Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. május 03-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella alelnök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin  elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre és Dr. Tomori Pál alelnökök.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a márciusban nem sikerült megjelentetni az MSZJF és MIE közös elektronikus hírlevelét; most örömmel számolt be arról, hogy mind áprilisban, mind májusban megjelent az ESZERINT blog. Megköszönte a szerkesztők eredményes erőfeszítéseit a hírlevél fenntartására.
Tájékoztatott az Ellenőrző Bizottság április 13-ai üléséről, melyen értékelte az Egyesület 2010. évi tevékenységét és összeállította jelentését a közgyűlés számára.
Beszámolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek - az LES-sel közösen - benyújtott észrevételről, melyben kértük, hogy a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” tárgyú pályázat kiírásában a támogatható tevékenységek közé vegyék fel az iparjogvédelemmel kapcsolatos feladatokat is.
A Szellemi Tulajdon Világnapjához kapcsolódó események közül elsőként a Stratégiai Partnerségi Megállapodás aláírásáról tájékoztatott, majd értékelte az április 27-én – az LES Magyarország kezdeményezésre –  megtartott közös szakmai rendezvényt, melyen az SZTNH nevében Dr. Ficsor Mihály elnökhelyettes üdvözölte a kb. 70 fő résztvevőt, ezt követően zajlottak az előadások. Az LES képviseletében Lantos Mihály a know-how összetevő szerepéről a licencia szerződésekben; az SZTNH képviseletében Dr. Ficsor Mihály az Európai Védjegy- és Szabadalmi Unió jövőjéről; az MVE képviseletében Dr. Szamosi Katalin a szellemi tulajdonjogok, mint hitelfedezeti biztosítékok címmel tartott előadást, a MIE képviseletében Dr. Pethő Árpád a biotechnológiai találmányok szabadalmaztatása területéről különlegességekről és aktualitásokról tájékoztatott.

- Dr. Szecskay András és Dr. Pethő Árpád közösen tájékoztattak a Gazdasági Versenyhivatal elnökével folytatott megbeszélésről. Az együttműködés területeinek kialakításához további tárgyalások következnek a Versenykultúra Központ vezetőivel. Írásos javaslatot küldünk a tárgyalás előkészítésére (Dr. Bacher Gusztáv a tervezetet bemutatta).

- Dr. Szecskay András javasolta, hogy az Egyesület használja ki a Stratégiai Partnerségi Megállapodás lehetőségeit, és ne csak a jogszabályok véleményezési lehetőségével éljen, hanem maga is fogalmazzon meg javaslatokat  jogszabály-változtatásokra, esetleg jogszabályalkotásra. A javaslatok megfogalmazására biztatni és ösztönözni kell tagjainkat.

- Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke részletesen tájékoztatott a nemzetközi szervezetekben folyó munkáról „Enforcement” és a „Unitary Patent” aktualitásairól.
Bemutatta az innovációs gyakorlat javítására megfogalmazott SZTNH javaslatokat, melyet a közeljövőben juttatnak el a Nemzeti Fejlesztés Ügynökségnek és a Nemzeti Innovációs Hivatalnak.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Tagfelvétel és tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária 2 db belépési nyilatkozatot ismertetett, Dr. Pethő Árpád pedig az ARTISJUS jogi tagként történő csatlakozását jelentette be.

17/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): az Elnökség Borbélyné Csiszér Andreát és Keszei Sándort  az egyéni tagok közé és örömmel fogadja el az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogi tagként való csatlakozását.

 

 

 

3. 2010. május 10-ei közgyűlés előkészítése

Párkányi Mária összefoglalta a közgyűlés előkészületeit: tájékoztatott arról, hogy Dr. Greiner István vállalta az előadásra vonatkozó felkérést; a meghívó és az előterjesztések postázása, honlapon való közzététele megtörtént; az EB jelentését Dr. László Áron terjeszti a közgyűlés elé.
Az Alapszabály és az SZMSZ módosítására Dr. Faludi Gábor elkészítette az írásos előterjesztést. Kürtös József, Lantos Mihály és Dr. Sasvári Gabriella észrevételeit Dr. Pető Árpád beépítette az előterjesztésbe.

Többen javasolták, hogy a szabályzatok módosításait könnyen feldolgozható és tárgyalható, táblázatos formában is kapja meg a tagság.

18/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség május 10-ei közgyűlés 5. napirendi pontjaként az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát (az írásos előterjesztéssel azonos tartalommal) terjeszti a közgyűlés elé. A javaslatnak a közgyűlésen való szóbeli előterjesztésére Dr. Faludi Gábor elnökségi tagot kéri fel. A Titkárságot felkéri, hogy tagságnak küldje meg, illetve a honlapon helyezze el a módosításokra vonatkozó, kiegészítő előterjesztést, melyben könnyen összehasonlítható formában, egymás mellett kerül bemutatásra a hatályos és a módosításra javasolt szöveg.

 

 

 

4. Egyebek

Racsek Zsóka bejelentette, hogy május 26-27. közötti szabadalmi ügyvivői továbbképző konferenciára 85 fő jelentkezett.

 

 

Legközelebbi ülés:. 2011.  június 14.  13.00 óra, Szecskay Ügyvédi Iroda

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök