Csatlakozzon

Hogyan lehet az Egyesület egyéni tagja?

Az itt található nyomtatványt töltse le Acrobat PDF vagy Word DOC formátumban, majd kitöltve várjuk postán vagy E-mailen. A jelentkezés elfogadásáról az Elnökség következő ülésén – általában egy hónapon belül – formális határozatot hoz, amelyről értesíteni fogjuk. Kiküldjük a csekket, amelyen tagdíját befizetheti.
A tagdíj minimum évi 5.000 Ft, a kedvezményes tagdíj (keresettel nem rendelkező nyugdíjasoknak és tanulóknak) évi minimum 2.000 Ft.
 


Belépési nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

 

Hogyan csatlakozhatnak jogi személyek?

Jogi személyekkel az Egyesület megállapodást köt. A megállapodás letölthető Acrobat PDF vagy Word DOC formátumban. A tagdíj ugyancsak megállapodás kérdése. Az Elnökség egy korábbi határozata alapján a „jogi tagdíj” minimum az egyéni tagdíj tízszerese, tehát jelenleg évi 50.000 Ft.
A megállapodás aláírása után a tagdíjról számlát küldünk.
 


Megállapodás

Megállapodás

 

 


Ha további kérdései vannak egyesületünkkel kapcsolatban, kérjük, tájékozódjon az alábbi címen:

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Titkársága
Székhely: 1061 Budapest, Dalszínház u. 10.
Telefon, telefax (és üzenetrögzítő): +36 1 353-1661
E-mail:
racsek.zsoka@mie.org.hu
mie@t-online.hu


 

MIE Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület., mint a www.mie.org.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a közhasznú tevékenységévek kapcsolatosan megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag közhasznú tevékenységének ellátásához, valamint saját célú statisztika készítéséhez használja fel. A www.mie.org.hu adatkezelését kizárólag a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület -t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
(a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület. adatkezelési nyilvántartási száma:
NAIH-89763/2015.