Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2013. február 26-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia tanácsterme

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Sasvári Gabriella alelnök                               
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Faludi Gábor
Kürtös József
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Szamosi Katalin
Lantos Mihály elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tag

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

 

a)   2013. február 13-án a MTESZ Szövetségi Tanácsa ülést tartott.

Váradi Nóra beszámolt arról, hogy a 2013. évi költségvetés alapján  a MTESZ jelenlegi helyzetében több, mint 40 millió forint veszteséget termel évente, illetve adósság állománya 1.645 milliárd forint.  A MTESZ számára az az elfogadható megoldás maradt, hogy a Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi II. törvény alapján mint adós, felszámolási eljárást indítson maga ellen. A Szövetségi Tanács megszavazta, hogy a MTESZ felszámolási kérelmet adjon be a Fővárosi Törvényszékhez, amellyel a felszámolási eljárás megindul. A felszámolási biztost a Fővárosi Törvényszék fogja kinevezni. A MTESZ márciusra tervezi a Szövetségi Tanács újabb ülését, amelyen a SZT vezetősége beszámolót tart. A Tagegyesületek közül többen kijelentették, hogy bíznak a MTESZ újra alakulásában és a további együttműködésben. A Kossuth téri ingatlanban működő tagegyesületek további elhelyezéséről nem esett szó.
 

b)   Az SZTNH meghirdette az Ujvári János diplomadíj pályázatot.
 
A pályázatot a következő kategóriákban lehet beadni:
- szabadalom/használatiminta-oltalom
- védjegyoltalom
- formatervezési minta-oltalom
- szerzői jog
A pályázat beadási határideje: 2013. március 5.

c)   MIE véleményezések, állásfoglalások

Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke részletesen tájékoztatott az Egységes Szabadalmi Bíróság ratifikációját előkészítő munkáról és a március végéig megalakuló Preparatory Commitee várható feladatairól. Megköszönte a MIE észrevételeit a Jedlik-tervről, valamint a dohánytermékekről szóló EU irányelv módosításáról.

 

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

2. Egyéni és jogi tagok belépése

Váradi Nóra három jogi és három egyéni belépési nyilatkozatot ismertetett. Dr. Mádi Csaba egyéni tag nyugdíjba vonulása miatt kilépési szándékát nyújtotta be.

8/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség Dr. Mádi Csabát az Egyesületben végzett sokéves, kiemelkedő munkája alapján tiszteletbeli taggá választja. A tiszteletbeli tagságról hivatalos levélben értesíti.

 

 

 

3. 2013. évi egyéni és jogi tagdíjak bekérése

Racsek Zsóka tájékozatott arról, hogy január végén a 2013. évre bekérésre kerültek az egyéni tagdíjak, illetőleg a jogi tagdíjak.

Az Egyesület tagdíj emelésére kérte azokat a jogi tagokat, akiknél az évi tagdíj nem érte el az egyéni tagdíj tízszeresét, 50.000Ft-ot. Számos egyéni- és jogi tag egyetértett a kéréssel és megemelte a tagdíj éves összegét.

 

 

 

4. Tagtoborzás

Az egyéni megkereséssel folytatott tagtoborzásnak köszönhetően a legutóbbi elnökségi ülés óta a Bérczes Ügyvédi Iroda, a Germus és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem csatlakozott jogi tagként Egyesületünkhöz. A megkeresések során több ügyvédi iroda, intézmény is jelezte, hogy hamarosan csatlakozni fog Egyesületünkhöz. Néhány helyen bemutatkozó levelet kértek az Egyesülettől. Dr. Szecskay András javasolta a lehetséges jogi tagokból álló lista bővítését és arra kérte az Elnökség tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a tagtoborzásban.

 

 

 

5. Évértékelő előadás

Ravadits Imre felkérte Dr. Bendzsel Miklóst évértékelő előadásának megtartására.  Az előadás időpontja: 2013. március 6. 14 óra SZTNH tanácsterme.

Dr. Szecskay András elnök felkérte Váradi Nórát, hogy a meghívót jutassa el a társszervezetek részére is.

 

 

 

6. Szellemi Tulajdon Világnapja

Dr. Bendzsel Miklós tájékoztatta az Elnökséget, hogy az SZTNH 2013. április 26-án délután tartja ünnepségét a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére.

9/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):  a MIE és társzervezetei 2013. április 26-án délelőtt tartja meg ünnepségét a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére.

 

 

 

7. Közgyűlés

Az Elnökség tagjai javaslatot tettek a közgyűlés lehetséges szakmai előadóira.

Dr. Sasvári Gabriella felkéri Dr. Peták Istvánt, a KPS Diagnosztika tudományos igazgatóját a szakmai előadás megtartására.

10/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség 2013. április 16-án 12.30 órára (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontja: 13.00 óra) hívja össze az Egyesület közgyűlését.  Helyszín a Budapesti Ügyvédi Kamara protokollterme.

Napirend:

1.
Szakmai előadás
2.
Szakmai beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
3.
Az Ellenőrző Bizottság Jelentése
4.
A 2. és 3. alatti beszámolók jóváhagyása
5.
Egyebek

11/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A 2. napirendi pont írásos előterjesztéseit az Elnökség elfogadta.

 

 

 

8. A május 30-31. között Pécset megrendezésre kerülő
szabadalmi ügyvivői konferencia előkészületei

Ravadits Imre tájékoztatott arról, hogy az idén 100 éves EGIS a tavaszi   konferencia főszponzorának jelentkezett 500.000Ft hozzájárulással. A szponzorálás feltétele, hogy a meghívókon, programokon, dossziékon és a helyszínen legyen feltüntetve a céglogó és a szponzori státus.  Ravadits Imre javaslata az, hogy az Egyesület a szponzori összegből egyetemisták ingyenes részvételét támogassa. Racsek Zsóka elmondta, hogy ha a szponzori összegből támogatjuk az egyetemisták ingyenes részvételét, akkor az adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. Dr. Szamosi Katalin javasolta, hogy az egyetemisták részére kedvezményes részvételi díjat hirdessünk meg vagy pályázat alapján döntsön az Elnökség egyetemisták ingyenes részvételéről.

11/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Szamosi Katalin javaslatát elfogadta.

Ravadits Imre elmondta, hogy a szakmai program összeállítása folyik, Dr. Bendzsel Miklós elnök úr vállalta a rendezvény plenáris nyitóelőadását. A szállodával a szolgáltatói szerződést hamarosan megkötjük és előzetesen értesítjük a tagokat a konferencia helyszínéről és időpontjáról.

 

 

 

9. NEA szakmai pályázatok

Váradi Nóra tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap kiírta 2013. évre szakmai pályázatait. Még kérdéses, hogy az Egyesület elindulhat-e a pályázaton, mert a működési pályázatot más kollégiumhoz adtuk be, mint ahova a szakmai pályázatot tervezzük. A formai követelmények között viszont szerepel a következő kitétel: ’Jelen pályázatot megelőzően a 2013. évre vonatkozóan a NEA más kollégiumához nem nyújtott be pályázatot.’
Levélben kerestük meg a Pályázatkezelőt, azonban válasz még nem érkezett.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

Legközelebbi ülés: 2013.  április 16. 12 óra (Közgyűlés előtt, ha szükséges)

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök