Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. november 2-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és,
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Kürtös József,
Lantos Mihály,
Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tag.

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Az NCA 2011. évi működési támogatási pályázatán elnyert 222.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatással elszámoltunk (elküldtük a pénzügyi elszámolást, illetőleg a szakmai beszámolót).

- Elektronikus szavazással fogadta el az Elnökség a 28/2011. sz. határozatot, mely a GVH és az Egyesület közötti megállapodás szövegét véglegesítette. A felhatalmazás alapján a megállapodás aláírásra került (aláírók: GVH részéről Tevanné dr. Südi Annamária főtitkár, a MIE részére Dr. Szecskay András elnök).
A megállapodásban foglalt 1 MFt támogatás megérkezett. Az egyetemistáknak szóló pályázatot összeállítottuk és az érintett egyetemi tanszékeknek megküldtük. A pályázatok benyújtási határideje november 2.
Az ülés időpontjáig 14 pályázat érkezett be.

- Az 1 %-os SZJA felajánlásokból 162.127 Ft-ot kaptunk, a támogatás megérkezett a számlánkra.

- Az SZTNH felkérésére előzetes szakmai egyeztetés keretében fogalmazhattuk meg észrevételeinket az egyes iparjogvédelmi jogszabályok módosításáról szóló előterjesztéshez.

Dr. Tomori Pál alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az előterjesztés - a MIE-vel történt konzultáció után - kiegészült egy jelentős szerzői jogi résszel.
A kormány álláspontja szerint ennek az Szjt. módosításnak alapvető célja, hogy a közös jogkezelő szervezetek egyesületi formáját megőrizze, azok gazdálkodását, működését a tagok számára még átláthatóbbá tegye és megújítsa a díjszabások jóváhagyási rendjét. A tervezet korlátok közé szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból történő levonást, és megteremti a szociális-kulturális célú felhasználás kormányzati kontrollját. A módosítás megújítja a díjszabások jóváhagyási rendjét is, így kiszámítható menetrendet vezet be és a jobb tájékozódást biztosítva szélesebb körben írja elő a felhasználók bevonását a díjszabás-tételek véleményezésébe. A tervezett módosítások várhatóan 2012. január 1-én lépnek hatályba.
A törvényjavaslatot előterjesztő KIM, az SZTNH, valamint az érintett közös jogkezelők megállapodtak abban, hogy a tervezett módosításokról a célok érvényesítése érdekében közös hatásvizsgálatot készítenek, valamint hogy a stratégiai partnerségre tekintettel szoros együttműködést folytatnak a törvénycsomag parlamenti vitája során is. A MIE véleményének kifejtésére és figyelembe vételére is várhatóan ennek az egyeztetésnek a keretében lesz lehetőség.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Őszi konferencia (november 24-25. Székesfehérvár) előkészületei

Dr. Sasvári Gabriella emlékeztetett arra, hogy a konferencia programja már meghirdetésre került. Köszönetet mondott Dr. Bacher Gusztávnak a program összeállításában, a GVH-s előadók megnyeréséhez, illetőleg az egyetemistáknak szóló pályázat kiírásában és terjesztésében nyújtott közreműködéséért.
Az előadók számára a formális felkérő leveleket is elküldtük.

Sikerült megnyitó, illetve plenáris előadónak megnyerni az SZTNH elnökét és elnökhelyettesét. Dr. Bokor Tamás számára, az EPO-ról szóló hírek és információk bőségére számítva, a szokásosnál hosszabb időt biztosítottunk. A GVH-val kötött megállapodás alapján 3 előadásból álló versenyjogi blokkot állítottunk össze. Mindezek miatt a tervezettnél kevesebb, csak két előadás foglalkozik majd szerzői jog aktuális kérdéseivel. Dr. Tomori Pál jelezte is, hogy a szerzői jogászok nagyobb részvételére csak akkor számíthatunk, ha legalább egy félnapos szekcióban foglalkozik a konferencia ezzel a témával.

A konferenciához társuló céges bemutatkozásra jelentkezők közül elfogadta a megjelenés költségére vonatkozó feltételünket a MineLight Kft. (Pjeczka Etelka), így tevékenységüket és termékeiket a konferencia ideje alatt, az előtérben saját technikai eszközeikkel mutatják be az érdeklődőknek.  

A Titkárság beszámolt arról, hogy 101 jelentkező van, ezen felül eddig 14 egyetemista nyújtott be pályázatot a díjmentes részvételre. A lefoglalt szobamennyiséget fel kell emelni, illetőleg lehetséges, hogy az egyetemistákat egy másik, közeli szállodában kell majd elhelyezni.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

 

3. Évzáró rendezvény

A Titkárság kérte az Elnökség döntését arról, hogy ezúttal is javasoljuk a szakmai társszervezeteknek, hogy közösen, egy klubdélután keretében zárjuk le az évet.

27/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazással): Az Egyesület javasolja az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Versenyjogi Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, az LES Magyarországnak és a Union Magyar Csoportjának, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, közös évzáró klubdélután szervezzük, december 13. vagy 15-én.
A MIE a 2011. évre elfogadott költségvetési keretet meghaladóan, maximum 250.000 Ft-tal járul hozzá a közös rendezvény költségeihez.
Az Elnökség kéri a Titkárságot, hogy a helyszínre, programra, illetőleg a vendéglátásra dolgozzon ki javaslatot.

 

 

 

4. Egyebek

- A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az SZTNH-val együttműködve október 27-én „Az innovációtól a hamisításig: Szellemitulajdon-védelem a vállalkozások mindennapjaiban” címmel szakmai ankétot rendezett Szombathelyen. A rendezvény keretében Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök a MIE képviseletében tartott előadást: A „Szellemitulajdon-védelmi kisokos” c. kiadvány és a MIE innovációt támogató tevékenységének bemutatása címmel.
A kiadvány (mely alkalmas lehet a MIE rendezvényein, a nem szakmai közönség informálására is) átdolgozásában a Danubia Kft. és a Sár és Társai Ügyvédi Iroda közreműködött.

- Dr. Tomori Pál a résztvevők figyelmébe ajánlotta a november 3-i MSZJF-MIE közös ankétot, melyen az érdeklődésre számot tartó előadásokon kívül átadásra kerülnek az Apáthy díjak is.

- Párkányi Mária megerősítette – az ügyvezető elnöknek tett - bejelentését, hogy 2011. december 31-ével történő nyugdíjba vonulása miatt kezdeményezi munkaviszonyának megszüntetését.

Az Elnökség a tájékoztatásokat és bejelentéseket tudomásul vette.

Párkányi Mária ismertette a MTESZ főigazgatójának levelét arról, hogy a MTESZ üzemeltetési tevékenységét saját tulajdonú kft-be szervezte ki, az üzemeltetésre vonatkozó számlák ettől a kft-től érkeznek. Év végig kell rendezni a MTESZ tagdíjat tartalmazó számlát.
Kérte, hogy a kifizetésekre az Elnökség adjon felhatalmazást.

28/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazással): Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a MTESZ üzemeltetési kft-t hozott létre és az általuk kibocsátott – a korábban a MTESZ-szel kötött megállapodásnak megfelelő – üzemeltetési számlák kifizetését engedélyezi. Ugyancsak hozzájárul a 2011. évi MTESZ tagdíj (132.000 Ft) kifizetéséhez is.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2011.  december 6-án, kivételesen 12 órakor! (Szecskay Ügyvédi Iroda)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök