Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2013. szeptemer 24-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SBGK Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök                 
Dr. Faludi Gábor
Dr. Szamosi Katalin
Lantos Mihály
Kürtös József
Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok,
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök , Dr. Bacher Gusztáv,  Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

 

Stratégiai partnerség:

Dr. Faludi Gábor beszámolt arról, hogy a KIM 2013. június 27-én konferenciát tartott a szervezetek és a stratégiai partnerséget kötő minisztériumok bevonásával. A konferencia célja az volt, hogy a Részvételi törvény alkalmazásával kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat megosszák egymással a résztvevők. A MIE részéről Dr. Faludi Gábor vett részt a konferencián, amelyen összefoglalta a MIE észrevételeit, javaslatait a Részvételi  törvénnyel kapcsolatban, amelyek közül a legfontosabbak:

  • Strukturáltabbá kellene tenni a véleményezéseket. Javaslatok a véleményezések tipizálására.
  • Az álláspontok kialakítására gyakran rendkívül rövid határidőt szabnak meg. A Jetv. 5.§ (5) bekezdése alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. A gyakorlatban azonban a legtöbb véleményezendő tervezet véleményezésére olyan rövid a határidő, amely megfelel a sürgősség követelményének is.
  • Minden esetben hozzáférhetővé kellene tenni a véleményeket az országgyűlés bizottságai részére.

A MIE augusztusban írásban is elküldte az iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok véleményezésével kapcsolatos tapasztalatait.

-  A MIE véleményezte a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság működéséről szóló országgyűlési jelentésről szóló kormány-előterjesztés tervezetét.

- A KIM és az SZTNH felkérésére véleményeztük a Jedlik terv átdolgozott változatát.

- Folyamatban van az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) Eljárási Szabályzatának tervezetéről folytatott konzultáció. A MIE csatlakozik a Szabadalmi Ügyvivői Kamara által összeállított állásfoglaláshoz.  
Dr. Pethő Árpád megjegyezte, hogy a Bíróságra vonatkozó egyezmény ratifikálási folyamatának jelenlegi helyzetével kapcsolatosan személyesen is egyeztetett az SZTNH jogi elnökhelyettesével és vezető kollégáival (dr. Ficsor Mihály, dr. Jókúti András, dr. Stadler Johanna), akikkel egyetértett abban, hogy a vonatkozó egyezmény ratifikálását megelőző társadalmi konzultációnak alaposnak kell lennie, és átfogó hatástanulmányt kell végezni. Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a KIM-mel és kezdeményezni a hatástanulmány elkészítésének és társadalmi vitájának mielőbbi  megkezdését. Fontos, hogy a rendszer minél  hozzáférhetőbb legyen a kis- és középvállalkozások számára is (díjkedvezmények, telekommunikáció alkalmazása). A ratifikálást szükséges lenne ahhoz a feltételhez kötni, hogy amennyiben valamelyik fél kéri, lehetőség legyen videokonferencia általi részvételre is a rendszer valamennyi eljárása során. Nem szabad addig ratifikálni az egyezményt, amíg a fenntartási díjak elosztása a résztvevő országok között nincs eldöntve.

- Dr. Faludi Gábor vállalta, hogy összefoglalja a TTIP megállapodással kapcsolatos észrevételeket, melynek beadási határideje október 1.

- Dr. Pintz György új egyesületet hozott létre, Magyar Szellemitulajdon Védelmi Egyesület (www.mszte.hu) néven. Az elnökség tagjai több szempontból kifogásolták az egyesület célkitűzéseit, működését, tevékenységét, logóját. A jelenlegi helyzetben azonban nem látták indokoltnak/lehetségesnek a MIE fellépését az MSZTE tevékenységével szemben.

SZJA 1%-os felajánlás

Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben értesítette az Egyesületet, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadó egy százalékából az Egyesületnek felajánlott összeg várhatóan 72.022 Ft lesz, amely csekély mértékben több, mint a  tavalyi évben befolyt összeg. Az 1%-os felajánlás utalásához szükséges bevallásokat megküldtük a NAV részére, és ennek elfogadása után Egyesületünk részére átutalásra került a fenti összeg.

Tavaszi konferencia elszámolása

Racsek Zsóka ismertette a tavaszi konferencia pénzügyi zárását. A konferencia pénzforgalmi eredménye a költségek levonása után 2.443.923Ft. Az éves költségvetésben tervezett bevételt és eredményt megnövelte, hogy az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 500.000Ft-al szponzorálta a rendezvényt.

 

 

2. Elektronikus szavazás

Az elnökség jelenlévő tagjainak javaslatára szeptember 25-én elektronikus szavazást tartottunk, amely alapján a megküldött 15/2013 és 16/2013. sz.  Elnökségi Határozati javaslatok  11 szavazat közül  11 igen szavazattal elfogadottnak minősülnek.

15/2013. sz. Elnökségi határozat: Az Elnökség elfogadja, hogy az Egyesület Titkársága a Kossuth téri épület bizonytalanná vált helyzete miatt a Budapest VI. ker. Dalszínház utca 10. sz. alatt lévő irodába költözzön.

16/2013. sz. Elnökségi határozat: A  MTESZ ellen felszámolási eljárás megindításáról  szóló  Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.01-12-012221/13. sz.  határozata alapján az Elnökség elfogadja a MIE MTESZ tagságának megszűntetését.

 

 

 

3. Egyéni tagok belépése

Váradi Nóra két egyéni belépési nyilatkozatot ismertet.

17/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség az egyéni tagok közé felvette Gyömbér Bélát és Dr. Kacsuk Zsófiát.

 

 

 

4. Őszi konferencia

a)

Az őszi iparjogvédelmi konferencia 2013. november 21-22-én kerül megrendezésre Kecskeméten, a Four Points Hotelben.
A konferencia címe: „Kétséges az egységes…avagy gondolatok a Szellemi Tulajdon nemzetközi egységesítéséről, pro- és kontra”
Dr. Sasvári Gabriella ismertette a szakmai programot. Fakultatív programként szerepel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának látogatása.

 

b)

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának javaslatot tettünk az együttműködés megújítására és benyújtottuk pályázatunkat az őszi konferencia támogatására, valamint GVH előadók felkérésére.
A költségvetést és a pályázatot Racsek Zsóka készítette el, amely alapján a pályázatban   914.400Ft támogatást kértünk.  A támogatási kérelemben javaslatokat tettünk versenyjogi témákra és folyamatban van a GVH előadók felkérése.
Az elnyert támogatást 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételére kívánjuk fordítani. A résztvevők száma az elnyert támogatás mértékétől függ.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

5. Őszi szakmai programok

Christoph Ann professzor tart előadást 2013. október 3-án 15 órától, amely a MIE, a  Magyar Versenyjogi Egyesület és a Magyarországi Humboldt Egyesület közös rendezvénye.  A rendezvény helyszíne a Budapesti Ügyvédi Kamara Protokollterme.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

6. Egyebek

Váradi Nóra ismertette a Novofer Alapítvány felhívását a 2013. évi Gábor Dénes-díjra.

Az Elnökség nem tett jelölést a 2013. évi Gábor Dénes-díjra.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2013. október 29., 13 óra, Danubia tanácsterme

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök