos és szisztematikus tevékenységgel lehetett csak megtalálni.
 • Az egyesület a közleményében „közérdekű bejelentő”, illetve a „kormány innovációs tevékenységét gyakorlati oldalról segítő” szerepben tetszelegve lépett fel, amely azonban nem felel meg annak, ahogy képviselője korábban közvetlen és közvetett előnyszerzés érdekében sikertelenül lépett fel az SZTNH-nál, de még azt megelőzően a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamaránál, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál is. Az egyesület emellett írásban ismerte el a kérdéses nem nyilvános adatok letöltését, amelynek ténye és volumene ugyancsak nem egyeztethető össze a „közérdekű bejelentői” fellépéssel.
 • Az SZTNH erre szakszerű közleményben írásban reagált, amelyet egyes további médiumok is átvettek. A további visszaélések megakadályozása és az elkövetők felderítése érdekében, a potenciálisan érintett szabadalmi bejelentéseket azonosította. Az ilyen bejelentések benyújtóit, illetve azok képviselőit az SZTNH levélben keresi meg annak érdekében, hogy az esetből következő kockázatok kezelhetők legyenek, és a bejelentőket ne érhesse hátrány. Az érintett ügyfelek számára az SZTNH konzultációs lehetőséget is biztosít Azok az ügyfelek, akik nem kapnak ilyen értesítést, biztosak lehetnek abban, hogy szabadalmi bejelentésük nem esik a támadás által érintett körbe.
 • Lényeges, hogy az SZTNH nem hozott nyilvánosságra és nem tett hozzáférhetővé egyetlen közzététel előtt álló szabadalmi dokumentumot sem, és mindeddig a rosszhiszemű informatikai támadás által potenciálisan érintett szabadalmi bejelentések sem jutottak nyilvánosságra.
 • Megállapítható, hogy az érintett szabadalmi bejelentések tartalma az informatikai támadás következtében mindeddig vélhetően nem jutott olyan módon nyilvánosságra, amely akár a belföldi, akár a külföldi oltalomszerzést akadályozná vagy hátráltatná.
 • Dr. Török Ferenc, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke elmondta, hogy nála is látogatást tett Pintz György. Bizonyítékként átadott egy Dr. Török Ferenc által képviselt, még nem nyilvános szabadalmi bejelentésre vonatkozó hivatali beadványt, valamint egy, szintén a Danubia által képviselt teljes szabadalmi bejelentést. A beszélgetésből kiderült, hogy Pinzt György célja, hogy saját egyesületét előtérbe helyezze és minél nagyobb részt szerezzen a szabadalmi képviseleti szolgáltatási piacon.
 • Pintz György ellen a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara két fegyelmi eljárást kezdeményezett: az egyiket az MSZTE honlapján korábban közzétett Rubik-kocka védjegykampány miatt, a másikat a jogtalan adatszerzés miatt. Az utóbbi kivizsgálására és a részletek feltérképezésére Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara vizsgálóbiztost nevezett ki.
 • Pintz György és egyesületének tevékenysége az egész magyar iparjogvédelemre nézve roppant káros és veszélyes. Esetében a szellemi tulajdon sérelmét éppen az követi el, aki a szellemi tulajdon védelmére hivatott.
 • Pinzt György fent részletezett tevékenységének megakadályozása, leállítása közös szakmai érdek.

20/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a MIE elnöksége háromtagú bizottságot állít fel az ügyben való mielőbbi tájékozódás és egy MIE közlemény előkészítése érdekében, melynek tagjai: Dr. Tomori Pál alelnök, Ravadits Imre alelnök és Dr. Faludi Gábor elnökségi tag.

21/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A MIE rendkívüli Elnökségi ülést tart 2013. december 11-én 14 órai kezdettel az Ybl Palota éttermében az Elnökségi tagok és a Fegyelmi Bizottság tagjainak részvételével. Az elnökségi ülés témája: Pintz György és az MSZTE tevékenységével kapcsolatos állásfoglalás az ezzel kapcsolatosan kiadandó közlemény szövegének megvitatása, valamint a MIE további lépései.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Váradi Nóra egy jogi kilépésről és tíz egyéni csatlakozási szándékról tájékoztat.

23/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a MIE elnöksége elfogadta a tíz egyéni belépő csatlakozási szándékát. 1 jogi tag jelezte kilépését: Nyugat-Magyarországi Egyetem.

 

 

 

3. 1928-as Iparjogi Szemle

A költözés során előkerült az Iparjogi Szemle 1928-as évfolyama.

24/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség megszavazta, hogy az Iparjogi Szemle 1928-as évfolyama a MIE honlapján beszkennelt változatban elérhető legyen.

 

 

 

4. Őszi konferencia

Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy a konferencián az előzetes várakozásokat felülmúlva 140 fő vett részt. A konferencia programja felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői-, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak. Az előadások magas színvonalúak, informatívak és érdekesek voltak. Az elhangzott előadásokat, illetve azok diáit az Egyesület honlapján ezúttal is hozzáférhetővé tettük.
A konferencia költségvetésében elszámoltuk a Versenykultúra Központtól kapott 700e Ft támogatást is.
Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy a konferencia várható nettó árbevétele 5.810eFt, a várható kiadás 4.000eFt. A pontos lezárás után várhatóan a konferencia bevétele eredménye 1.810e Ft lesz.

25/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség megköszönti Dr. Sasvári Gabriella alelnöknek a konferencia szakmai programjának összeállítását és a rendezvény sikeres és eredményes lebonyolítását.
      Az Elnökség egyetért a Versenykultúra Központ 700.000 Ft-os támogatásának elszámolásával.

 

 

 

5. Évzáró rendezvény

Racsek Zsóka ismertette a december 11-én az Ybl Palotában megrendezésre kerülő  évzáró klubdélután programját, költségeit.

26/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnöség megszavazta, hogy a december 11-i évzáró rendezvény fellépőjének, a Jókai Néptánccsoportnak 25.000Ft támogatást ad, amelyet a néptánccsoport alapítványa kap meg.

 

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2014. január 21. 13 óra (Szecskay Ügyvédi Iroda)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök