Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. szeptember 18-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Kürtös József,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Tomori Pál alelnök, Ravadits Imre alelnök, Dr. Köteles Zoltán, Dr. Faludi Gábor és Lantos Mihály elnökségi tagok, Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Váradi Nóra tájékoztatott arról, hogy a MTESZ július folyamán csoportos megbeszélésre hívta az egyesületek vezetőit, melynek célja annak megvitatása volt, hogy a MTESZ milyen formában és hogyan működjön tovább. Az ülésen az Egyesület megbízásából Váradi Nóra vett részt. A megbeszélésen számos ötlet, javaslat, ellenvetés elhangozott az Arculatformáló Bizottság által összeállított anyaggal kapcsolatban.  Ezen vélemények alapján a MTESZ vezetősége úgy döntött, hogy össze fog állítani egy újabb anyagot, amelyet egy-két héten belül elküld az egyesületeknek.
Az egyesületek elhelyezésével kapcsolatban jelenleg tárgyalások folynak a MTESZ és az MNV Zrt. között. Az MNV Zrt. előreláthatólag fel fog ajánlani ingatlanokat - az egyesületek 1000m2-en történő elhelyezése valószínűleg nem lesz megvalósítható egyetlen épületben. Minderről augusztus-szeptember környékén, a Szövetségi Tanács rendkívüli ülésén adnak majd részletes tájékoztatást.

A megbeszélések óta nem érkezett írásos anyag a MTESZ-től, újabb hivatalos információ nincs.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. Dr. Szecskay András megkérte Váradi Nóra ügyvezető titkárt, hogy nézzen utána a MIE 1971-73-as elnökségi irataiban, hogy milyen információk találhatók a MTESZ-MIE akkori tulajdoni viszonyával kapcsolatban.

 

- Váradi Nóra elmondta, hogy  a KIM felkérésére egyesületi észrevételeket küldtünk a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről szóló rendelete tervezetéhez. Az anyagot összeállította Dr. Bacher Gusztáv és Dr. Faludi Gábor. 2012. augusztus 22-én, a Magyar Közlöny 109. számában kihirdetésre került a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről szóló 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet. A rendelet a nemzeti jelképek használatára vonatkozó szabályozás végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza, lefektetve a címer és a zászló használata, valamint az iparjogvédelmi oltalomszerzés közös területén alkalmazandó részletszabályokat. A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, tehát 2012. szeptember 6-án hatályba lépett.

- Az SZTNH felkérésére véleményeztük az Európai Bizottság 2012. július 11-én közzétett, a szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről, valamint az online zenefelhasználások határon átnyúló engedélyezéséről szóló irányelvjavaslatát. Az anyagot összeállította Dr. Faludi Gábor és Dr. Tomori Pál.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. Dr. Szecskay András az Egyesület nevében megköszönte Dr. Bacher Gusztáv, Dr. Faludi Gábor és Dr. Tomori Pál munkáját.

 

- Racsek Zsóka tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben értesítette az Egyesületet, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadó egy százalékából az Egyesületnek felajánlott összeg várhatóan 47.720 Ft lesz. A tavalyi 126.162 Ft-hoz képest ez lényeges csökkenést jelent.

- A Titkárság a tagdíjjal tartozókat (2 jogi, 41 egyéni tag) felkérte a tartozás rendezésére. A tagdíjak befizetése megfelelően halad.

- A Titkárságon található elévült pénzügyi, konferencia, stb. dokumentumok a nyár folyamán selejtezésre kerültek.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

2. Őszi konferencia

Az őszi iparjogvédelmi konferencia 2012. november 22-23-án kerül megrendezésre Egerszalókon, a Saliris Resort Spa Hotelben.

A konferencia címe:
A „felhők” fölött mindig kék az ég…?!
/copyright: Generál/
avagy a Szellemi Tulajdon jelene és jövője…

- Dr. Sasvári Gabriella ismertette a tervezett szakmai programot. A szakmai programban történtek időpontváltozások, melyet az Elnökség tagjai megbeszéltek és elfogadtak. A végleges szakmai programot október elejéig kell összeállítani és hivatalosan felkérni az előadókat. A szakmai programot október 10-ig kell kiküldeni a tagoknak és közzétenni az Egyesület honlapján. 

- Dr. Bacher Gusztáv ismertette, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának megküldésre került a 2011. évi együttműködés megújítására javaslatot tevő levél. A Versenykultúra Központ nem látta akadályát a tavalyi sikeres együttműködés folytatásának és azt ígérte, hogy a szakmai rendezvény költségeihez 500.000Ft hozzájárulást biztosít.
Dr. Bacher Gusztáv elmondta, hogy egyeztetett Tölgyes Katinkával az együttműködési megállapodás megkötéséről. Tölgyesi Katinka azt kérte, hogy a szerződés előkészítése érdekében az Egyesület küldje el, hogy a támogatást milyen költségekre kívánja felhasználni. A költségvetést Racsek Zsóka elkészítette és továbbította. A GVH-tól az a válasz érkezett, hogy a költségvetést átnéző kolléga hamarosan jelentkezni fog. Az Egyesület a támogatást nyolc jogi egyetemi hallgató vagy Phd hallgató őszi konferencián történő ingyenes részvételének biztosítására szeretné fordítani. A támogatási kérelemben az Egyesület javaslatot tett az őszi konferencián tartandó versenyjogi előadások témáira.  Az Elnökség a javaslatok közül kiválasztott egyet és felkérte Dr. Bacher Gusztávot, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Tóth Andrással, a Versenytanács elnökével és kérje fel a GVH előadó kijelölésére.

 

 

 

3. Őszi szakmai programok

Dr. Sasvári Gabriella megkérte Dr. Bacher Gusztávot, hogy az Egyesület nevében kérje fel Dr. Lendvai Zsófiát szakmai előadás megtartására. Az előadás tervezett időpontja december eleje.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

 

 

 

4. Nemzetközi konferencia

Dr. Szecskay András javaslatára a 2013-ra tervezett nemzetközi konferencia megtárgyalását az Elnökség a következő elnökségi ülésre halasztotta.

 

 

 

5. Egyebek

Váradi Nóra ismertette a Novofer Alapítvány felhívását a 2012. évi Gábor Dénes-díjra.

Az Elnökség nem tett jelölést a 2012. évi Gábor Dénes-díjra.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2012. október 16. 13.00 óra  (SBGK Ügyvédi Iroda)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök