Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. március 29-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr.Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Lantos Mihály,
Kürtös József,
Dr. Szamosi Katalin  elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor,  és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Dr. Szecykay András az Elnökség nevében gratulált Lantos Mihálynak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adományozott Jedlik Ányos díjhoz.
- Március hónapban nem került kiküldésre az ESZERINT hírlevél, mivel csak 5 írás született.
Több hozzászóló kérte a szerkesztőket a hírlevél továbbműködtetésére.
Javaslatok hangzottak el arra, hogy a szerzői jogi híreken kívül egyéb, szellemi tulajdonnal kapcsolatos közlemények is megjelenjenek. Szerkesztési forma lehetne, ha minden nagyobb iroda havi rendszerességgel egy-egy közleményt állítana össze, így 4-5 rovat állandó lenne.
Az MSZJF közgyűlésén értékeli a Hírlevél megjelentetésével kapcsolatos tapasztalatokat, az ott hozott határozatok után a MIE-ben is ismételten tárgyalni kell az elektronikus kiadvány jövőjéről.
- A Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi működési támogatására benyújtott pályázatunkat érvényesnek minősítette a pályázatkezelő szervezet.
- Az SZTNH kérte az Egyesületet, hogy az erre a célra készült kérdőív kitöltésével segítsük az Európai Parlament és Tanács szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelve átültetési és alkalmazási tapasztalatairól készülő jelentést összeállítását. Dr. Pethő Árpád tájékoztatott arról, hogy a határidőig beérkezett Danubia és SBGK tapasztalatait összesítette MIE véleményként, amit kiegészített a Szecskay Iroda – kicsit késve érkező, de –  részletesen kifejtett állásfoglalásával.
- Március 24-én a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közös rendezvényre hívtuk meg Prof. Christoph Ann-t, aki „Üzleti titkok védhetősége adatszolgáltatási kötelezettség esetén – mit tarthatnak vissza a bitorlók?” címmel tartott előadást. Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a MIE az 1 éjszaka szállásköltséget már korábban vállalta, és most javasolta, hogy az előadó ebédmeghívásának költségeit is vállalja az Egyesület. A javaslatot az Elnökség ellenvélemény nélkül elfogadta.
- Dr. Szecskay András tájékoztatott a tervezett iparjogvédelmi adatbázis létrehozása érdekében folytatott megbeszéléseiről.
- A közös jogkezelők közül nem jogi tagunk az Artisjus, a Filmjus és a Mahasz. Csatlakozási javaslattal kerestük meg őket.
- Lantos Mihály beszámolt a Magyar Innovációs Szövetség közgyűléséről, különösen FellegiTamás, nemzeti fejlesztési miniszter előadásáról, melynek alapján sajnos az innovációs források további befagyasztását vetítette előre.
- Dr. Szecskay András tájékoztatott arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vezetőivel – megkeresésünk alapján – április 5-én lesz az együttműködés lehetőségeit feltáró megbeszélés, egyúttal javaslatokat kért konkrét együttműködési területekre.

- Dr. Tomori Pál tájékoztatott arról, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában szerzői jogi igazgatói kinevezést kapott Dr. Sarkady Ildikó, és ezzel megemelkedett a Hivatalon belül a szerzői  jogi terület képviseletének rangja.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

13/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség a költségvetésben nem tervezett vendéglátási költségeket további kb. 20.000 Ft-os étkezési számla összegével megemeli.

 

 

2. Tagfelvétel és tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária 4 db belépési nyilatkozatot ismertetett, majd tájékoztatott az ügyvédeknek és az SZTNH új munkatársainak kiküldött „tagtoborzás” alig érzékelhető hatásáról.

Javaslat hangzott el arról, hogy a Pesti Ügyvéd c. kiadványban fizetett hirdetésként tegyük közzé a jogi és egyéni tag belépését ajánló felhívásunkat. Dr. Szecskay András jelezte, hogy a tervezett hirdetést megjelenését – kapcsolatai révén – feltehetően anyagi ellenszolgáltatás nélkül is el tudja intézni.Dr. Tomori Pál vállalta, hogy a kb. A5 terjedelmű felhívás szövegét – a korábbi toborzó anyagokból – összeállítja.

14/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): az Elnökség a 4 jelentkezőt felvette az egyéni tagok közé.

 

 

 

3. Tavaszi szabadalmi ügyvivői továbbképzés

Ravadits Imre szabadalmi alelnök, a konferencia szervezője – írásban is - javaslatot tett a konferencia szakmai programjára, a konferencia részvételi díjára, a felhívás terjesztési körére, illetőleg a társasági programokra.

15/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség elfogadta a „Szellemi tulajdon védelmének jelenbeli problémái és jövőbeli perspektívái egy átalakuló gazdaságban” című, május 26-27-ére tervezett rendezvény szakmai programját  az írásos előterjesztés szerinti tartalommal (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve). A részvételi díja (kétágyas szobában történő elhelyezéssel) 46.000 Ft + ÁFA (egyágyas elhelyezéssel 53.000 Ft+ÁFA). A rendezvény első napjának estéjén rendezendő borkóstolón való részvétel fakultatív, annak díját a résztvevők fizetik.

 

 

 

4. A 2010. évi közgyűlés előkészítése

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy az  Elnökség  dr. Bokor Tamást felkérésével tervezte a közgyűlés szakmai programját. Dr. Köteles Zoltán egyeztetése szerint dr. Bokor Tamás májusban nem tud Magyarországra jönni, de szeptemberben szívesen vállalkozik egyesületi előadás megtartására. Ezután a Magyar Innovációs Szövetség tb. elnökének javaslata alapján Dr. Greiner Istvánt (MISZ elnökhelyettese) kérte fel szakmai előadónak, aki „Az innováció jelen és jövője?” címmel elvállalta a felkérést.

Dr. Pethő Árpád – írásban is – javaslatot tett a közgyűlés napirendjére, és előterjesztette a kötelező napirendi pontok szövegtervezetét és mellékleteit.

16/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség elfogadta a 2011. május 10-i közgyűlés napirendjét. Az 2010. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2010. évi Közhasznúsági jelentést és azok mellékleteit – a melléklet szerinti tartalommal – a közgyűlés elé terjeszti.
Az Elnökség felkérte az ügyvezető elnököt, hogy a meghívó és az előterjesztések postázásáról és a honlapon történő nyilvánosságra hozásáról április 10-ig gondoskodjon.

 

 

Legközelebbi ülés:. 2011. május 3. kedd, 13.00 óra, DANUBIA  tanácsterme

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök