Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. március 23-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Marosi György ügyvezető elnök,
Kürtös József,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnök,
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Faludi Gábor,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin,
Dr. Vékás Gusztáv elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott,
Párkányi Mária és 
Racsek Zsóka                                   

                                   

                  

Távollétét kimentette:

Dr. Vörös Imre elnök,  Dr. Faludi Gábor és Dr. Köteles Zoltán elnökségi tag

 

 

Az ülést Marosi György ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Marosi György beszámolt arról, hogy
- Márciusban is elkészült és kiküldésre került az ESZERINT hírfigyelő;
- Március 3-án volt a Találmányi-szabadalmi szakosztály hagyományos rendezvénye, melyen a Magyar Szabadalmi Hivatal előző évi tevékenységéről számoltak be a Hivatal elnökhelyettesei;
- Bár egyetlen partnerszervezettől sem kaptunk írásos állásfoglalást együttműködési javaslatunkra, célszerű az együttműködés intenzívebbé tételét továbbra is szorgalmazni;
-   A HENT Elnöksége is csatlakozik az LES Magyarország kezdeményezéséhez és előadó jelölésével képviselteti magát a Szellemi Tulajdon Világnap alkalmából rendezendő szakmai konferencián.

Lantos Mihály hozzászólásában ismertette a Világnapi szakmai konferencia programját. Dr. Bendzsel Miklós bejelentette, hogy a Hivatal elnöki köszöntővel, illetve konferenciatermének rendelkezésre bocsátásával, és a konferencia szünetében egy szerény büfével is hozzájárul a méltó körülmények megteremtéséhez.

Lantos Mihály rövid tájékoztatót adott az LES Paneurópai Találkozójának előkészületeiről. A konferencia honlapján már olvasható a teljes szakmai program és már fogadnak regisztrációt is. Kérte, hogy a MIE is hívja fel tagságának figyelmét a rendezvényre.

Dr. Bendzsel Miklós a szellemi tulajdonvédelem nemzetközi szervezeteiben folyó munkáról, az ezzel kapcsolatos személyi kérdésekről tájékoztatott, illetőleg ismertette a hivatal törekvéseit  a nemzetközi folyamatokban való magyar részvétel erősítésére.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária tájékoztatott arról, hogy Laborczy Györgyné személyes közbenjárására 2010. évre kifizette jogi tagdíját a Mátrai Erőmű.

Ismertetett 1 db egyéni belépési nyilatkozatot.

10/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az egyéni tagok közé felvette Dr. Halász Bálintot.

 

3. A május 6-7. között megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivői továbbképzés
szakmai programja

Marosi György tájékoztatott arról, hogy az Elnökség döntésének megfelelően balatoni helyszínen, Siófokon, a Hotel Azúrban rendezzük meg a továbbképzést. A részvételi díj 44.000 Ft+ÁFA, egyedüli elhelyezéssel 49.000 Ft+ÁFA. A költségvetés 60 részvevővel kalkulál.

Kürtös József ismertette a szakmai programra vonatkozó egyeztetésének eddigi eredményeit. Az Elnökség javaslatának megfelelően két védjegy témájú előadás is lesz. Jövő héten várhatóan össze tudja állítani a meghirdethető programot.

Dr. Bendzsel Miklós bejelentette, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal előirányzatai 20-25 fő delegálására nyújtanak lehetőséget.

Lantos Mihály tájékoztatása szerint a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda 10-12 munkatársának részvételét tudják biztosítani.

11/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség felkéri Kürtös József alelnököt, hogy a május 6-7. között, Siófokon, a Hotel Azúrban megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivői továbbképzés szakmai programját pontosítsa, állítsa össze és az előadókat kérje fel.
A Titkárság felhívást a szokásos módon (honlap, E-mail és posta) juttassa el a tagsághoz.

 

 

 

4. A május 18-i tisztújító közgyűlés előkészítése

Marosi György megköszönte a Magyar Szabadalmi Hivatalnak, hogy konferenciatermükben rendezhetjük meg közgyűlésünket 2010. május 18-án délután.

Dr. Sasvári Gabriella bejelentette, hogy sikerült megnyernie Balogh Leventét, a szentkirályi Ásványvíz Kft. ügyvezetőjét, hogy a Szentkirályi Ásványvíz sikertörténetéről, illetőleg a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységükről tartson előadást a közgyűlés szakmai programjaként.

Marosi György beszámolt a Jelölő Bizottság alakuló üléséről. A Bizottság Jakabné dr. Molnár Judit, Molnár Imre és Dr. Kiss Zoltán részvételével megkezdte munkáját. Felkérésükkor továbbította számukra az Elnökség kérését, hogy a Egyesület meglévő, az alapszabályban meghatározott tisztségeire tegyenek javaslatot, mivel nincs javaslat a vezetési struktúra megváltoztatására.

Lantos Mihály hozzászólásában megfontolásra ajánlotta az ügyvezető elnöki elnevezés visszaváltoztatását főtitkár, vagy titkár elnevezésre.

Marosi György tájékoztatott arról, hogy az Ellenőrző Bizottság megkapta a közgyűlési dokumentumokat és dolgozik a Közgyűlésnek szóló Jelentés összeállításán.

12/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség a közgyűlés előkészítéséről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

A legközelebbi ülés időpontja: 2010. április 13.

 

 

k.m.f.
Marosi György
Ügyvezető elnök