Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. november 23-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály  és
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bacher Gusztáv és Dr. Faludi Gábor elnökségi tag

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Szecskay András beszámolt arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium meghívására részt vett az Új Széchenyi Tervhez javaslatot küldő szakmai szervezetek számára rendezett konzultáción, október 21-én. A minisztériumok illetékesei előadásaikban tájékoztattak a hamarosan újrainduló pályázati rendszerről, melynek keretében 400 milliárd Ft-os fejlesztések valósulhatnak meg. Kiemelt támogatásra számíthatnak a járműipar, az informatika és a megújuló energiaforrások területéről érkező pályázatok. Ígéret hangzott el a pályázati rendszer egyszerűsítésére, és hogy a fejlesztési források könnyebben elérhetők lesznek a kis- és középvállalkozók számára.
Hozzászólásában felajánlotta az egyesület szakmai közreműködését annak érdekében, hogy a kiválasztott és támogatást elnyerő ötletek és javaslatok ténylegesen újak legyenek, illetőleg, hogy a kutatási témák előzetes iparjogvédelmi értékelésen is átessenek.

Dr. Pethő Árpád összefoglalta a közösségi szabadalmak nyelvi rezsimjével kapcsolatos egyesületi megnyilvánulásokat. Legutóbb a magyar álláspont befolyásolása érdekében az egyesület szakmai állásfoglalását tartalmazó levelet juttattunk el Navracsics Tibor miniszternek (továbbá másolatban Dr. Cséfalvay Zoltán és Győri Enikő államtitkároknak). A levelekre semmilyen válasz nem érkezett.
Dr. Bendzsel Miklós megjegyzése szerint, ha az egyesületi lobbytevékenység nem is eredményezte a magyar álláspont drasztikus megváltozását, de a legutóbb felsorakoztatott érvek elősegítették, hogy a kormány illetékes tagjai megértsék a közösségi szabadalmak nyelvi rezsimjéről szóló döntés gazdasági és társadalmi hatásait.
Hozzászólása alkalmával Dr. Bendzsel Miklós elnök úr tájékoztatott az MSZH státusát módosító törvényjavaslat tartalmáról (a névváltozáson kívül a feladatkör bővüléséről), a parlamenti tárgyalás ütemezéséről, a várhatóan közeli végszavazásról), a szellemi tulajdonvédelem nemzetközi eseményeiről, a 2011. I. félévi EU elnökség szakterületünket is érintő feladatairól és programjairól.
Jelezte, hogy az MSZH javaslatcsomagot állít össze a nemzetgazdasági és fejlesztési tárca számára annak elősegítésére, hogy az új EU-s pályázatok az IP szempontokat rendszerszerűen tartalmazzák. A pályázati rendszer ilyen bővítése/fejlesztése új lehetőségeket teremtene a MIE pályázati projektekben való részvételére.
     
A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület együttműködési szándékkal előadó delegálását kérte november 4-ei, az internetes tartalmak, adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelméről tervezett beszélgetéshez. Az előzetes egyeztetések után a MIE és az MSZJF közösen kérték fel Dr. Békés Gergelyt az előadás megtartására. 
Dr. Szamosi Katalin saját tapasztalatairól számolt be, miszerint érdekes előadások hangzottak el igen nagy hallgatóság előtt. Az Elnökség figyelmébe ajánlotta, hogy a Szövetségen keresztül számunkra új célközönség lenne elérhető a szakmai ismeretek terjesztése, illetve az egyesület tevékenységi területének bővítése céljából.

Dr. Pethő Árpád  beszámolt arról, hogy a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársának, Csiszár Istvánnak a felkérésére a MIE képviseletében vállalta, hogy a helyi vállalkozók részére szervezett „Szellemitulajdon-védelem a vállalkozók versenyképességéért” c. szombathelyi rendezvényen bemutatja, illetőleg a vállalkozók figyelmébe ajánlja a „Szellemitulajdon-védelmi és iparjogvédelmi kisokos” c. kiadványt.
A füzet az NKTH anyagi támogatásával, az MSzH, a megyei Kamara és a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség közreműködésével készült.
A felkérés elfogadása okán áttanulmányozta a kiadványt, mely véleménye szerint - éppen a megcélzott olvasók, illetve hasznosítók speciális érdekei miatt –  több helyen is kiegészítésre,  bővítésre, vagy átdolgozásra szorul, mindenképen megtartva a jó szerkezetet, stílust és hangnemet.
A rendezvényen találkozott a kiadóval és terjesztővel, akiknek felajánlotta, hogy a kiadvány újranyomása előtt a szükségesnek látszó átdolgozást az egyesület elvégzi.

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett a MTESZ elnökének kezdeményezésére, hogy a Szövetség szakmai programokat javasoljon a 2011. I. félévi magyar EU Elnökség programjához. Az Egyesület a Magyar Szabadalmi Hivatallal fennálló kapcsolatán keresztül már megismerhette a magyar EU Elnökség időszakának szellemi tulajdonvédelmi szakmai programjait, ezeken felül további javaslatunk nincs.

Dr. Sasvári Gabriella tájékoztatott arról, hogy a november 25-26-i szakmai továbbképzés programja az előzetes terveknek megfelelően alakul, a résztvevők száma meghaladta a 110 főt

Novemberben is elkészült, a honlapunkon megjelent és a tagokhoz eljutott az ESZERINT.

December 15-én 15 órakor lesz a társszervezetekkel közös évzáró rendezvény a Pintér Galéria és Aukciósház helyiségeiben.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

2. Az  egyesület tevékenységének megújítása

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy írásos előterjesztés alapján terveztük ezt a napirendet megtárgyalni, de az előterjesztők elfoglaltsága miatt az előterjesztés késik.
Bejelentette, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal elkészítette az együttműködési keret-megállapodás szövegtervezetét, melyet az elnökségi tagok ma megkaptak.
Alapos tanulmányozáshoz kevés volt az idő, de Dr. Szecskay András és Dr. Sasvári Gabriella hozzászólásukban már megállapították, hogy a tervezet teljesen megfelel annak, amiről korábban az elnökség már tárgyalt és csak azok a pontok kerültek be a szövegbe, melyekkel mindenki egyetértett.

Dr. Pethő Árpád felkérte az Elnökség tagjait,  hogy november 30-ig tegyék meg észrevételeiket az MSZH és a MIE együttműködési megállapodás tervezetéhez.

 

3. 2011. évi munkaterv

Dr. Pethő Árpád megerősítette, hogy a mai napig csak a Védjegy-, versenyjogi és formatervezési szakosztály tevékenységére,  Dr. Sasvári Gabriella alelnöktől érkezett írásos javaslat a 2011. évi munkatervhez.

Dr. Pethő Árpád felkérte az Elnökség tagjait, hogy január első hetéig küldjék meg javaslataikat az Egyesület 2011. évi munkatervének tartalmára.

 

 

4. 2011. évi költségvetés

A 2011. évi költségvetés írásban kiküldött első tervezetéhez Ravadits Imre kért kiegészítéseket, illetőleg költségcsökkentési javaslatokat a titkárság munkatársaitól.

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy Ravadits Imre előkészítő munkája alapján már tárgyaltunk az egyéni tagdíjakról és elhatároztuk a tagdíjemelést, de az emelés mértékének meghatározását a mostani, a költségvetéssel együtt történő tárgyalásra halasztottuk.

Ravadits Imre véleménye szerint – bármelyik tagdíjemelési változat mellett is döntünk – az egyéni tagdíjak emelése nem hozza egyensúlyba a költségvetést. Véleménye szerint a költségek legalább 30 %-os csökkentésével 0-szaldósra kellene módosítani a költségvetést.
Csökkenteni kell pl a postaköltségeket a kizárólagos elektronikus postázással, de meg kell szűntetni a tagdíjak csekken történő (magas levonással járó) befizetését. Meg kell oldani a nevetségesen alacsony jogi tagdíjak mértékének megemelését is.

Dr. Szecskay András az írásos kiegészítés alapján méltányolja, hogy eddig is történtek lépések a költségek csökkentésére. Javasolja pl. a bankköltségek csökkentése érdekében a szerződés újratárgyalását, illetőleg további ajánlatok beszerzését. Javasolja, hogy több propagandát folytassunk az SZJA 1 %-os felajánlások megszerzése érdekében.

Lantos Mihály szerint a költségcsökkentésen kívül a bevételek növelésével is próbálkozni kell. Reményét fejezte ki, hogy akár a Széchenyi Terv, akár az EU-s pályázatok figyelemmel kísérésével találunk megpályázható projekteket.

Dr. Pethő Árpád egyetért azzal, hogy januárban ismét tárgyalunk a 2011. évi költségvetésről, bízva az addig várható gazdasági/szakmai információkban, melyek módosíthatják a bevételi, vagy kiadási várakozásainkat. Célul kell kitűzni az egyesületi vagyon felélésének megállítását, a 2012. évi költségvetés legalább 0 Ft eredményét (a bevételek fedezzék a kiadásokat).

28/2010. sz Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az egyéni tagdíj mértékét 2011. január 1-jétől minimum 5.000 Ft/év összegben, a tanulók és nyugdíjasok számára megállapított kedvezményes tagdíj mértékét minimum 2.000 Ft/év összegben határozza meg.
29/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség a 2011. évi közgyűlésnek készítsen javaslatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban az egyéni tagdíj kedvezményben részesülők körének meghatározására (javasolt megnevezés: „munkából származó rendszeres jövedelemmel nem rendelkező tagok”).

Az Elnökség a 2011. januári ülésen újratárgyalja a 2011. évi költségvetést.

 

 

5. MIE képviselet a Magyar Találmányok Külföldi Bejelentését Támogató
Pályázati Bíráló Bizottságban

Korábban a Bíráló Bizottságba Marosi György ügyvezető elnököt delegálta az Egyesület.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztálya tervezi a Bizottság továbbműködtetését.
Kürtös József – aki ugyancsak tagja a bizottságnak – tájékoztatott arról, hogy ez a Bizottság a korábban odaítélt támogatások alapján kötött megállapodások lezárását végzi. Többnyire felmenti a már szabadalommal nem rendelkező, vagy ténylegesen nem gyártott pályázókat a visszafizetési kötelezettség alól. A Bizottság újabb támogatásokat nem ítél oda.
Dr. Pethő Árpád reméli, hogy a magyar találmányok külföldi és akár hazai szabadalmaztatására ismét lesz pályázati lehetőség. Az új pályázati rendszer bíráló bizottságában kívánatos lenne a MIE aktuális elnökségi képviselete.

Az Elnökség felkéri Marosi Györgyöt, hogy a Magyar Találmányok Külföldi Bejelentését Támogató Pályázati Bíráló Bizottság munkájában, annak lezárásáig  vegyen részt.

 

 

6. A MIE képviselete a Magyar Innovációs Szövetségben

A közelgő tisztújítás előtt a MISZ kérte javaslatunkat jelöltekre. A leköszönő Választmánynak Marosi György volt a tagja.
Javaslat hangzott el arra, hogy a MISZ-ben a LES Hungary egyesületet képviselő Lantos Mihályt jelöljük a MISZ választmányába, illetőleg támogassuk további ciklusra Dr. Greiner István elnökségi tagságát.

30/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség Lantos Mihály elnökségi tagot jelöli a Magyar Innovációs Szövetség Választmányába. Támogatja továbbá Dr. Greiner István elnökségi tagságát a következő ciklusra.

 

 

Legközelebbi ülés: 2011. január 25. 13.00 óra, Danubia tanácsterem

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök