Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. október 16-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Kürtös József,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Lantos Mihály
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor és  Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Dr. Bacher Gusztáv ismertette, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával (az Elnökség képviseletében Dr. Szecskay András, Dr. Sasvári Gabriella és Dr. Bacher Gusztáv részvételével) egyeztettünk az együttműködés folytatásáról. A megbeszélést követően a Versenykultúra Központ értesítette az Egyesületet, hogy a megküldött költségterv alapján legfeljebb 500.000 Ft összegben határozta meg a 2012. november 22-23. között tervezett konferenciára az együttműködés keretében biztosítható összeget. Az Egyesület a támogatást nyolc jogi egyetemi hallgató vagy Phd hallgató őszi konferencián történő ingyenes részvételének biztosítására szeretné fordítani.  A tervezetet – aláírásra - eljutattuk a Versenykultúra Központnak.

Dr. Bacher Gusztáv felvette a kapcsolatot Dr. Tóth Andrással, a Versenytanács elnökével, aki Lánchídi Pétert, a GVH Nemzetközi Irodájának vizsgálóját kérte fel előadás megtartására.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

- Váradi Nóra október 25-én, az Egyesület képviseletében részt vett a MTESZ Szövetségi Tanácsának ülésén.  A MTESZ Szövetségi Tanácsának vezetősége beszámolt a MTESZ konszolidációs törekvéseinek alakulásáról. Számos sikertelen egyeztetés után érdemi fejlemény nem történt. A SZT vezetősége felvette a kapcsolatot politikusokkal, államtitkárokkal. Fónagy Jánostól ígéretet kaptak, hogy a közeljövőben létrejön egy tárgyalás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkár asszonyával. Az ülésen az egyesületek képviselői megvitatták a MTESZ Arculatformáló Bizottsága által készített „A MTESZ megújításának alapelvei” című anyagot és az új Alapszabály tervezetét. November 28-án a Szövetségi Tanács következő ülésén kerül sor az Alapszabály elfogadására.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

- Váradi Nóra elmondta, hogy a KIM felkérésére egyesületi észrevételeket küldtünk a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetéhez és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés-tervezethez. Észrevételeket tett Dr. Vida Sándor, az anyagokat összeállította Dr. Faludi Gábor, Dr. Tomori Pál és Dr. Bacher Gusztáv.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. Dr. Szecskay András az  Egyesület nevében megköszönte Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Faludi Gábor és Dr. Tomori Pál munkáját.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Váradi Nóra három egyéni csatlakozási szándékról tájékoztat.

27/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség az egyéni tagok közé felvette Belecz Katalint, dr. Cserép Editet és dr. Vadász Nikolettát.

 

 

 

3. Őszi konferencia (november 22-23. Egerszalók) előkészületei

Dr. Sasvári Gabriella emlékeztetett arra, hogy a konferencia programja már meghirdetésre került. Köszönetet mondott Dr. Bacher Gusztávnak a program összeállításában, a GVH  előadó megnyeréséhez, illetőleg az egyetemistáknak szóló pályázat kiírásában és terjesztésében nyújtott közreműködéséért.
Az előadók számára a formális felkérő leveleket is elküldtük.

A GVH részéről Dr. Lánchídi Péter, a Nemzetközi Iroda vizsgálója tart előadást.  A versenytárs piacra lépésének akadályozása a szabadalmi jogszerzési és/vagy jogérvényesítési eljárásokkal, mint erőfölénnyel való visszaélés (különös tekintettel az AstaZeneca-ügyre és a Pfizer-ügyre) címmel.

A Titkárság beszámolt arról, hogy 108 jelentkező van, ezen felül eddig 10 egyetemista nyújtott be pályázatot a díjmentes részvételre. A lefoglalt szobamennyiséget fel kellett emelni.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

4. Őszi szakmai program

Dr. Bacher Gusztáv tájékoztatott arról, hogy a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, valamint a Magyar Versenyjogi Egyesület 2012. december 5-én 15 és 17 óra között szakmai napot rendez. Az előadók dr. Lendvai Zsófia és dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán lesz. Előadásuk munkacíme: A versenyjogi és szellemi alkotások jogának konfliktusa. Az előadás helyszíne a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának földszinti konferenciaterme.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

5. Nemzetközi konferencia

A 2013 tavaszára tervezett nemzetközi konferencia megrendezésével kapcsolatban számos negatív tapasztalat, ellenvetés hangzott el az Elnökségi tagok részéről.

28/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a 2013 tavaszára tervezett nemzetközi konferencia megrendezését az Elnökség időlegesen elhalasztotta.

 

 

 

6. Évzáró rendezvény

A Titkárság kérte az Elnökség döntését arról, hogy ezúttal is javasoljuk-e a szakmai társszervezeteknek, hogy közösen, egy klubdélután keretében zárjuk le az évet.

29/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Egyesület javasolja az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Versenyjogi Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, az LES Magyarországnak és a Union Magyar Csoportjának, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, közös évzáró klubdélután szervezzük, december 12-én.

A MIE  maximum 350.000 Ft-tal járul hozzá a közös rendezvény költségeihez.

A Titkárság javaslatot tett a helyszínre (Benczúr-ház), a programra és a vendéglátásra.

30/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a Titkárság javaslatát elfogadta.

 

 

 

7. Tagtoborzás

Dr. Szecskay András elnök javasolta, hogy a jogi és egyéni tagok csökkenése miatt a következő évben intenzívebben próbáljon meg az Egyesület tagokat toborozni. Első lépésként kívánatos lenne egy lista összeállítása olyan ügyvédi irodákról és egyetemekről, amelyek a szellemi tulajdonvédelem területén a legaktívabbak, illetve valamilyen más módon kapcsolódnak az Egyesület tevékenységéhez. Ezután személyesen, párokban keressék meg őket az Elnökség tagjai, bemutatva az Egyesületet. A személyes kapcsolatokon keresztül történő megkeresés valószínűleg jobban fog működni, mint az írásbeli tájékoztatás.

31/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség dr. Szecskay András elnök javaslatát elfogadta.

Felmerült, hogy a konferenciákon kedvezményt lehetne adni az egyesületi tagoknak a részvételi díjból. Ellenvetésként elhangzott, hogy a konferenciákon kevés az olyan résztvevő, aki nem egyesületi tag.

 

 

 

8. Közérdekű bejelentések

Dr. Szamosi Katalin tájékoztatott a Magyar Versenyjogi Egyesület őszi programjairól. Dr. Tomori Pál tájékoztatott a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület őszi programjairól.
A MIE segítséget nyújt a programok terjesztésében: elküldi a tagoknak és a honlapon is közzé teszi.

 

 

 

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök