Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. június 12-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella és
Ravadits Imre alelnökök,
Dr. Faludi Gábor,
Kürtös József,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Köteles Zoltán és Lantos Mihály elnökségi tagok, Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Ravadits Imre beszámolt a május 10-11-én, a MIE Szegeden megtartott hagyományos tavaszi konferenciájáról, amely elsősorban a biotechnológiai szabadalmazhatósági kétségekről-kérdésekről-válaszokról, továbbá a szisztémás változtatási zavarokról szólt.

A konferencia az előzetes várakozásoknak megfelelően a részvétel tekintetében sikeresnek bizonyult, mivel végül 91 fő vett részt.
Kiemelkedő sikernek minősült továbbá, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával megkötött megállapodásnak és támogatásának köszönhetően 10 egyetemi hallgató ingyen részt vehetett a szakmai programon. Két nap alatt 15 előadás hangzott el, így kissé szoros volt a program. Külön kiemelte, hogy külföldi előadót is sikerült megnyerni, aki nemzetközivé varázsolta a konferenciát.  Dr. Walter Hinderer Németországból érkezett a Gedeon Richter Pharma képviseletében.
Az előadások mindegyike magas színvonalú, informatív és érdekes volt. A      résztvevők érdeklődését mutatta, hogy az elhangzott prezentációk után sok kérdés, hozzászólás, kiegészítés, olykor ellenvélemény hangzott el.
A szakmai programon kívül – a visszajelzések alapján – kitűnő idegenvezetők által segített városnézésre és a szegedi Kiskőrössy Halászcsárdában elköltött ízletes vacsorára is sor került.
A szervezők számára a konferencia egyik tanulsága, hogy igenis lehetséges „külsős” (azaz a MIE rendezvényein szokásosan megjelenő, elsősorban szabadalmi ügyvivő/ügyvéd törzsgárdán kívüli) érdeklődőket behozni egy ilyen szakmai konferenciára (a szponzorált hallgatókon kívül is volt érdeklődés); másik tanulsága pedig az, hogy egy ilyen fajsúlyos, részletes szakmai program nagyon nehezen fér el 1,5 napban (1,5 nap alatt összesen  16 előadó tartott előadást, összesen kb. 15x30 perc azaz kb. 7,5 óra terjedelemben).
2013-ban célszerű lesz meggondolni vagy egy teljes 2 napos (2 éjszakai szállással) tavaszi szakmai konferencia szervezését vagy a szakmai program jelentős rövidítését.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette, megköszönte Ravadits Imrének a május 10-11. között megrendezett tavaszi konferencia előkészítését és sikeres lebonyolítását.

Váradi Nóra tájékoztatott arról, hogy

- A Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére – az LES kezdeményezésére – közös szakmai rendezvény volt április 27-én.

- Az Egyesület május 29-én tartotta jubileumi közgyűlését.  A közgyűlés első  előadója Dr. Bacher Vilmos, az SBGK Ügyvédi Iroda ügyvédje volt, aki az 50 éve újjá alakult Magyar Iparjogvédelmi Egyesület történetéről tartott előadást. Őt követte Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, aki a MIE jövőjéről beszélt. Ezt követően Dr. Bendzsel Miklós úr kitüntetést adott át Párkányi Máriának, a MIE nyugdíjba vonuló ügyvezető titkárának, sok éves, kiemelkedő munkájáért. Dr. Szecskay András elnök MIE Emlékérmeket adott át Dr. Völgyesi Lászlónénak, Dr. Bendzsel Miklósnak és Dr. Fabricius Lászlónak. A jubileumi program lezárása után a közgyűlés megvitatta, majd elfogadta az Egyesület 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

- A MTESZ Szövetségi Tanácsa 2012. május 30-án tartotta rendes évi közgyűlését, amelyen az Egyesület képviseletében Váradi Nóra vett részt. Szücsné Posztovics Ilona ismertette a MTESZ 2011. évi mérlegét, amelyből kiderült, hogy a MTESZ saját tőkéje jelenleg - 483.193.000 Ft. A MTESZ összes tartozása megközelítőleg 1,6 milliárd forint. A MTESZ tulajdonában levő becsült ingatlanok összértéke 3,1 milliárd forint, de mindenre elidegenítési tilalom van bejegyezve. A MIE tulajdonosi hányada 1,3%. A 3. napirendi pontban Veress Gábor ismertette a MTESZ pénzügyi konszolidációjára tett eddigi lépéseket. Elmondta, hogy a KIM államtitkárától, Gál András Levente úrtól ígéretet kapott, hogy a Kormány rendezni kívánja a MTESZ helyzetét, ezért javasolta, hogy a MTESZ Szövetségi Tanácsa írjon egy levelet a Kormánynak. A Szövetségi Tanács jóváhagyta a levelet, amelyben felkérték a Kormányt, hogy a MTESZ-t teljes egészében konszolidálja, cserébe a MTESZ az összes budapesti ingatlant átadja az Államnak. A MTESZ 1000m2-es irodaterület biztosítását kérte, ahol  a MTESZ központja és a tagszervezetek elhelyezhetők lennének.
A levél elküldése és a kormányülés után, június 2-án a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a Kormány bővítené a Steindl Imre programot és egy milliárd forintért megvenné a MTESZ székházat, majd helyreállítaná azt. A média beszámolt róla, hogy a későbbiekben a házőrség és a képviselők irodái működnének az épületben. Mindezekről Egyesületünk hivatalos tájékoztatást nem kapott. Levélben megkerestük a Főigazgató Asszonyt, aki azt válaszolta, hogy az eddigi kormányzati lépések nincsenek ellentétben a MTESZ konszolidációjára megkezdett tárgyalásokkal.

Dr. Szecskay András megkérte Váradi Nóra ügyvezető titkárt, hogy válasz levélben kérjen folyamatos tájékoztatást a MTESZ-től.

- Dr. Faludi Gábor elmondta, hogy az elmúlt időszakban a KIM két előterjesztés tervezetnél kérte egyesületünk véleményét. Az egyik az „Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról”, a másik a „Szerzői jogi törvény javasolt módosításáról” szóló előterjesztés volt. Dr. Szecskay András felvetette, hogy a benyújtott véleményezések a honlapon kívül, elektronikus levélben is jussanak el az egyesületi tagokhoz.

23/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): jóváhagyta   Dr. Szecskay András javaslatát.

- Váradi Nóra elmondta, hogy Egyesületünk folyamatosan nyomon követi a   pályázati kiírásokat. A Nemzeti Együttműködési Alap kiírta a civil szervezetek működési támogatására irányuló pályázatát, melynek beadási határideje 2012. május 7. volt. Az Egyesület pénzügyi mérlege a pályázatban megadott határidőig még nem került elfogadásra, ezért nem lehetett benyújtani a pályázatot.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

2. Tagfelvétel

Váradi Nóra négy egyéni tagfelvételi kérelmet ismertetett.

24/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség   az egyéni tagok közé felvette dr. Kollár Ádámot, dr. Hajdu Csabát, dr. György Ádámot és dr. Orbán Ádámot.

 

 

 

3. Őszi konferencia

Dr. Sasvári Gabriella összefoglalta az őszi konferencia eddigi előkészítését,  ismertette a témákat, a felkért és lehetséges előadókat. Az előző évi gyakorlatnak megfelelően remélhetőleg a GVH ismét támogatni fogja az egyetemisták ingyenes részvételét a konferencián. Ismertette az őszi konferencia öt lehetséges helyszínét és árait. A szállodákkal történt további egyeztetés, kedvezmények igénybevétele után az Elnökség később dönt az őszi konferencia végleges helyszínéről.

 

 

 

4. Őszi szakmai programok

Dr. Szecskay András felkérte a szakosztályok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot az őszi szakmai programokra.
Ravadits Imre javasolta egy olyan szakmai nap megtartását, amelynek témája lehetne a szabadalmakkal kapcsolatos jogérvényesítés Kelet- és Délkelet-Európában. Szintén izgalmas lenne ugyanez a témakör, de ázsiai kitekintővel. Véleménye szerint külföldi előadókat is meg lehetne hívni.
Az Elnökség arra jutott, hogy szeptemberi ülésén visszatér a témára, addig mindegyik szakosztály ötleteket gyűjt a szakmai napok megrendezéséhez.

 

 

 

5. Nemzetközi konferencia

Az Elnökség a nemzetközi konferencia előkészítésében a módosított költségvetés és a részletesen kidolgozott konferencia témák alapján következő lépésként a szponzorok megkeresését javasolja.
A konferencia szekciótémáinak részletes kidolgozására felkérték a témafelelősöket:
I. szekció: Dr. Tálas K. József (AIPPI)
II. szekció: Dr. Tomori Pál (MSZJF)
III. szekció: Dr. Szecskay András (MIE)
A nemzetközi konferencia témáit, céljait bemutató anyag elkészülte után a szponzorok megnyerése minden Elnökségi tag feladata lesz.

 

 

 

6. Egyebek

- Dr. Bacher Gusztáv azt a szóbeli ígéretet kapta a GVH Versenykultúra Központtól, hogy egyesületünkkel az együttműködés továbbra is fennáll. Megfelelő témajavaslat után, továbbra is támogatják az Egyesületet. Dr. Bacher Gusztáv levelet írt dr. Südi Annamária főtitkár asszonynak, amelyben kérte az együttműködés folytatását és konkrétan megjelölte a támogatandó konferenciát.

25/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség elfogadta dr. Bacher Gusztáv levéltervezetét, egyetértett a levél elküldésével.

- Racsek Zsóka javaslatot tett az Egyesület fax vonalának megszüntetésére, a kevés kihasználtság miatt. A szolgáltató felé a szolgáltatást lemondó levél elküldését javasolta.

26/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): jóváhagyta Racsek Zsóka javaslatát.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2012. szeptember 18. 13:00 óra (Szecskay Ügyvédi Iroda)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök