Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. október 12-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre és
Dr. Sasvári Gabriella  alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály  és
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Tomori Pál alelnök és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Párkányi Mária beszámolt arról,
- hogy az APEH átutalta az SZJA 1 %-os felajánlások összegét 129.516 Ft-ot;
- elkészült az ESZERINT blog októberi összeállítása;
- a tagdíjjal tartozó jogi és egyéni tagokat írásban kértük fel a tagdíjak rendezésére

Ravadits Imre beszámolt a Találmányi-Szabadalmi szakosztály szeptember 29-i rendezvényéről, melyen Rigler István, Kanadában élő és dolgozó szabadalmi ügyvivő mintegy 20 érdeklődő szakember előtt tartott előadást az általa kidolgozott szellemi eszköz menedzsment rendszerről.
Az előadás témája és az érdeklődés alapján Dr. Szecskay András javasolta, hogy jövőre az egyik konferencia témájául a szellemi eszköz menedzselési módszerek megismerését és megvitatását válasszuk.

Dr. Pethő Árpád tájékoztatott a MTESZ Szövetségi Tanácsának szeptember 29-i üléséről, melyen Dr. Veres Gábor vegyészmérnök, a Veszprémi Egyetem tanára személyében új elnököt választottak. Az ülésen a továbbiakban főként a Szövetség pénzügyi gondjairól esett szó.

Dr. Pethő Árpád beszámolt arról is, hogy az elnökségi ülés napján került sor Dr. Bendzsel Miklóssal, az MSZH elnökével tervezett megbeszélésre. Az Elnök úr nem tudott résztvenni sem az előző, sem a jelen ülésen, de az írásos előterjesztésekből és a jegyzőkönyv alapján követi az Elnökség munkáját.
A korábbi megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően az MSzH munkatársai dolgoznak az együttműködési keret-megállapodás szövegtervezetének kialakításán.
A tagdíjemelési tervek kapcsán, a tagdíjak emelésének mintegy ellensúlyozására Dr. Bendzsel Miklós bővíteni javasolja a tagoknak nyújtott „szolgáltatások” körét és ehhez a Hivatal részéről ajánlásokat tett:
- a teljes taglétszámnak (egyéni és jogi tagok) megfelelő példányban biztosítaná a Hivatal az általuk szerkesztett és kiadott Fehér könyvet;
- az MSZH Hírlevelet minden elektronikus címmel rendelkező (és az igényéről előzetesen nyilatkozó) egyesületi tagnak eljuttatnák.
- elképzelhetőnek tartja, hogy az egyesület tagjai az MSZH honlapján meghirdetett szolgáltatások közül évente egyet díjmentesen vagy bizonyos díjkedvezménnyel vehetnének igénybe;
- az arra igényt tartó és regisztráló egyesületi tagok számára biztosítani lehetne az az MSZH részére rendelkezésére álló elektronikus folyóirat-olvasási lehetőséghez való (célirányosan szűkített) hozzáférést.
Dr. Pethő Árpád felvetése alapján egyetértettek abban, hogy az MSZH és az MIE együttműködésének egyik kiemelt témája lehet a KKV-k IP-tudatosságának fokozása, melynek keretében a jövőben, évente ismétlődő rendszerességgel 1-1 napos közös konferenciákat tervezhetünk (egyéb szellemi tulajdonjoggal foglalkozó társadalmi szervezetekkel közösen) a „gondolat-szellemitulajdon-technológia” folyamat elősegítésére, illetőleg közösen pályázhatunk az ilyen célú konferenciák szervezéséhez központi támogatások elnyerésére.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.
Az Elnökség örömmel fogadta az MSZH elnökének bejelentését, hogy a Hivatal és az Egyesület közötti együttműködés intézményesebbé tételére ismét keret-megállapodás készül és ennek tartalmára a Hivatal tesz javaslatot.
Az Elnökség köszönettel fogadja a Hivatal által felajánlott – a Egyesület tagjai által, mintegy a tagdíjért ígénybevehető – „szolgáltatás-csomagot”, és megjegyzi, hogy igénybevételének részleteiről a keret-megállapodás megtárgyalásakor kíván egyeztetni.

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária ismertetett 5 db belépési nyilatkozatot.

26/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az egyéni tagok közé felvette Dr. Bozóki Bencét, Dr. Görög Mártát, Dr. György Andrást, Karshehné Dr. Végső Csillát és Dr. Tamás Zitát. Az újonnan belépőket tájékoztatni kell a várható tagdíjemelésről és arról, hogy a 2010. évből hátralévő időszakra nem kell tagdíjat fizetniük.

 

3. Tájékoztató a november 25-26. között megrendezésre kerülő „Előttünk a holnap” c. szakmai továbbképzés előkészítéséről

Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy Dr. Bacher Gusztáv és Ravadits Imre közreműködésével összeállították a konferencia szakmai programját, a felhívást a tagsághoz elektronikus és postai úton eljuttattuk. Az elnökségi ülésig 41 jelentkezés érkezett be.
A hozzászólók színvonalasnak és igen gazdagnak minősítették a szakmai programot. Javaslatot tettek arra, hogy a felhívást szélesebb körben tegyük közzé, így a Magyar Innovációs Szövetség tagsága körében; az országos és budapesti ügyvédi kamarai tagság körében, illetőleg kapjanak meghívást a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának bírái is.
Dr. Pethő Árpád közvetítette Dr. Bendzsel Miklós üzenetét, mely szerint a Magyar Szabadalmi Hivataltól 20-25 fő részvétele várható.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

4. Az  egyesület tevékenységének megújítása

Ravadits Imre beszámolt arról, hogy kollégái körében közvélemény-kutatásba kezdett, kapott jó néhány javaslatot, sajnos ezek összesítésére még nem volt ideje.
Dr. Pethő Árpád vállalta, ha megkapja az összeállítást, kiegészíti azt a szabadalmi ügyvivő kollégákkal folytatott beszélgetéseken hallottakkal, majd ezt az anyagot vitaanyagként megküldi az Elnökség tagjainak.

Az Elnökség a napirend tárgyalását a következő ülésre halasztotta.

 

 

5. Évzáró rendezvény

27/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): 2010. évben is megrendezzük az évzáró klubnapot, illetőleg most is javasoljuk a közös rendezést az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Versenyjogi Egyesületnek, az LES Hungary-nek, illetve az Union Magyar Csoportjának. A rendezvény időpontja: december 16., vagy 17. (Az Elnökség támogatja, hogy a tavaly sikert aratott Párizsi Nagyáruház – Lotz terem legyen ismét a rendezvény helyszíne.)

 

 

6. Egyebek

Dr. Pethő Árpád a Bendzsel úrral folytatott beszélgetés alapján tájékoztatott az MSZH-nál a közelmúltban lezajlott változásokról: Posteinerné Toldi Márta elnökhelyettes nyugdíjba vonult, Hajdu Juditot nevezték ki elnökhelyettessé, a Szabadalmi Főosztály vezetője Farkas Szabolcs lett.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy 2011. május 17-19. között nemzetközi eseménysorozat lesz Budapesten, melynek része lesz az EU Feltalálói Díj átadása is.

 

 

Legközelebbi ülés: november 23. 13.00 óra, S.B.G.&K. Ügyvédi Irodák                     

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök